Publications
Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku
Tomáš Pánek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vznik inicálních půd na sedimentárních horninách v kamenolomech: srovnání půdních vlastností iniciálních epipedonů
Jindřich Kynický, Aleš Bajer, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Pavel Samec
Year: 2009
abstract in proceedings

Vznik inicálních půd na sedimentárních horninách v kamenolomech: srovnání půdních vlastností iniciálních epipedonů
Jindřich Kynický
Year: 2009,
journal article

Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential environmental impact
Jana Kukutschová, V. Roubíček, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, R. Holuša, Jana Kubačková, Vladimír Mička, D. MacCrimmon, P. Filip
Year: 2009, WEAR
journal article

Web 2.0 a lokální sémantické weby
Rostislav Miarka, Martin Žáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Whose Wall? The Cultural Limits of Globalisation
Přemysl Mácha, Tomáš Drobík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wymysojeři - oběti dvou totalitních režimů
Vladimír Baar
Year: 2009, Slezský sborník
journal article

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2009, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Základní a rotačně-vibračně excitované stavy modelových atomárních klastrů
František Karlický
Year: 2009
abstract in proceedings

Zašifrování zdrojového textu při zachování jeho funkčnosti
Jan Šustek
Year: 2009, Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
journal article

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová
Year: 2009
abstract in proceedings

Zpráva ze semináře Optimalizace procesů vývoje software pomocí Teorie omezení (ToC) a Lean Development
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2009
organizing conference, workshop

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2009
organizing conference, workshop

19th Czech and Slovak International conference on Number Theory
Jiří Močkoř, Ladislav Mišík, Jan Šustek, Zuzana Václavíková, Jaroslav Hančl, Jan ŠTĚPNIČKA
Year: 2009
organizing conference, workshop

19th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
Jaroslav Hančl, Jan Šustek, Jan Štěpnička
Year: 2009
organizing conference, workshop

3rd PhD Student conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Zuzana Václavíková, Jan Šustek
Year: 2009
organizing conference, workshop

A Comprehensive Theory of Trichotomous Evaluative Linguistic Expressions
Vilém Novák
Year: 2008, Fuzzy Sets and Systems
journal article

A Formal Theory of Intermediate Quantifiers
Vilém Novák
Year: 2008, Fuzzy Sets and Systems
journal article

A new shrimp species of the genus Leptomenaeus Bruce, 2007 (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2008, ZOOTAXA
journal article

A reconstruction of a former rockslide-dammed lake: the case of the Kokomeren River valley (Tien Shan, Kyrgyzstan)
Filip Hartvich, Francesco Mugnai, Chiara Proietti, Veronika Smolková, Alexander Strom
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A reconstruction of a former rockslide-dammed lake: the case of the Kokomeren River valley (Tien Shan, Kyrgyzstan)
Filip Hartvich, Francesco Mugnai, Chiara Proietti, Veronika Smolková, Alexander Strom
Year: 2008
abstract in proceedings

A route to MFI zeolite-alpha-alumina composite membranes for separation of light paraffins
Milan Kočiřík
Year: 2008, DESALINATION
journal article

A Semi-Dedicable Semantic Tableau Proof System in a Description Logic DL1
Marek Vajgl, Alena Lukasová
Year: 2008
abstract in proceedings

A Short Algebraic Proof of the Farkas Lemma
David Bartl
Year: 2008, SIAM Journal on Optimization
journal article

Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů
Václav Slovák, Roman Maršálek, Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová, Martin Janíček
Year: 2008
abstract in proceedings

Acomopterella martinovskyi sp. n., the first Palaearctic record of the genus Acomopterella Zaitzev (Diptera: Mycetophilidae)
Jan Ševčík, Peter Chandler
Year: 2008, Zootaxa
journal article

Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Year: 2008
abstract in proceedings

Adaptive ontology-based navigation
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Year: 2008
abstract in proceedings

Adaptivní (personalizované) webové systémy - úvod do problematiky
Cyril Klimeš, Petr Šamánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi
Josef Tvrdík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adsorption of SDS on coal
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Year: 2008
abstract in proceedings

Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Year: 2008
abstract in proceedings

Advanced data organization on Java powered mobile devices
Tomáš Tureček, Petr Šaloun
Year: 2008
abstract in proceedings

Affinity of dragonflies for Sphagnum ecological-groups
Aleš Dolný, Vítězslav Plášek, Pavel Drozd, Petr Kočárek
Year: 2008
abstract in proceedings

Agile adoption problems (in Czech)
Jaroslav Procházka
Year: 2008, Systémová integrace
journal article

AKTIVNÍ OCHRANA VÁŽEK - PŘÍKLADY MANAGEMENTU MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ
Aleš Dolný, Petr Hesoun, Martin Waldhauser
Year: 2008
abstract in proceedings

Aminophenyl- and nitrophenyl-labeled nucleoside triphosphates: Synthesis, enzymatic incorporation, and electrochemical detection
Kateřina Cahová, Luděk Havran, Petra Brázdilová, Hana Pivoňková, Radek Pohl, Miroslav Fojta, Michal Hocek
Year: 2008, Angewandte Chemie-International Edition
journal article

An image coding/decoding method based on direct and inverse fuzzy transforms
Ferdinando Di Martino, Vincezno Loia, Irina Perfilieva, Salvatore Sessa
Year: 2008, International Journal of Appr. reasoning
journal article

Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform
Irina Perfilieva, Vilém Novák, Viktor Pavliska, Antonín Dvořák, Martin Štěpnička
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of periodical time series using soft computing methods
Vilém Novák, Martin Štěpnička, Irina Perfilieva, Viktor Pavliska
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of periodical time series using soft computing methods
Vilém Novák, Martin Štěpnička, Irina Perfilieva, Viktor Pavliska
Year: 2008
abstract in proceedings

Analýza dat, 2. upravené vydání
Josef Tvrdík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR.
Petr Rumpel, Miroslav Kostič
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Analýza obsahu kurzu, návrh navigace vytvořené z textu při použití pojmů ontologie
Zdeněk Velart, Petr Šaloun
Year: 2008
abstract in proceedings

Anisotropic Hall effect in single domain YBaCuO superconductor in mixed state
Ivan Janeček, Petr Vašek
Year: 2008, Physica C
journal article

Antibacterial effects of intercalated montmorillonite
Petr Praus, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová, Gabriela Kratošová
Year: 2008, Materials Structure
journal article

Anticipation of Local Epidemics Management
Ivan Křivý
Year: 2008, Computing Anticipatory Systems
journal article

Anticipatory Systems in Population Dynamics
Ivan Křivý
Year: 2008, International Journal of Computing Anticipatory Systems
journal article


