Publications
Vlastní zkušenosti s očkováním proti virové hepatitidě B u pacientů s vrozenou poruchou koagulace
Luděk Rožnovský, I. Orságová, B. Blažek, Josef Tvrdík, L. Kabieszová, Ivo Lochman, Alena Kloudová, A. Zjevíková, L. Hozáková
Year: 2010, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Vliv antropogenní činnosti na úroveň ekotoxicity znečištění půd
Hana Sezimová
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Karel Šilhán
Year: 2010, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
journal article

Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev
Vladimír Špunda, Otmar Urban, Martin Navrátil
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv těžby na krajinu
Martin Brtnický, Jiřina Foukalová, Radka Bartošová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici
Jana Bohdálková, Radim KONUPČÍK, Jiřina Vontorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
abstract in proceedings

Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vodopád na Mazáku - nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd
Jan Miklín, Jan Lenart, Tomáš Pánek
Year: 2010, Acta Musei Beskidensis
journal article

Volně dostupné business ontologie
Rostislav Miarka
Year: 2010
abstract in proceedings

Voltammetric determination of nitrophenols using clay-modified caron paste electrodes
Hana Dejmková, Zuzana Hranická, Zuzana Navrátilová, Jiří Barek
Year: 2010, CHEM LISTY
journal article

VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW S VYUŽÍTÍM FUZZY PŘÍSTUPU
Pavel Smolka
Year: 2010
abstract in proceedings

Vyhledávání na www za podmínek zatížených neurčitostí
Pavel Smolka
Year: 2010
abstract in proceedings

Vyhodnotenie stavu zelene v meste Žiar nad Hronom pred otvorením rýchlostnej cesty R 1
Světlana Gáperová, J. Baranová, Ján Gáper, V. Valenčáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Výsledky fyzioterapie dle Ostravského konceptu u pacientek s močovou inkontinencí
R. Holaňová, Jan Krhut, K. Hegedüsová, M. Gärtner, Josef Tvrdík
Year: 2010, Rehabilitace a Fyzikalní Lékarřtví
journal article

Vysoké vápencové útesy v jihozápadní části Krymského poloostrova jakožto odlučné stěny obrovských skalních sesuvů
Tomáš Pánek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití TeXu při organizaci Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka
Jan ŠTĚPNIČKA, Jan Šustek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití vážek jako environmentálních indikátorů
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití virtuální kartografie ve výuce
Martin Kovář, Luděk Krtička
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití virtuální kartografie ve výuce
Martin Kovář
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj měst a urbanizace Moravskoslezského kraje v období 1961-2001
Petr Šindler
Year: 2010
abstract in proceedings

Vývoj měst a urbanizace v Moravskoslezském kraji v období 1961-2001
Petr Šindler
Year: 2010
abstract in proceedings

Vývoj měst a urbanizace v Moravskoslezském kraji v období 1961-2001
Petr Šindler
Year: 2010
abstract in proceedings

Vývoj politicko - mocenských struktur v současném Somálsku a perspektivy uznání státnosti
Kateřina Rudincová
Year: 2010
abstract in proceedings

Výzkumný pobyt na Universitat de les Illes Balears
Daniel Vrábl
Year: 2010
work experience abroad

Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2010
abstract in proceedings

Vzájemná interakce návrhových vzorů a instanciovaných objektů pomocí metody reflexe
Jaroslav ŽÁČEK
Year: 2010
abstract in proceedings

Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials
Jana Kukutschová, Václav Roubíček, Miroslav Mašláň, Dalibor Jančík, Václav Slovák, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Peter Filip
Year: 2010, WEAR
journal article

When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity, and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Year: 2010, CERES, SARS, Chronos
specialist book chapter

When the worst becomes the best: triploid hybrid loaches replace diploid hybrids despite having lower fitness.
Karel Janko, Jan Eisner, Jan Kotusz, Pavel Drozd
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Why beyond globalisation?
Tadeusz Siwek, Monika Šumberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2010, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Základní nástin prostorové organizace kreativních odvětví
Ondřej Slach
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy modelování v MATLABu
Josef Tvrdík, Viktor Pavliska, Petr Bujok
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy práce v CorelDraw
Vladimíra Sehnalová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zakódování idejí lidské kultury a genia loci v slovensko-českém přeshraničním regionu
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zastaralé technologie těžby, nelegální těžba a kontaminace vodního prostředí nebezpečnými polutanty v Mongolsku
David Juřička, Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Jitka Novotná, Peter Dundek, Ladislav Holík
Year: 2010
abstract in proceedings

Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych
Tomáš Pánek, Jan Urban, Petr TÁBOŘÍK, Włodzimierz Margielewski, Jan Hradecký, Czesław Szura
Year: 2010
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva projektu 2A-1TP/1083
Roman Maršálek
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Zeměpis a průřezová témata
Zuzana Houdková
Year: 2010
abstract in proceedings

Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky
L. Šigut, Otmar Urban, Vladimír Špunda, P. Teslová, M. Zgarbová, Jiří Kalina
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
Jan Havrlant
Year: 2010, Zpravodaj Hnědé uhlí
journal article

Znalostní vzory v ontologii e3value
Rostislav Miarka
Year: 2010
abstract in proceedings

Znovupoužitelnost při nízkoúrovňovém modelování
Jaroslav ŽÁČEK, Zdeněk MELIŠ
Year: 2010
abstract in proceedings

Zobecnění Helmholtzových podmínek
Radka Malíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


