Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Stanislav Ruman


Academic degree, name, surname:Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Room, floor, building: L 210, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2360
E-mail:No record found.Influence of alternative representations of land use and geology on distributed hydrological modelling results: Eddleston, Scotland
Stanislav Ruman, Tom Ball, Andrew R. Black, Julian R Thompson
Year: 2021, HYDROLOG SCI J
journal article

Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling-a case study from southern Crete
Stanislav Ruman, Radek Tichavský, Karel Šilhán, Manolis G Grillakis
Year: 2021, NAT HAZARDS
journal article

Impact of missing precipitation values on hydrological model output: a case study from the Eddleston Water catchment, Scotland
Stanislav Ruman, Petr Krpec, Pavel Rusnok, Andrew R. Black, Milan Trizna, Tom Ball ... other authors
Year: 2020, ACTA GEOPHYS
journal article

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
Stanislav Ruman
Year: 2016
work experience abroad

Pracovní stáž na University College London
Stanislav Ruman
Year: 2015
work experience abroad

COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA
Stanislav Ruman
Year: 2014, AUC Geographica
journal article

ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee
Stanislav Ruman
Year: 2013
work experience abroad

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie. Průběžná zpráva projektu za rok 2021
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Frouz, Martin Hanel, Jan Čuda, Eva Volfová, Jakub Borovec, Věroslava Hadincová, Martin Heřmanovský, Václav Hradílek, Lukáš Vaverka ... other authors
Year: 2022
research report

Impact of check dam series on coarse sediment connectivity
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman
Year: 2021, GEOMORPHOLOGY
journal article

Influence of alternative representations of land use and geology on distributed hydrological modelling results: Eddleston, Scotland
Stanislav Ruman, Tom Ball, Andrew R. Black, Julian R Thompson
Year: 2021, HYDROLOG SCI J
journal article

Metodika inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v podmínkách mateřského toku
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Odborná školení
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling-a case study from southern Crete
Stanislav Ruman, Radek Tichavský, Karel Šilhán, Manolis G Grillakis
Year: 2021, NAT HAZARDS
journal article

Souhrnná závěrečná zpráva z výzkumu
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Year: 2021
research report

Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: Quantitave analysis and possible solutions
Václav Škarpich, Tereza Macurová, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2020, ECOL ENG
journal article

Hydrogeomorphic Impacts of Floods in a First-Order Catchment: Integrated Approach Based on Dendrogeomorphic Palaeostage Indicators, 2D Hydraulic Modelling and Sedimentological Parameters
Radek Tichavský, Stanislav Ruman, Tomáš Galia
Year: 2020, Water
journal article

Impact of missing precipitation values on hydrological model output: a case study from the Eddleston Water catchment, Scotland
Stanislav Ruman, Petr Krpec, Pavel Rusnok, Andrew R. Black, Milan Trizna, Tom Ball ... other authors
Year: 2020, ACTA GEOPHYS
journal article

Mapa ČR s vyznačením území vhodného pro uplatnění metody inkubace vybraných druhů ryb v mateřských tocích
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Year: 2020
others

Mapa potenicálních rizik pro inkubaci jiker losososovitých ryb ve vybraných tocích ČR
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Year: 2020
others

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... other authors
Year: 2020
certified methodologies and procedures

Dendrologické posouzení stromů na vybraných tělesech hrází ve správě AOPK ČR
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Věra Koutecká, Zina Klečková
Year: 2019
the results realized by the provider

Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Year: 2019, Science of the Total Environment
journal article

Mapa prostorové distribuce rizik vyplývajících z predikovaných změn klimatu v území a identifikací hot spots
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Oto Kaláb, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Radek Kadlubiec, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2019
certified methodologies and procedures

Morphological response of mountain streams to long-term human interventions in the Czech Carpathians
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Year: 2019
abstract in proceedings

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2019
others

Possibilities for stopping of further degradation gravel bed Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2019
abstract in proceedings

Response of channel complexity in mountain streams on the presence of check dams.
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Tereza Macurová, Stanislav Ruman
Year: 2019
abstract in proceedings

Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Year: 2019, Science of the Total Environment
journal article

Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Year: 2018, Ochrana přírody
journal article

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians
Václav Škarpich, Kubín Miroslav, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2018
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2018
others

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhodnocení výstupů srážkoodtokových a hydraulických modelů vstupujících do analýzy rizik pro predikované scénáře změny klimatu, dopady na vodní toky.
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... other authors
Year: 2018
others

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... other authors
Year: 2017
the results realized by the provider

Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Year: 2017
abstract in proceedings

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2017
others

Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislostí s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Year: 2017
others

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... other authors
Year: 2017
others

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016
abstract in proceedings

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... other authors
Year: 2016
organizing exhibition (E)

Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers)
Anna Kidová, Miloš Rusnák, Stanislav Ruman, Milan Lehotský, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Milan Trizna ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers)
Anna Kidová, Miloš Rusnák, Stanislav Ruman, Milan Lehotský, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Milan Trizna ... other authors
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
Stanislav Ruman
Year: 2016
work experience abroad

Pracovní stáž na University College London
Stanislav Ruman
Year: 2015
work experience abroad

COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA
Stanislav Ruman
Year: 2014, AUC Geographica
journal article

Comparison of methodologies for creating flood hazard and flood risk map in Czech Republic, Slovakia and Scotland
Stanislav RUMAN
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of two flood risk evaluation methods in the river Turiec, Slovakia
Stanislav RUMAN
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee
Stanislav Ruman
Year: 2013
work experience abroad

Examination of parameter datasets quality on the results of a distributed catchment model validated with a dense gauging network.
Stanislav RUMAN, Tom Ball
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Methodology for creating flood hazard and flood risk maps in Slovakia
Stanislav RUMAN
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh metodiky tvorby máp povodňového ohrozenia a rizika v povodí rieky Turiec
Stanislav Ruman, David VOJVODÍK
Year: 2012
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Bernatík MartinRevitalization proposal of the Lutyňka creek channelMaster's thesis 2020 
Králíková TerezaPossibilities for in-filling missing data of selected meteorological characteristic for meteorological station of Department of Physical Geography and Geoecology.Master's thesis 2019 
Spálovský VilémFlash flood risk assessment in the Mořkov municipalityMaster's thesis 2019 
Dias DavidRevitalization proposal of the Mikolajicky creek channelMaster's thesis 2018 
Kaloková DenisaFlash flood risk assessment in the village StonavaMaster's thesis 2018 
Kucharczyk DanielFlash flood risk assessment in the selected municipalityMaster's thesis 2018 
Czyžová MonikaEvaluation of proposed detention basin in Teplice on flood risk in  Hranice townMaster's thesis 2017 
Klos MatějApplication of the SMODERP erosion model in the selected part of the watershed in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2016 
Krpec PetrJasénka stream restoration proposalMaster's thesis 2016 
Maršáleková KatarínaApplication of the WaSiM rainfall-runoff model in the selected watershed in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2016 
Holáňová TerezaAssessment of flash flood vulnerability in selected municipalities of Vsetín district I.Bachelor's thesis 2021 
Tomanová BarboraAssessment of flash flood vulnerability in selected municipalities of Hodonín district I.Bachelor's thesis 2021 
Šimera FrantišekAssessment of flash flood vulnerability in selected municipalities of Opava district I.Bachelor's thesis 2020 
Grék MatějPossibilities for application of data from non-professional weather stations as a source for rainfall-runoff modelling in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Bezděková KarolínaPossibilities for application of data from non-professional weather stations as a source for rainfall-runoff modelling in Slovak RepublicBachelor's thesis 2018 
Procházková ValeriePossibilities for in-filling missing data in temperature time series for meteorological station of Department Physical Geography and GeoecologyBachelor's thesis 2018 
Zečevičová DominikaAssessment of flood vulnerability beneath critical points in selected municipalities of JesenickoBachelor's thesis 2018 


Specificity of fluvial landscape in the context of historical and future changes
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The development of the methodology for the incubation of the selected salmon species and the innovation of the fish egg incubation boxes
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period6/2019 - 5/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Statefinished
Application of fuzzy aproach to refine the results of hydrological modeling
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk.
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period11/2015 - 6/2016
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
rss
social hub