UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Vladimír Špunda


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Room, floor, building: M 303, Building M
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physics (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 553 46 2150
+420 731 444 481
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
ABF1LMedical biophysics I
ANGF3Angličtina oboru 3
BBMP3Biofyzika biologických membrán III
BF1LFLékařská biofyzika I
BF2LFLékařská biofyzika a výpoč. technika II.
DBIFOBiofyzika fotosyntézy
DCHSFChloroplast Structure and Function
DINFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
DIZE1Dizertační práce 1
DIZE2Dizertační práce 2
DIZE3Dizertační práce 3
DIZE4Dizertační práce 4
DIZE5Dizertační práce 5
DIZE6Dizertační práce 6
DLBIMLuminiscence biologických molekul
DODIPObhajoba dizertační práce
DOSPEOptická spektroskopie
DZKAJZkouška z anglického jazyka
FYZROFyziologie rostlin
OBPBFObhajoba bakalářšké práce
OBPEBObhajoba bakalářské práce
ODPBFObhajoba diplomové práce
OSPP2Optická spektroskopie II
SBISYSpektroskopie org. molek.a biol. membrán
SDZEMČást SDZ: Exp. metody studia biol. syst.
SDZFSČást SDZ: Biofyzika a fyziol. stresu
SDZMFČást SDZ: Molekulová fyzika
SDZOSČást SDZ: Opt. spektroskop. biol.molekul
SDZPMČást SDZ: Počítačové modelování
SDZSTČást SDZ: Statistická termodynamika
SZALBČást SZZ: Apl. v lékařské bioF a bio CH
SZBISČást SZZ: Struktura a fce biolog.systémů
SZEKFČást SZZ: Exp. ekofyziologie fotosyntézy
SZEXMČást SZZ: Základní experimentální metody
SZMSBČást SZZ: Teor.a exp.spec.met.studia B s
SZVFDČást SZZ: Vybrané fyzikální disciplíny
SZZEMČást SZZ: Základní experimentální metody
ZEKROZáklady ekofyziologie rostlin
6BBBPBiofyzika
7BBP1Biofyzika biologických membrán 1
7BBP2Biofyzika biologických membrán 2
7BBP3Biofyzika biologických membrán 3
7BBS1Seminář z biofyziky biol. membrán 1
7BBS2Seminář z biofyziky biol. membrán 2
7DIP1Diplomová práce 1
7DIP2Diplomová práce 2
7DIP3Diplomová práce 3
7DIP4Diplomová práce 4
7FRIBFree radicals in biology
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MBF1Medical biophysics I
7OSP2Optická spektroskopie 2
7SBISSpektroskopie 3
7TOS1Tuzemská odborná stáž 1
7TOS2Tuzemská odborná stáž 2
7ZBFBČást SZZ - Biofyzika
7ZNFBČást SZZ - Biofyzika
8AASMAplikace anal. a separačních metod
8BIFOBiofyzika fotosyntézy
8CHSFChloroplast Structure and Function
8INFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
8ODBPOdborný předmět
8ODIZObhajoba dizertační práce
8OVK1Odborný vzdělávací kurz 1
8OVK2Odborný vzdělávací kurz 2
8PMK1Prezentace na mezinárodní konferenci 1
8PMK2Prezentace na mezinárodní konferenci 2
8PMK3Prezentace na mezinárodní konferenci 3
8PPI1Prvoautorská publikace v impt. časop. 1
8PPI2Prvoautorská publikace v impt. časop. 2
8PPI3Prvoautorská publikace v impt. časop. 3
8SPI1Spoluautorská publikace v impt. časop. 1
8SPI2Spoluautorská publikace v impt. časop. 2
8SPI3Spoluautorská publikace v impt. časop. 3
8VEBPVedení bakalářské práce
8VYS1Výzkumná stáž 1
8VYS2Výzkumná stáž 2
8ZAVSZahraniční výzkumná stáž
9AASMApplications of analyt. and sep. methods
9DIZ1Příprava dizertační práce 1
9DIZ2Příprava dizertační práce 2
9CHSFChloroplast Structure and Function
9INFOInstrumentation for photosynth. reseach
9ODIZObhajoba disertační práce
9OVK1Odborný vzdělávací kurz 1
9OVK2Odborný vzdělávací kurz 2
9PMK1Prezentace na mezinárodní konferenci 1
9PMK2Prezentace na mezinárodní konferenci 2
9PMK3Prezentace na mezinárodní konferenci 3
9PPI1Prvoautorská publikace v impt. časop. 1
9PPI2Prvoautorská publikace v impt. časop. 2
9PPI3Prvoautorská publikace v impt. časop. 3
9VEBPVedení bakalářské práce
9VYS1Výzkumná stáž 1
9VYS2Výzkumná stáž 2
9ZAVSZahraniční výzkumná stáž
DBASFBiofyzikální aspekty struktury a funkce
ABF2LMedical biophysics II.
BF2LFLékařská biofyzika II.
YBF2LMedical biophysics II.
9BF2LLékařská biofyzika II.


No record found. Database Maintenance.No record found. Database Maintenance.

rss
social hub