Publications
Ontology based course navigation
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Year: 2007
abstract in proceedings

Oponentský posudek na rigorózní práci: Reporter genes - tools for genotoxicity detection
Kateřina Malachová, Zuzana Flegrová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek závěrečné zprávy grantového projektu Grantové agentury České republiky 105/04/1052
Kateřina Malachová, Marian Marschalek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Optimalizovaný návrh rozvodných sietí
Ivan Křivý, Michal Hrčko
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Optimalizovaný návrh rozvodných sítí
Michal Hrčko, Michal Hrčko
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Optimization of Fuzzy Models Using Evolutionary Algorithms
Ivan Křivý
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Organická chemie 4
Rudolf Peter
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Organická chemie 5
Rudolf Peter
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Orthotrichum pulchellum (Orthotrichaceae, Musci), new to the Czech Republic
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Year: 2007, Acta Musei Moraviae
journal article

Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the Central Europe - their chorology, ecology & conservation problems
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the Central Europe - their chorology, ecology & conservation problems
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007, Nowellia Bryologica
journal article

Osmá mezinárodní konference o anticipujících systémech
Evžen Kindler
Year: 2007, AUTOMA
journal article

Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007, Geografia
journal article

Parameters of reflectance spectra of Norway spruce needles and their relation with photosynthetic pigment content
Martin Navrátil, Martina Vašková, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Year: 2007
abstract in proceedings

Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina)
Zdeněk Majkus
Year: 2007
abstract in proceedings

Pavouci Landeku
Zdeněk Majkus, Jan Ševčík
Year: 2007, Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení
specialist book chapter

Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2007
abstract in proceedings

Perspektívy vývoja globálnej priestorovo-politickej struktury (vybrané problémy).
R. Ištok
Year: 2007
abstract in proceedings

Počítačové modelování s využitím metod umělé inteligence
František Huňka, Radomír Perzina
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Dana Kričfaluši
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Year: 2007
abstract in proceedings

Podwodny swiat Biebrzy
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojawienie się Aeshna affinis Vander Linden, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae).
Alicja Miszta, M. Boroń, P. Cuber, Aleš Dolný
Year: 2007, -
journal article

Pojistný trh České republiky jako segment finančního trhu
Hana Filipczyková
Year: 2007
abstract in proceedings

Pojistný trh ČR jako segment finančního trhu
Hana Filipczyková
Year: 2007
abstract in proceedings

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Year: 2007, Ve službách archeologie
journal article

Ponímanie vlastníctva v ekonomickej teórii
Tibor Paulík, Lubica Švantnerová
Year: 2007, Národohospodářský obzor
journal article

Populační prognóza Moravskoslezského kraje a jeho vybraných měst do roku 2025
Pavel Bednář, Petr Wilam
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách
Václav Krpeš, Jan Leugner
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration
Cyril Klimeš
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration
Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Postup údržby
Erika Mechlová, Radek Čada
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Michala Kozelky: Teorie fuzzy množin a fuzzy lineárního programování
David Bartl
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Potřeba víceúrovňových přístupů ke studiu společenských vztahů jako podmínka fungování vědomostní společnosti
Jaroslav Vencálek
Year: 2007
abstract in proceedings

Potvrzení výskytu mechu Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp.
Vítězslav Plášek
Year: 2007, Bryonora
journal article

Poutní místa Moravského krasu jako součást genia loci jihomoravské krajiny
Jaroslav Vencálek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Použitelnost reflektanční spektroskopie pro stanovení sezónní variability obsahu pigmentů u rostlin horského lučního ekosystému
Martin Navrátil, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Year: 2007
abstract in proceedings

Pozemní digitální fotogrammetrie jako možný nástroj monitoringu laterální eroze vodních toků
Radek Dušek, Marek Drozdek
Year: 2007
abstract in proceedings

Pozice cestovního ruchu v ČR a v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce je jinde
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2007
organizing exhibition (E)

Pregraduální příprava učitelů chemie k přírodovědnému vzdělávání
Marie Solárová
Year: 2007
abstract in proceedings

Prejavy radikalizmu v národnoemancipačných snahách kosovských Albáncov
Robert Ištok, Tomáš Koziak
Year: 2007
abstract in proceedings

Present knowledge on the Odonata of the Czech Republic, and ways and means of their protection
Aleš Dolný, Lubomír Hanel
Year: 2007
abstract in proceedings

Principy výstavby počítačů a operačních systémů
Cyril Klimeš
Year: 2007, KOVOSIL
specialist book

Procesy revitalizace zaniklých a zanikajících evropských jazyků
Vladimír Baar
Year: 2007
abstract in proceedings

Proč vědecká škola a jak se k ní dostat?
Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Projekt EQUAL - Pro plný život
Zdeňka Telnarová
Year: 2007
abstract in proceedings

Projektová metoda a posilování klíčových kompetencí žáků
Marie Solárová
Year: 2007
abstract in proceedings


