Publications
Application and Evaluation Mechanical Properties Assorted of Ceramic Materials
L Olejníčková, Zdeněk Jonšta, K Mazanec
Year: 2007, Jnl. Advanced Engineering
journal article

Application and Evaluation Mechanical Properties Assorted of Ceramic Materials
L Olejníčková, Zdeněk Jonšta, K Mazanec
Year: 2007, Jnl. Advanced Engineering
journal article

Application and Evaluation Mechanical Properties Assorted of Ceramic Materials
L Olejníčková, Zdeněk Jonšta, K Mazanec
Year: 2007, Jnl. Advanced Engineering
journal article

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Application of error model to resolve configurations of spatial distance intersection
Radek Dušek
Year: 2007
abstract in proceedings

Approaches in environmental ecotoxicology. In: Simeonova P.P. et al. (eds.): Nanotechnology - Toxicological Issues and Environmental Safety
Kateřina Demnerová, Petra Lovecká, Ladislava Matějů, Martina Macková, Z. Filip
Year: 2007, Springer
specialist book chapter

Araneofauna města Ostravy
Zdeněk Majkus
Year: 2007, Entomofauna carpathica
journal article

Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.).
Petr Smýkal, Luis Valledor, R. Rodriguez, Miroslav Griga
Year: 2007, PLANT CELL REPORTS
journal article

Asymptotic distribution functions of certain block sequences
János Tóth, Ladislav Mišík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asymptotyic densities and their application
Jaroslav Hančl, Ladislav Mišík, János Tóth
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atlas mezinárodních vztahů
Vladimír Baar, Šárka Weisová, A Kolektiv
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Autonomní republika Krym
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007, Geografické rozhledy
journal article

Bakalářský seminář
Šárka Zapletalová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bezpečnost
Vladimír Baar
Year: 2007
radio and televison broadcast

Big sets of measure zero
Ladislav Mišík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodiverzita říčních a příbřežních ekosystémů provincie Khanh Hoa Vietnamu - dílčí studie
Ivona Horká
Year: 2007
abstract in proceedings

Biological risks of pyrometalurgical wastes. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants.
Kateřina Malachová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bioremediation of water-soluble pollutants by Irpex lacteus in combination with activated sludge treatment.
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, P. Schoeberl, Kateřina Malachová, W. Fuchs
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy ; Česká republika)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2007, Geomorphologia Slovaca et Bohemica
journal article

Bryophyta a Tracheophyta Přírodní památky Věřňovice
Vítězslav Plášek, Kamila Filipová
Year: 2007, Lis, J.A. & Mazur, M.
specialist book chapter

Bryophytes collected during Bryological Meeting in Vierves-sur-Viroin
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007, Nowellia Bryologica
journal article

Calculation of argon trimer rovibrational spectrum
Bruno Lepetit, František Karlický, René Kalus, F.X. Gadéa
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Calculation of argon trimer rovibrational spectrum
Bruno Lepetit, René Kalus, F.X. Gadéa, František Karlický
Year: 2007, The Journal of Chemical Physics
journal article

Centre de Physique Théorique
Ondřej Turek
Year: 2007
work experience abroad

Centrum politické a kulturní geografie
Vladimír Baar
Year: 2007
abstract in proceedings

Cerrado brazileiro - ohrožený biom Jižní Ameriky
Jan Hradecký
Year: 2007, Geografia
journal article

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Changing Perception of Immigration in the Czech Republic
Monika Šumberová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences
János Tóth, Ladislav Mišík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Year: 2007
abstract in proceedings

Cheimie-příručka učitele
Marie Solárová, Pavel Doulík, Jiří Škoda
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina
Year: 2007
organizing exhibition (E)

Chemie na Slezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Year: 2007
abstract in proceedings

Chemie očima žáků ZŠ
Václav Slovák
Year: 2007
abstract in proceedings

Clonal turnover versus clonal decay: A null model for observed patterns of asexual longevity, diversity and distribution.
Karel Janko, Pavel Drozd, Jaroslav Flegr, John Pannel
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparation of Languages Politics in the Succession States of the European Part of the U.S.S.R.
Vladimír Baar
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Composition, structure, and luminescence of montmorillonites saturated with different aggregates of methylene blue
Zdeněk Klika, Pavla Čapková
Year: 2007, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
journal article

Computerized Experiments on Chemical Processing - Drying and Evaporation
Erika Mechlová, Libor Koníček, Boleslav Taraba
Year: 2007
abstract in proceedings

Constantine the Philosopher University, Nitra
Hashim Habiballa
Year: 2007
work experience abroad

Constantine the Philosopher University, Nitra
Hashim Habiballa
Year: 2007
work experience abroad

Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?
Karel Skokan, Petr Rumpel
Year: 2007
abstract in proceedings

Contact symmetries of the Helmholtz form
Olga Krupková, W. Sarlet, G. Prince
Year: 2007, Diff. Geom. Appl
journal article


