Courses

Course title:Computer-Supported Experiments
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Physics
Course code:KFY / WCSEX
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D. (G)
Language:English
ISCED F broad:Natural sciences, mathematics and statistics
Annotation:Školní experiment řízený a vyhodnocovaný počítačem - seznámení se základním softwarem a návrh jednoduchých experimentů. Práce se systémy Vernier, PASCO, ISES, EdLaB a čidly pro měření ve fyzice, chemii, biologii, geografii. Využití měřicích systémů úpro projektovou výuku a mezipředmětové vztahy v oblasti přírodovědného vzdělávání. Videozáznam ve výuce fyziky a jeho metodické využití.