Publications
University of Gothenburg, Department of Physics
Aleš Vítek
Year: 2008
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hashim Habiballa
Year: 2008
work experience abroad

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Year: 2008
work experience abroad

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Jaroslav Vencálek
Year: 2008
work experience abroad

Validita internetových zdrojů v politické geografii
Vladimír Baar
Year: 2008
abstract in proceedings

Války o Arktidu
Vladimír Baar
Year: 2008
radio and televison broadcast

Variations Geometry and Physics
Olga Krupková, David john Saunders
Year: 2008, Nova Science Publisher
specialist book

Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers.
Petr Smýkal, Jiří Horáček, Radmila Dostálová, Miroslav Hýbl
Year: 2008, JOURNAL OF APPLIED GENETICS
journal article

Vaříme z LIDARu
Luděk Krtička
Year: 2008, Orientační běh - časopis orientačních sportů
journal article

Vážky
Jan Mourek, Aleš Dolný, Petr Hesoun, Michal Mikát
Year: 2008, AOPK ČR
specialist book chapter

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution
Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Lubomír Hanel, Otakar Holuša
Year: 2008, ČSOP, MŽP ČR, Taita
specialist book

Vážky 2008
Aleš Dolný, Aleš Dolný
Year: 2008
editorial work

Virtuální portály ve výuce geografie
Martin Kovář
Year: 2008
abstract in proceedings

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2008
abstract in proceedings

VLIV RYCHLOSTI PROUDÍCÍ ATMOSFÉRY A ZRNITOSTI NA CHEMISORPČNÍ FÁZI OXIDACE UHLÍ
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Year: 2008
abstract in proceedings

Vracet se do minulosti neznamená přešlapovat na místě
Jaroslav Vencálek
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Vranka pruhoploutvá Cottus Poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko) Siberian sculpin Cottus poecilopus: distribution and genetic diversity in the Morava,Odra (Czech Rep),Hornad(Slovakia
Stanislav Lusk, Eva Bartoňová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Ján KOŠČO
Year: 2008
abstract in proceedings

Všechno je (a bylo a asi i bude) jinak
Evžen Kindler
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití metody automatizované digitální granulometrie při analýze akumulačních forem koryt vybraných štěrkonosných toků (Západní Karpaty, ČR)
Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití modelových a poloprovozního fermentoru ke studiu procesů anaerobní kofermentace zemědělských a dalších organických odpadů.
Karel Obroučka, J. Rusín, K. Chamrádová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití nových přístupů v pregraduální přípravě učitelů chemie
Marie Solárová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní
Roman Maršálek
Year: 2008
abstract in proceedings

Vývoj .NET Aplikací 1
Marek Vajgl
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj .NET aplikací 2
Marek Vajgl
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
Jindřich FRAJER
Year: 2008
abstract in proceedings

Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2008, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
journal article

Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Výzkum měst Moravskoslezského kraje v podmínkách transformace
Petr Šindler
Year: 2008
abstract in proceedings

Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy)
Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Lenart, Tomáš Pánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Weather Loach Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) as a bioindicator of a hydrologic regime in the Protected Landscape Area of Poodří.
Bohumír Lojkásek, Lenka Sovíková, Stanislav Lusk
Year: 2008
abstract in proceedings

Webová stránka Městský marketing
Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2008
others

Workshop on Computational Optimization, IMSCIT 2008
Josef Tvrdík, Stefka Fidanova, Daniela Zaharie
Year: 2008
organizing conference, workshop

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Year: 2008, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
journal article

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa
Tadeusz Siwek
Year: 2008
work experience abroad

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Základy matematické statistiky, 2. upravené vydání
Josef Tvrdík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zásady řízení regionů v podmínkách České republiky
Petr Šindler, Monika Chobotová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Ze zajetí dichotomie k synergii prostorových struktur
Jaroslav Vencálek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ze zajetí dichotomie k synergii prostorových struktur
Jaroslav Vencálek
Year: 2008, Geografické informácie
journal article

Zeměpis světa 1
Vladimír Baar, Milan Holeček
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Zeměpis 4 - Česká republika
Vladimír Baar, Vít Voženílek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Zhodnocení aktuálního stavu výskytu populací podoustve říční (Vimba vimba) v povodí Odry a možnosti její repatriace
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Zkušenosti a výsledky dotazníkového šetření projektu dalšího vzdělávání učitelů
Vladimíra Sehnalová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj
Eva Burianová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK
Eva Burianová
Year: 2008
abstract in proceedings

Znalostní báze krajiny pro studium ekotonů
Jakub Miřijovský, Vilém Pechanec
Year: 2008
abstract in proceedings

Znalostní vzory - Knowledge patterns
Rostislav Miarka
Year: 2008
abstract in proceedings


