Courses

Course title:Mesoscopic physics
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Physics
Course code:KFY / DMSFY
Credits:8
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Lecture 50 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je obeznámení posluchačů se základními koncepty mezoskopické fyziky.