Publications
Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Simulace jako pomůcka při formulaci a řízení projektů
Evžen Kindler
Year: 2007
abstract in proceedings

Simulation and 40 Years of Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Year: 2007
abstract in proceedings

Simulation of Container Yards Operation
Evžen Kindler
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Simulation of Container Yards Operation
Evžen Kindler
Year: 2007, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
specialist book chapter

Slovenian Minority in Austria
Vladimír Baar
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Sociální identity autochtonních obyvatel Hlučínska: mezigenerační proměny (disertační práce)
Jaroslav Vencálek, Marcel Mečiar
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Softvérové prostredie pre podporu tvorby a správy simulačných modelov
Evžen Kindler, Michal Lekýr
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Softwarové inženýrství
Jaroslav Procházka
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Softwarové prostředky pro přípravu a řízení projektů
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Solving ODE with Fuzzy Initial Condition Using Fuzzy Transform
Irina Perfilieva, Dagmar Plšková
Year: 2007
abstract in proceedings

Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová
Year: 2007, Acta Geodynamica et Geomateralia
journal article

Současná experimentální biologie a výročí prof. Bohumila Němce
Václav Krpeš
Year: 2007, Bulletin Společnosti experimentální biologie rostlin
journal article

Současný fázový společenský posun a ČR
Jaroslav Vencálek, Petr Chalupa
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Současný stav a perspektivy postgraduální edukace učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Robert Vlk, Pavel Marhoul
Year: 2007, Polish Journal of Entomology
journal article

Spawning migration of brown trout, Salmo trutta in the Morávka Reservoir
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Tomáš Marek
Year: 2007, Folia Zoologica.
journal article

Spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into a Norway spruce canopy: the opposite dynamics of the blue/red spectral ratio during clear and overcast days
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Irena Marková, Dalibor Janouš
Year: 2007, Trees - Structure and Function
journal article

Společná zemědělská politika Evropské unie
Petr Žufan, Petr Rumpel
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
specialist book chapter

Spracovanie dát na príklade výsledkov ankety z behaviorálnej geografie
Lukáš Laš
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání araneocenóz Nízkého a Hrubého Jeseníku
Zdeněk Majkus, Pavel Šebek
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
Zuzana Hranická, Michaela Kalusová, Lenka Vaculíková, Zuzana Navrátilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Stable structures of the small and medium-size singly ionized helium clusters
Daniel Hrivňák, Karel Oleksy, René Kalus
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Standardy a jejich dodržování v distanční výuce provozované pomocí internetu
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Stanovení provozních podmínek provozu expanzní turbíny 50 kW
Dalibor Dvořák
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków ważek w województwie śląskim stwierdzone poza rezerwatami wodno-torfowiskowymi w latach 2003-2005 (Localities of protected and rare dragonfly species in the Silesian)
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Year: 2007, -
journal article

Statika
Erika Mechlová, Milada Hlaváčková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007
organizing conference, workshop

Student research competition, ACM SRC 2007
Petr Šaloun, Mária Bieliková, Božena Mannová
Year: 2007
editorial work

Super-Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Super-Object-Oriented Programming and Model Nesting
Evžen Kindler
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Super-Object-Oriented Programming and Model Nesting
Evžen Kindler, Borut Zupančič
Year: 2007, ARGESIM
specialist book chapter

Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Dana Kričfaluši
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

System of fuzzy relation equations as a continuous model of if-then rules
Irina Perfilieva, Vilém Novák
Year: 2007, Information Sciences
journal article

Školní biologické experimenty a pozorování
Svatava Kubicová, Zdeněk Majkus
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školská legislativa
Roman Maršálek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Štěrkonosný tok Morávka - vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

taxonomic study of two Stichococcus (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) species with a starch-enveloped pyrenoid.
Jiří Neustupa, Marek Eliáš, Lenka Šejnohová
Year: 2007, NOVA HEDWIGIA
journal article

Technologie I
Erika Mechlová, Radek Čada
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Technologie pro e-vzdělávání 2007
Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun
Year: 2007
editorial work

Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem
Otmar Urban, Alexander Ač, Jiří Kalina, Tibor Priwitzer, Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Michal Marek
Year: 2007, Photosynthetica
journal article

Teoretická aritmetika
Zuzana Václavíková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teoretické základy informatiky, ISBN 978-80-903962-4-1
Josef Tvrdík, Jiří Vaníček
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Terénní a laboratorní dokumenmace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána
Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
Year: 2007, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Teschen: a town divided and united
Tadeusz Siwek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textový editor
Eva Burianová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The attitude of Polish minority in the Czech Republic to European Union
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

The canonical distribution in nonholonomic mechanics and field theory
Olga Krupková
Year: 2007
abstract in proceedings

The chorology, ecology & population biology of the genus Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the central Europe. Part I. Methods & first results.
Vítězslav Plášek, Pavel Drozd, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007, Nowellia Bryologica
journal article

The implication of Dichomitus squalens laccase isoenzymes in dye decolorization by immobilized fungal cultures
Martin Šušla, Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová
Year: 2007, Bioresource Technol
journal article


