Projects & Grants
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id00736/2023/RRC
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora 11ti talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a tím pádem zamezení jejich odchodu na jiná, lépe zařízená pracoviště mimo Moravskoslezský kraj či do soukromého sektoru. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit kateder.