Projects & Grants
Viruses of trypanosomatids: maintenance and transmission
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2026
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Study of the anti-leishmanial activity of nanoparticles considering their effect on the microbiome
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period2/2024 - 1/2026
ProviderHorizont Europe
Statesolved
Unraveling the relationship between ambrosia gall midges and their symbionts: neglected model of fungus farming evolution
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Organellar translation as an evolutionary playground
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Pushing the frontiers of plastid biology research by studying secondarily non-photosynthetic protists
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Telomere biology of trypanosomatids: contrasting features point to diverse strategies
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statesolved
Exploring eukaryotic genome evolution: lessons from non-model Euglenozoa
Main solverMgr. Alexej Jurjevič Kostygov
Period3/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Deciphering the largest rock spread on Earth: why in arid Patagonia?
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Resilience of Smart Cities and Villages of the Moravian-Silesian Region
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2023 - 12/2025
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
Mechanisms of resistance to insecticides in oilseed rape pest populations, their baseline susceptibilities to newly registered insecticides and impact of insecticide applications on development of larvae of the insect pests and on the natural enemies
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2025
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program ZEMĚ
Statesolved
Identification and characterization of structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2009 - 12/2025
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
An Expert Network for Global Strategic Trends Analysis
Main solverMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Period9/2023 - 12/2025
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Biochemie trypanosomatid: pohled ze strany přehlížených druhů
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Multifunctional ZnO-based hybrids for wastewater remediation
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period7/2023 - 6/2025
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statesolved
Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Prevention of Geo-Threats to Azerbaijan's Energy Independence
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2025
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
Is the formation of gut microbiomes of insect herbivores a process of stochastic events or deterministic interactions?
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved

123