Publications
A case of invasive zebra mussel mass colonisation of invasive crayfish
Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A case of invasive zebra mussel mass colonisation of invasive crayfish
Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2005
abstract in proceedings

A specific feature of the angiosperm Rab escort protein (REP) and evolution of the REP/GDI superfamily.
M. Hála, Marek Eliáš, V. Žárský
Year: 2005, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY
journal article

Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum by in vitro and in vivo approach.
Lenka Švábová, Petr Smýkal, Miroslav Griga, V. Ondřej
Year: 2005, BIOLOGIA PLANTARUM
journal article

Analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky
Aleš Dolný
Year: 2005
abstract in proceedings

Anisopodidae (stružilkovití)
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Application of Botanical Microscopy Methods in Diagnostic Evaluation of Spruce Needles
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Year: 2005, TU Zvolen
specialist book chapter

Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3.
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Lubomír Vidlička
Year: 2005, Kabourek
specialist book

Blattaria (švábi)
Jaroslav Holuša, Jan Farkač, Petr Kočárek, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Body burdens of metals in spiders from the Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Year: 2005
abstract in proceedings

Body burdens of metals in spiders from the Lidice coal dumps near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Year: 2005
abstract in proceedings

Bryologická studie v PP Heraltický potok
Vítězslav Plášek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Bryologická studie v PP Niva Moravice
Vítězslav Plášek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Bryophytes of the High Sudetes (Czech Republic)
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Blanka Shaw, Jiří Váňa
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bryophytes of the High Sudetes (The Czech Republic)
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Blanka Shaw, Jiří Váňa
Year: 2005
abstract in proceedings

Bryophytes récoltées/Bryophytes collected during the International Meeting of Bryology 2005
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2005, International Meeting of Bryology 2005, Vierves sur Viroin, Belgique
journal article

Chapter 12. Biotic Urban Growing Conditions - Threats, Pests and Diseases
María-Luisa Tello, Marek Tomalak, Ryszard Siwecki, Ján Gáper, Emma Motta, Eloy Mateo-Sagasta
Year: 2005, Springer
specialist book chapter

Check list - seznam vážek (Odonata) českého Slezska
Aleš Dolný
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera)
Petr Kočárek, Vladimír Vrabec
Year: 2005, Entomofauna carpathica
journal article

Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005)
Marie Sedláčková, Vítězslav Plášek
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Databáze mechorostů SZM v Opavě a jejich vyhodnocení...
Vítězslav Plášek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Decapoda (desetinožci).
Monika Štambergová , Jan Farkač, Vladimír Bádr, David Král, Zdeněk Ďuriš, Martin Škorpík
Year: 2005, AOPK ČR
specialist book chapter

Dekolorizace a detoxikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Dermaptera (škvoři)
Petr Kočárek, Jan Farkač, Jaroslav Holuša, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný
Year: 2005
abstract in proceedings

Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of the crayfish plague fungus Aphanomyces astaci in the Czech Republic: a pilot study
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, S. Geiger, R. Hoffmann, Birgit Oidtmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Distribution of the invasive spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in the Czech Republic - history and present
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Lenka Filipová, Monika Štambergová , Adam Petrusek
Year: 2005
abstract in proceedings

Dobré ráno
Tomáš Tureček
Year: 2005
radio and televison broadcast

Dobré ráno
Kateřina Malachová
Year: 2005
radio and televison broadcast

Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Effects of waste coal-polluted sediments and possible causes of intersex occurrence in freshwater crayfish
Edita Mazurová, Luděk Bláha, K. Hilscherová, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ivan Holoubek, Paul D. Jones, John P. Giesy
Year: 2005
abstract in proceedings

Ekologická rizika a jejich možné důsledky na ekonomiku podniku
Miroslav Kaloč, O. Kuběna, Karel Obroučka
Year: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
journal article

Ekologické aspekty ve ?vodní? legislativě České republiky ? teorie a praxe
Vladimír Mana
Year: 2005
abstract in proceedings

Ekologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologie rostlin
Svatava Kubicová, Václav Krpeš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ekologie 1
Aleš Dolný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Environmentální výchova
Kateřina Malachová, Pavel Drozd, Zuzana Pavlíčková, Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 2005
abstract in proceedings

Fauna Devínskej Kobyly
Petr Kočárek, Oto Majzlan
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika)
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Faunisticky zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Moravskoslezském kraji (Česká republika)
Petr Kočárek
Year: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)
Petr Kočárek
Year: 2005, Acta Entomologica Slovenica
journal article

Further evidence for male infanticide and feticide in captive plains zebra, Equus burchelli.
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Year: 2005, Folia Zoologica
journal article

Fylogeneze a systém hub a houbových organismů
Svatava Kubicová, Ján Gáper
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Fyziologie živočichů
Petr Kočárek, Aleš Dolný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ichtyofauna vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Ikony evoluce
Jan Kantorek, Jonathan Wells
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Inovace mikroskopických témat ve výuce lékařské mikrobiologie
Kateřina Malachová, Ondřej Zahradníček
Year: 2005
published expert opinions, reviews


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051