UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Tomáš Pánek

Tomáš Pánek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Room, floor, building: L 209, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2306
E-mail:
Personal website:No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Sackung in non-glaciated landscapes: spatial and temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations in Outer Western Carpathians
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Spatial and temporal variation of rock mass sagging in the Tatra Mountains (Western Carpathians)
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Geomorphology and geoecology of mountainous and sub-mountainous regions
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western Beskydy Mts. and their forefield
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
PřF 1075
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period6/2006 - 12/2009
Provider
Statefinished
GA 205/06/P185
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
KJB301870501
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderJuniorský grantový projekt GA AV
Statefinished
social hub