Publications
Návrh matematického modelu optimalizace vsázky do bioplynové stanice.
J. Rusín, Karel Obroučka
Year: 2007
abstract in proceedings

Návrh metodického postupu použití objektových databází při tvorbě webových aplikací na platformě Jave Enterprise Edition
František Huňka, Vítězslav Novák
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Návrh nástroje pro modelování a automatizaci podnikových procesů
Jaroslav Procházka
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Návrh nástroje pro modelování a automatizaci podnikových procesů
František Huňka, Jaroslav Procházka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Návrh objektového a datového modelu pro implementaci expertního systému
Rostislav Miarka
Year: 2007
abstract in proceedings

Nejzajímavější druhy dvoukřídlých (Diptera) v biosférické rezervaci Poľana
Jindřich Roháček, Jaroslav Starý, Jan Ševčík, Miloslav Vála
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nepochopit genia loci, znamená nepochopit život člověka v krajině
Jaroslav Vencálek
Year: 2007
abstract in proceedings

Nepůvodní a invazní druhy břehových porostů povodí Odry
Šárka Cimalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Netradiční experimenty z organické a praktické chemie
Marie Solárová, Renata Šulcová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

New bryophyte records in the Balkans, 2.
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek, Blanka Shaw, Zbynek Hradílek
Year: 2007, Phytologica Balcanica
journal article

New Flexible Simulation Tool in SIMULA
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Flexible Simulation Tool in SIMULA
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2007
abstract in proceedings

New Flexible Simulation Tool in SIMULA
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Occurrence of Vercoia socotrana ĎURIŠ, 1992 (Crustacea, Decapoda, Crangonidae) in the Gulf of Aden, Western Indian Ocean
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007, Senckenbergiana Maritima
journal article

New trends in education of informatics at secondary school
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

Ni(II) benzylbutyldithiocarbamates containing monodentate phosphines
Richard Pastorek, Jiří Kameníček, Josef Husárek, Václav Slovák, Marek Pavlíček
Year: 2007, Journal of Coordination Chemistry
journal article

Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae)
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2007, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
journal article

Non-clausal Resolution Based Formal Logical Systems (PhD. dissertation)
Hashim Habiballa
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

(Non-)Sustained Management of Water Streams - Problems of Gravel-Bed Rivers (Czech Republic)
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Nová bryologická literatura XVIII.
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Year: 2007, Bryonora
journal article

Nové nálezy dvoukřídlých (Diptera) vychovaných z hub
Jan Ševčík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové výzvy pro přípravu a realizaci projektů EU
Tibor Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

O potrzebie laczenia poziomów poznania w badaniach przemian struktur przestrzennych
Jaroslav Vencálek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecná biologie
Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Obecná zoologie (Vybrané kapitoly z obecné zoologie)
Zdeněk Majkus
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecný hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, V. Doležalová, Petr Rumpel
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Object Oriented Approach in Fuzzy Arithmetic Using Parametric Representation of Fuzzy Numbers
František Huňka
Year: 2007
abstract in proceedings

Object Oriented Software for Fuzzy Arithmetic
František Huňka
Year: 2007
abstract in proceedings

Objektově orientované programování ve výuce studentů středních škol
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Obohacení teoretických mikrobiologických předmětů o praktickou část
Kateřina Malachová, Petra Patáková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Obor informatika ekomonice v distanční formě vzdělávání na středních školách - udržitelnost projektu
Erika Mechlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Obor informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách
Erika Mechlová, Miroslava Šromková
Year: 2007
abstract in proceedings

Occurrence of the vegetative propagules in the moss Orthotrichum stramineum Hornsch. - a new piece of knowledge
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska, Eva Mikulášková
Year: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Oceánografické odpoledne
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007
organizing conference, workshop

Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Year: 2007, Matematika - fyzika - informatika I
journal article

Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači II.
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Year: 2007, Matematika - fyzika - informatika I
journal article

Od viditelnosti minorit k jejich percepci majoritou
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Od vnímání různosti ke studiu geniu loci krajiny a sociální kreativitě
Jaroslav Vencálek
Year: 2007
abstract in proceedings

Odborná stáž v MNCN CSIC, Madrid
Lukáš Choleva
Year: 2007
work experience abroad

On Additive and Multiplicative Fuzzy Models
Martin Štěpnička, Bernard De Baets, Lenka Nosková
Year: 2007
abstract in proceedings

On distribution functions of certain block sequences
János Tóth, Ladislav Mišík, Ferdinand Filip
Year: 2007, Uniform Distribution Theory
journal article

On Fuzzy Normal Forms
Martin Štěpnička, Martina Daňková
Year: 2007, Journal of Electrical Engineering
journal article

On inequalities of Lieb-Thirring type
Diana Barseghyan
Year: 2007, MATH NOTES+
journal article

On metric dimension
Ladislav Mišík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On metric dimension of sequences
Ladislav Mišík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On relations between weighted densities
Ladislav Mišík, János Tóth, József Bukor
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On the Non-Emptiness of the Core of a Cooperative Game
David Bartl
Year: 2007
abstract in proceedings

On the Non-Emptiness of the Core of a Cooperative Game
David Bartl
Year: 2007
abstract in proceedings

On weighted densities
Rita Giuliano-Antonini, Georges Grekos, Ladislav Mišík
Year: 2007, Czechoslovak Mathematical Journal
journal article


