Publications
New rearing records of scuttle flies (Diptera: Phoridae) associated with fungi from the Czech and Slovak Republics
Henry Disney, Jan Ševčík
Year: 2009, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Noether Theorem, 90 years on
Olga Krupková
Year: 2009
abstract in proceedings

Nová bryologická literatura XXI.
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Year: 2009, Bryonora
journal article

Novinky v OCAD10
Luděk Krtička
Year: 2009, -
journal article

Numerické metody řešení Schrödingerovy rovnice pro soustavu mnoha bosonů
František Karlický
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Object-oriented Programming Languages as Tools for Formulations of System Abstractions
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Year: 2009, Aplimat - Journal of Applied Mathematics
journal article

Od genia loci k vizím o regionálním rozvoji
Jaroslav Vencálek
Year: 2009, Scietific script
journal article

Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová, Ivona Horká
Year: 2009
organizing conference, workshop

Oderské vrchy - přírodní skvost
Radka Bartošová
Year: 2009
abstract in proceedings

On a Generalization of Helmholtz Conditions
Radka Malíková
Year: 2009, -
journal article

On a generalized false discovery rate
Ivan Křivý, Sanat K. Sarkar, Wenge Guo
Year: 2009
published expert opinions, reviews

On Contribution of Modern Technologies Towards Developing Key Competences
Erika Mechlová, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2009, M. Vognar
specialist book chapter

On properties of transformation matrices between the normal bases of orders in cyclic alg. number field of degree 3
Zuzana Václavíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On ratio block sequences with extreme distribution function
János Tóth, Ladislav Mišík, Ferdinand Filip
Year: 2009, Mathematica Slovaca
journal article

On the possibility of strengthening the Lieb-Thirring inequality
Diana Barseghyan
Year: 2009, MATH NOTES+
journal article

Opening Remarks on the Politics of Identity and the Politics of Writing about It
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Oponentní posudek doktorské disertační práce
Václav Krpeš, Marie Valová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce-Chromozómové aberacie a polymorfiskus vybraných génov u zdravotnických pracovníkov profesionálně exponovaných genotoxickým látkám
Kateřina Malachová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci
Jan Hradecký
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Orthoptera and orthopterology in the Czech Republic
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2009
abstract in proceedings

Orthoptera and orthopterology in the Czech Republic
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orthotrichum moravicum (Orthotrichaceae), a new moss species from the Czech Republic
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki, Věra Trávníčková, Markéta Pasečná
Year: 2009, BRYOLOGIST
journal article

Ossetia - a Divided Region on the Border of Europe and Asia (Historical Implications)
Vladimír Baar
Year: 2009
abstract in proceedings

Ossetia - a Divided Region on the Border of Europe and Asia (Historical Implications)
Vladimír Baar
Year: 2009
abstract in proceedings

Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. ing. Kamilu Wichterlemu, DrSc.
Dana Kričfaluši, Boleslav Taraba
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Ostravský seminář termické analýzy
Václav Slovák
Year: 2009
organizing conference, workshop

Paleobotanická analýza rostlinných zbytků ze slovanských hrobů v Divákách
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině
Jan Hradecký
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Paralelismus v evolučních algoritmech
Petr BUJOK
Year: 2009
abstract in proceedings

Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem.
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek
Year: 2009, Nowellia Bryologica
journal article

Pedologický průzkum kalcisolů na vybraných alkalických masivech v jižním Mongolsku
Jindřich Kynický, Martin Brtnický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Majigsuren Yondon
Year: 2009
abstract in proceedings

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców miast czeskich
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich
Tadeusz Siwek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Periclimenaeus nufu, a new species of shrimp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Dao Tan Hoc
Year: 2009, RAFFLES B ZOOL
journal article

Periclimenaeus pectinidactylus n. sp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from the Belizean Barrier Reef, Caribbean Sea
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Floyd Sandford
Year: 2009, ZOOTAXA
journal article

Periferizace jako nástroj k systematické marginalizaci minority ve státě
Martin Kovář, Michaela Pokrupová
Year: 2009
abstract in proceedings

Permafrost and climatic change in Mongolia
Jindřich Kynický, Martin Brtnický, Dušan Vavříček, Radka Bartošová, Majigsuren Yondon
Year: 2009
abstract in proceedings

Personalizace a navigace založená na ohodnocení prostoru koncept??
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Year: 2009
abstract in proceedings

Personalized Recommendation Scheme Based on Content and Knowledge Hierarchy
Zdeněk Velart, Petr Šaloun
Year: 2009
abstract in proceedings

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
abstract in proceedings

Photochemical reflectance index for estimation of activity of xanthophyll cycle in Picea abies
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Hana Jančíková, Alexander Ač
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Photodissociation dynamics of rare-gas ionic trimers
Daniel Hrivňák, René Kalus, F.X. Gadéa
Year: 2009, PHYS REV A
journal article

Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies
Martina Košvancová, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Miroslav Hrstka, Jiří Kalina, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, Michal Marek
Year: 2009, PLANT SCI
journal article

Podwodny Świat Biebrzy
Zdeněk Ďuriš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polacy w Republice Czeskiej w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Postavení zeměpisu v rámci ŠVP
Zuzana Houdková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches
Ivan Janeček, Silvie Cintavá, Daniel Hrivňák, René Kalus, Michal Fárník, F.X. Gadéa
Year: 2009, Journal of Chemical Physics
journal article

Posudek disertační práce: Biology of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Rafinesque, 1817) under conditions of the Czech Republic and the study of factors influencing its invasive spreading
Zdeněk Ďuriš, Miloš Buřič
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Posudek na závěrečnou zprávu o řešení projektu VaV - SP/2d4/55/07
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
published expert opinions, reviews


