OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika katedry chemie

Katedra chemie zabezpečuje výuku profilujících disciplin teoretické, systematické i aplikované chemie včetně laboratorních cvičení. Katedra garantuje následující studijní obory:

Bakalářské obory:

  • Chemie (jednooborový)
  • Chemie (dvouoborový)

Navazující magisterské obory (odborné):

  • Analytická chemie pevné fáze

Navazující magisterské obory (učitelství):

  • Učitelství chemie pro SŠ (jednooborový a dvouoborový)

Doktorské obory:

  • Analytická chemie

Výuka je vedena v moderně vybavených posluchárnách a laboratořích, které prošly v uplynulých letech generální rekonstrukcí.

Výzkum na katedře je zaměřen do oblasti chemie struktury a povrchů pevné fáze (kalorimetrické studium, termická analýza, zeta-potenciál, elektrochemické metody, spektroskopické metody, chromatografie, reakční kinetika) a do oblasti didaktiky chemie (nové formy, metody a prostředky ve výuce chemie).

Kvalifikační práce studentů se zaměřují nejen na problematiku studovanou na katedře chemie, ale v rámci spolupráce s praxí řeší dílčí problémy spolupracujících pracovišť a podniků.

facebook
rss
social hub