Publications
Influence of Man-Made Barriers on Gravel Transport and Formation of Gravel Accumulations and Other Geomorphic Consequences (Western Carpathians, Czech Republic)
Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Informační systémy 1
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Informační systémy 2
Jaroslav Procházka, Marek Vajgl, Cyril Klimeš
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Informatica, ISSN 0350-5596
Josef Tvrdík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti
Cyril Klimeš, Milan Turčáni, Zoltán Balogh
Year: 2008
abstract in proceedings

Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti
Cyril Klimeš, Milan Turčáni, Zoltán Balogh
Year: 2008
abstract in proceedings

Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky
Eva Burianová, Autorský Kolektiv
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky
Cyril Klimeš, Jan Skalka
Year: 2008, Enigma
specialist book

Inner geopolitics and its meaning for quest of optimal spatial-political structure of Russia - selected aspects.
Robert Ištok
Year: 2008
abstract in proceedings

Inner geopolitics and its meaning for quest of optimal spatial-political structure of Russia - selected aspects
Robert Ištok
Year: 2008
abstract in proceedings

Inner geopolitics and its meaning for quest of optimal spatial-political structure of Russia - selected aspects
Vladimír Baar, Robert Ištok
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Inner Geopolitics and Its Meaning for Quest of Optimal Spatial-Political Structure of Russia - Selected Aspects
Robert Ištok
Year: 2008, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia geographica, 12. Special Issue for the 31st IGU Congress Tunis 2008
journal article

Inovace vyučovacích emetoda forem výuky učitele chemie v rámci pregraduálního vzdělávání
Marie Solárová
Year: 2008
abstract in proceedings

Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?
Ondřej Slach
Year: 2008, Geografické informácie
journal article

Institut für Informatik, Freie Universität Berlin, Berlin
Eva Volná
Year: 2008
work experience abroad

Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na VŠ
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
abstract in proceedings

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku
Tomáš Boruta
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku
Tomáš Boruta
Year: 2008, Geografické Informácie 12
journal article

Internacionalizace a trendy maloobchodu v ČR
Pavel Bednář
Year: 2008
abstract in proceedings

Internacionalizace maloobchodu a tržní selhání
Pavel Bednář
Year: 2008
abstract in proceedings

Internacionalizace maloobchodu a tržní selhání (abstrakt)
Pavel Bednář
Year: 2008
abstract in proceedings

International Geographical Union
Tadeusz Siwek
Year: 2008
work experience abroad

International Journal of Computational Intelligence Reseach, ISSN 0973-1873
Josef Tvrdík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

International Journal of Computational Intelligence Reseach 2, ISSN 0973-1873
Josef Tvrdík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

INTERNATIONAL PROJECTS FOR PHYSICS EDUCATION - POINT OF VIEW OF ICT
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2008
abstract in proceedings

Internetové komunikační nástroje a prezentační dovednosti
Vladimíra Sehnalová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Intersection Computation in Projective Space using Homogeneous Coordinates
Václav Skala
Year: 2008, Int.Journal on Image and Graphics,
journal article

Introduction to Encryption
Tomáš Sochor
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ionization potentials of rare-gas clusters
René Kalus, Karel Oleksy, Pavla Svrčková, Aleš Vítek, František Karlický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Irrationality criteria for infinite products
Jaroslav Hančl
Year: 2008
published expert opinions, reviews

IRSAMC, Universite P. Sabatier
René Kalus
Year: 2008
work experience abroad

Izraelský koncept výuky informatiky
Hashim Habiballa
Year: 2008, Metodický portál RVP - Výzkumný ústav pedagogický
journal article

Jak se bude měnit mapa světa?
Vladimír Baar
Year: 2008
radio and televison broadcast

János Selye University, Komárno
Jan Šustek
Year: 2008
work experience abroad

Kartografické metody výzkumu a jejich využití při hodnocení změn ekotonů
Jakub Miřijovský, Jaromír Kaňok
Year: 2008
abstract in proceedings

Kobylka sága a problematika její ochrany v České republice
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2008
abstract in proceedings

Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor
Robert Vlk, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2008, -
journal article

Komplexní regionální marketing Jesenicka jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Year: 2008
organizing conference, workshop

Konference o simulaci a modelování ESM 2007
Evžen Kindler
Year: 2008, AUTOMA
journal article

Kongres Eurosim 2007 v Lublani
Evžen Kindler
Year: 2008, AUTOMA
journal article

Kreativní odvětví a jejich prostorová organizace
Ondřej Slach
Year: 2008
abstract in proceedings

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - první díl
Radek Dušek
Year: 2008, Zeměměřič
journal article

Kvantová dynamika vibrací modelových mikrosystémů
František Karlický
Year: 2008
abstract in proceedings

Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité, Institut de Recherche sur les Systémes Atomiques et Moléculaires Complexes; CNRS & Université Paul Sabatier, Toulouse
František Karlický
Year: 2008
work experience abroad

Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle, Université Paris-Est Marne-La-Vallee
František Karlický
Year: 2008
work experience abroad

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Learning and evolution in artificial neural networks (a comparison study)
Eva Volná
Year: 2008
abstract in proceedings


