Publications
Somálský nacionalismus jako příčina separatismu v oblasti Afrického rohu
Kateřina Rudincová
Year: 2011
abstract in proceedings

Sorpce kovů na uhlíkatých aerogelech dopovaných kovy
Vít Šebesta, Václav Slovák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciální teorie relativity
Dalibor Dvořák
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Petr Bobáľ, Bronislav Devečka, Vladimíra KOLÁŘOVÁ, Vladimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál
Year: 2011, Zprávy lesnického výzkumu
journal article

Strategický plán a jeho hodnocení
David Walter Novák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Petr TÁBOŘÍK
Year: 2011, Moravian geographical reports
journal article

Student's autoevaluation in the first year of study, especially concerning mathematical abilities
Petra Konečná, Hashim Habiballa
Year: 2011, Scientific Issues, Jan Dlugosz University of Czenstochowa. Mathematics XVI
journal article

Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics
Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Year: 2011, Journal of Mathematics and System Science
journal article

Svahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu české části Karpat)
Veronika Smolková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

System Adaptation based on Characteristic Patterns
Eva Volná, Michal Janošek, Václav Kocian, Martin Kotyrba
Year: 2011
abstract in proceedings

TEORETICKÉ STUDIUM FRAGMENTACÍ IONTOVÝCH TETRAMERŮ ARGONU METODOU HEMIKVANTOVÉ DYNAMIKY
Tomáš JANČA
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teoretický koncept regionální odolnosti a jeho využití ve výzkumu hospodářské krize
Ondřej Slach
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TERMODYNAMIKA KLASTRŮ MOLEKUL VODY
Lenka Ličmanová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TERMODYNAMIKA SOLVATACE PROTONU V KLASTRECH VODY
Jakub Malohlava
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Termostabilita cis izomerů luteinu
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Testing concept maps electronically
Erika Mechlová, Martin Malčík
Year: 2011
abstract in proceedings

Testování databáze informačního systému
Bogdan Walek
Year: 2011
abstract in proceedings

The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR
Václav Karlický, Ondřej Strouhal, Petr Ilík, Michal Štroch, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation
Václav Karlický, Ondřej Strouhal, Michal Štroch, Irena Kurasová, Petr Ilík, Vladimír Špunda
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Adsorption of Lead Using Altered Coals
Roman Maršálek
Year: 2011
abstract in proceedings

The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate
Roman Maršálek
Year: 2011
abstract in proceedings

The Adsorption of SDS on Ferro-Precipitates
Roman Maršálek
Year: 2011, World academy of science, engineering and technology An international Journal of Science, Engineering and Technology
journal article

The alternative operad is not Koszul
Askar Dzhumadildaev, Pasha Zusmanovich
Year: 2011, Experimental Mathematics
journal article

The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe)
Petra Štěpančíková, Jiří Dohnal, Tomáš Pánek, Monika Lój, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2011, J APPL GEOPHYS
journal article

The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of ecological determinants on the dispersal abilities of Central European dragonflies (Odonata)
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2011, ODONATOLOGICA
journal article

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Euler-Lagrange and Helmholtz Morphisms in the Variational Sequence
Radka Malíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process
Tomáš Hoch
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process
Tomáš Hoch
Year: 2011
abstract in proceedings

The Helmholtz mapping and its applications for second order ordinary differential equations
Radka Malíková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

The Helmholtz mapping and its applications for second order ordinary differential equations
Radka Malíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Impact of Globalization on Cultural Policy - Case study The City of Ostrava
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2011
abstract in proceedings

The Impact of Globalization on Cultural Policy: Case Study The City of Ostrava
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Year: 2011, COLLOID SURFACE A
journal article

The origins of toponyms and ethnonyms in the region of the South Caucasus
Vincenc Kopeček, Tomáš Hoch, Vladimír Baar
Year: 2011
abstract in proceedings

The present-day geomorphic activity of alluvial fan (a case study from the Moravskoslezské Beskydy Mts. based on dendrogeomorphological methods)
Karel Šilhán, Václav Stacke
Year: 2011, Moravian geographical reports
journal article

The Ras related GTPase Miro is not required for mitochondrial transport in Dictyostelium discoideum
Georgia Vlahou, Marek Eliáš, Jürgen-Christoph von Kleist-Retzow, Rudolf J. Wiesner, Francisco Rivero
Year: 2011, EUR J CELL BIOL
journal article

The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate
Roman Maršálek
Year: 2011, International Journal of Environmental Science and Development (IJESD)
journal article

The Scale of Globalization
Blanka Marková
Year: 2011
organizing conference, workshop

The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance
Tomáš Drobík, Přemysl Mácha
Year: 2011
abstract in proceedings

The Scale of Globalization: Global, Local, Individual
Přemysl Mácha, Tomáš Drobík
Year: 2011
organizing conference, workshop

The 6th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications
Radka Malíková, Věra Ferdiánová
Year: 2011
organizing conference, workshop

The 7th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications
Radka Malíková, Věra Ferdiánová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects
Pavla Svrčková, Aleš Vítek, František Karlický, I. Paidarová, René Kalus
Year: 2011, J CHEM PHYS
journal article

Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects
Pavla Svrčková, Aleš Vítek, František Karlický, Ivana Paidarová, René Kalus
Year: 2011, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
journal article

Thermodynamics of small molecular clusters calculated ab
Aleš Vítek, René Kalus, Lenka Ličmanová, I. Paidarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

These Squatters Are Not Innocent: The Evidence of Parasitism in Sponge-Inhabiting Shrimps
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Petr Jan Juračka, Adam Petrusek, Floyd Sandford
Year: 2011, Plos One
journal article

Three new species of Docosia Winnertz from central and southern Europe (Diptera: Mycetophilidae)
Olavi Kurina, Jan Ševčík
Year: 2011, ZOOTAXA
journal article

Time Series Pattern Recognition via SoftComputing
Martin Kotyrba, Zuzana Oplatková, Eva Volná, Roman Šenkeřík, Václav Kocian, Michal Janošek
Year: 2011
abstract in proceedings


