UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Marek Eliáš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Room, floor, building: M 327, Building M
Position:Head of Section
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 553 46 2329
+420 553 46 2280
E-mail:
Personal website:http://www1.osu.cz/~elias/No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Evolution and fate of endosymbiotic organelles in stramenopiles
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Non-standard genetic codes in protists and their evolution
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
The dark side of plastid biology: evolution and function of leucoplasts in algae
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
The Algal Microbiome: Friends and Foes
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2018
ProviderRámcové programy EU
Statesolved
Nové směry výzkumu v Life Science Research Centre
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Taxonomically broad genomic study of oxymonads - eukaryotes without mitochondria
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Inovace a internacionalizace výuky vybraných předmětů na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
Unravelling the early evolution of the eukaryotic cell through exploring the genomes of the eukaryotic superphylum Discoba
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Evolution and function of GTPases of the Ras superfamily in protist organisms
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
A genomic approach to unravelling the biology and evolution of eustigmatophyte algae
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2015
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Stabilizace Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě v roce 2015
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period12/2014 - 12/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Posílení a rozšíření Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2014
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Dotační titul 3
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Vybudování transkriptomické laboratoře na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Improvement of cooperation in Visegrad region in research of euglenid flagellates
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period11/2012 - 10/2013
ProviderKatedra biologie a ekologie
Statefinished
Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 9/2013
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
The Ras superfamily of GTPases and the evolution of the eukaryotic cell
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2012
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Organelární genomika eustigmatofytních řas
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vytvoření předmětu Základy molekulární systematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub