UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Boleslav Taraba

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Room, floor, building: C 310, Building C
Position:Head of Centre
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 553 46 2199
E-mail:
Personal website:No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2009 - 12/2020
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Theoretical aspects of Energetic treatment of Waste and Environment Protection against negative impacts
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2014 - 12/2018
ProviderEnvironmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT
Statesolved
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period7/2015 - 8/2016
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period6/2015 - 12/2015
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Extension and Appreciation of Instruments IET
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderOP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Statefinished
Laboratorní hodnocení práškových materiálů
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period8/2014 - 10/2015
Provider
Statefinished
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period2/2014 - 12/2014
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Study of textural parameters of carbon materials by sorption methods and NMR relaxation technique
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědých uhlí na skládkách
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period2/2014 - 10/2014
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Hodnocení oxidačního chování uhlí a biomasy ve vztahu k samovzněcovacímu procesu a procesu hoření
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period2/2014 - 4/2014
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
IET - Environmental Center
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderPřírodovědecká fakulta, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Statefinished
Laboratorní šetření stability vodných suspenzí uhelné hmoty
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period2/2013 - 5/2013
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Provedení laboratorních šetření na vzorcích hnědého uhlí
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period3/2012 - 11/2012
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Laboratorní šetření oxidačního chování vzorků uhlí
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period4/2012 - 4/2012
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Temperature aspects of adsorption from aqueous solutions on coals
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2008 - 12/2011
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
Posouzení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu uhlí ve vybraných porubních oblastech v OKR
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period2/2008 - 12/2010
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Access to the coal mine district with spontaneous combustion process and objective indicators for the safe work in these localities
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period7/2007 - 8/2010
ProviderVZ Český báňský úřad
Statefinished
GA 105/06/0630
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2003 - 12/2005
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Alterovaná černá uhlí: modelování jejich vzniku a možnosti průmyslového využití
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/1999 - 1/2001
Provider
Statefinished
social hub