Projects & Grants
SMART technologies to improve the quality of life in cities
Project IdCZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 4/2023
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationHlavním smyslem projektu je v souladu s Výzvou podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou v tematické oblasti SMART technologií využitelných pro zvyšování kvality života obyvatel v rámci rozvoje měst a regionů. V rámci projektu bude docházet k obousměrnému přenosu znalostí a zkušeností mezi zapojenými subjekty a propojení výzkumných aplikačních problémů týkajících se SMART technologií s aktuálními výzkumnými poznatky. Dále bude docházet k přenosu znalostí a zkušeností zejména k výzkumným pracovníkům, studentům VŠ a pracovníkům veřejné správy o výzkumných problémech a aplikačních možnostech týkajících se využití SMART technologií pro rozvoj měst a regionů. Projekt nebude zaměřen na technickou a technologickou stránku, ale bude zkoumána kvalita života obyvatel ve vztahu k SMART TECHNOLOGIÍM. Projekt se bude skládat celkem z 12 klíčových aktivit, které jsou definovány Výzvou. Hlavní aktivitou projektu bude aktivita d) spočívající v realizaci celkem pěti společných výzkumných záměrů s jasně definovanými cíli a výstupy.