Courses

Course title:Adsorption on solids
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7ADSO
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Porozumět adsorpčním dějům odehrávajícím se na mezifázovém rozhraní pevná látka-plyn, pevná látka-kapalina včetně jejich využití pro stanovení texturních parametrů pevných látek.