UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project IdMSK_2017
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora 12 talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využijí výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a tím pádem zamezení jejich odchodu na jiná, lépe zařízená pracoviště mimo Moravskoslezský kraj či do soukromého sektoru. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Konkrétně se jedná o 12 studentů z katedry fyziky, katedry biologie a ekologie, z katedry informatiky a počítačů, katedry fyzické geografie a geoekologie a z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Podrobná zdůvodnění výběru těchto studentů jsou uvedena v jejich CV a projektových záměrech jejich vědeckých prací, které jsou přílohou této žádosti. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit kateder.
social hub