Publications
Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Marie Solárová, Jan Netolička
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Programovací jazyky jako prostředky pro popis a modelování anticipujících systémů
Evžen Kindler
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Progressive RBF Interpolation
Václav Skala
Year: 2010
abstract in proceedings

Proměny Suburbia: Olomouc - Nová Ulice
Jan Daniel, Jindřich FRAJER, Pavel Klapka
Year: 2010, Historická geografie (Historical geography)
journal article

Protonated water clusters - structures and thermodynamics
Jakub Malohlava, Aleš Vítek, René Kalus
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protonated water clusters - structures and thermodynamics
Jakub Malohlava, Aleš Vítek, René Kalus
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překonávání dichotomie nomos a logos jako impulz regionálního rozvoje středoevropského prostoru
Jaroslav Vencálek
Year: 2010, Geografické informácie
journal article

Překonávání dichotomie nomos a logos jako impulz regionálního rozvoje středoevropského prostoru
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příroda města Ostravy a její ochrana
Jan Ševčík
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přírodovědné vzdělávání - současný stav a perspektivy
Dana Kričfaluši
Year: 2010
abstract in proceedings

Příspěvek k funkčnímu modelování investiční politiky průmyslového velkoměsta na příkladu Ostravy jako regionální metropole
Petr Šindler, Aleš Zedník
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Přístup učitelů k diagnostice plánování řešení problémů
Marie Solárová, Jana Coufalová
Year: 2010, Západočeská univerzita v Plzni
specialist book chapter

Public Transport in Rural Areas of the Czech Republic - Case Study of the Jeseník Region
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Year: 2010, Moravian Geographical Reports
journal article

Puklinové jeskyně a jiné gravitačně podmíněné diskontinuity určené pomocí 2D elektrické odporové tomografie. Příkladové studie z flyšových Karpat
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quantitative and qualitative evaluation of public transport supply in rural regions. Case study of Jeseniík region
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Year: 2010, Europa XXI.
journal article

Radial Basis Functions: Interpolation and Applications- An Incremental Approach
Václav Skala
Year: 2010
abstract in proceedings

REA VAlue Chain Applied on Production Planning Model
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Year: 2010
abstract in proceedings

Reasoning in RDFgraphic formal system with quantifier
Alena Lukasová, Marek Vajgl, Martin Žáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Recent morphogenesis of gravel bars of the Ostravice River - a concept of monitoring
Zdeněk Kašpárek, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Karel Šilhán
Year: 2010, Geological Society, London
specialist book chapter

Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process
Roman Maršálek, Rudolf Peter
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Region Europa - fenomen czasoprestrzeni
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
abstract in proceedings

Regionálna politika Európskej únie
Robert Ištok
Year: 2010,
specialist book chapter

Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change
Petr Rumpel, Nick Clifton, Ondřej Slach, Paul Benneworth, Pavel Bednář, Brian Doucet, Jaroslav Koutský
Year: 2010, Cuvillier Verlag
specialist book chapter

Relational database as a source of ontology creation
Zdeňka Telnarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Reprezentace XSD/XML v asociativních sítích
Marek Vajgl
Year: 2010
abstract in proceedings

REPREZENTACE XSD/XML V ASOCIATIVNÍCH SÍTÍCH
Marek Vajgl
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Jaroslav Koutský
Year: 2010, Regions Magazine
journal article

Reversing text in 55 bytes
Jan Šustek
Year: 2010
abstract in proceedings

Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin
Šárka Cimalová, Jana Hlavatá, Andrea Kučová, Petra Foltynová, Anna Pfeiferová
Year: 2010, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Rezidenční development a atraktivita obcí Ostravska
Pavel Bednář, Danuše Vichánková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rezidenční development a atraktivita obcí Ostravska
Pavel Bednář, Danuše Vichánková
Year: 2010
abstract in proceedings

Role zastavěných oblastí na proudění větru, srážky a srážkový stín v případě aglomerace Brno-město a jeho okolí
Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role zastavěných oblastí na proudění větru, srážky a srážkový stín v případě aglomerace Brno-město a jeho okolí.
Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Martin Brtnický
Year: 2010
abstract in proceedings

Rovnokřídlý hmyz, škvoři, švábi a kudlanky
Petr Kočárek, Michaela Blahutová, Aleš Dolný, Oldřiška Fruhbauerová, Emanuel Grepl, Aleš Knápek, Petr Kočárek, Radka Krysová, Jiří KUPKA, Tomáš Kuras, Zdeněk Majkus, Dalibor Matýsek, Ivo Otáhal, Tomáš Pánek, Marie Sedláčková, Jan Sitek, Jiří Stanovský
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Rozdílná termostabilita fotosystému II smrku ztepilého a ječmene jarního
Z. Nosek, Vladimír Špunda, E. Šilhavíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozdíly mezi RDF modelem a topic maps
Martin Žáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska
Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Michaela Krmíčková, Lukáš Krmíček
Year: 2010, Zprávy o geologických výzkumech
journal article

Rozšíření a ekologie šidélka ozdobného Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) v České republice - nové poznatky z roku 2010
Martin Waldhauser, Michal Mikát, Aleš Dolný
Year: 2010
abstract in proceedings

Rozšířitelný DSM generátor s využitím webových služeb
Jaroslav ŽÁČEK, Zdeněk MELIŠ, František Huňka
Year: 2010
abstract in proceedings

Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím projektového vyučování v chemii
Marie Solárová, Renata Šulcová, Mária Ganajová
Year: 2010, Didaktika
journal article

Russian Geopolitical Perceptions and Imaginations of the South Caucasus
Vincenc Kopeček
Year: 2010
abstract in proceedings

Růst a plodnost plotice obecné Rutilus rutilus (Linnaeus,1758) ve vodní nádrži Morávka
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Year: 2010, Čas. Slez. Muz. Opava
journal article

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IT/IS ZA NEURČITÝCH INFORMACÍ
Jiří Bartoš
Year: 2010
abstract in proceedings

Řízení podnikových procesů v prostředí neurčitých informací
Martin PEŠL
Year: 2010
abstract in proceedings

Řízení projektů za pomocí mapování firemních procesů
Martin PEŠL
Year: 2010
abstract in proceedings

Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2010
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Year: 2010
editorial work

Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2010
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Year: 2010
editorial work


