Publications
The influence of the SDS on the zeta potential of the carbonaceous materials
Roman Maršálek
Year: 2007
abstract in proceedings

The laboratory - interactive DVD
Dalibor Dvořák, Irena Dardová, Irena Holoušková
Year: 2007
abstract in proceedings

The Politics of the Latin Alphabet in Kazakhstan
Vladimír Baar
Year: 2007
published expert opinions, reviews

The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions
Petra Hájková, Blanka Shaw, Michal Hájek, Dirk Hinterlang, Vítězslav Plášek
Year: 2007, BRYOLOGIST
journal article

The Types of the European Plurilingualism: Gateways to Creation of Transnational Identities?
Vladimír Baar
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Thermodynamics of rare-gas cluster cations.
Aleš Vítek, Daniel Hrivňák, René Kalus
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Third Virial Coefficients of Argon from First Principles
Alexandr Malijevský, František Karlický, René Kalus, Anatol Malijevský
Year: 2007, The Journal of Physical Chemistry C
journal article

Transformation of National Identity in the Republic of Dagestan
Vladimír Baar
Year: 2007, Hawaii International Conference on Arts and Humanities
journal article

Transformation of National Identity in the Republic of Dagestan
Vladimír Baar
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2007
abstract in proceedings

Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
Radka Bartošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?
Václav Slovák, Roman Maršálek
Year: 2007
abstract in proceedings

Úloha měst v regionálním rozvoji (Vnímání města Karviné jeho obyvateli)
Petr Šindler
Year: 2007
abstract in proceedings

Unikátní učební osnovy pro SŠ v Izraeli
Hashim Habiballa
Year: 2007, Matematika-fyzika-informatika
journal article

Universidad de Sevilla
Tadeusz Siwek
Year: 2007
work experience abroad

Université Jean Monnet, St-Etienne, Faculté des Sciences et Techniques
David Bartl
Year: 2007
work experience abroad

University of Joensuu
Luděk Krtička
Year: 2007
work experience abroad

University of Liverpool
Jan Šustek
Year: 2007
work experience abroad

University of Newcastle, School of Geography, Politics and Sociology
Tomáš Drobík
Year: 2007
work experience abroad

University of Sileasia, Katowice
Petra Konečná
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Year: 2007
work experience abroad

Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds
Jiří Červeň, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds
Jiří Červeň, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007, Chemické zvesti
journal article

Úspěšná mezinárodní konference o počítačové simulaci v Praze
Evžen Kindler
Year: 2007, AUTOMA
journal article

Úvod do kartografie
Luděk Krtička
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do praktické komunikace
Jan Vymětal
Year: 2007, LexisNexis CZ
specialist book

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek
Year: 2007
abstract in proceedings

Variational Exterior Differential Systems
Olga Krupková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis: nový pohled na stanovištní požadavky a (meta)populační dynamiku "naturového" druhu
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2007
abstract in proceedings

Vážky
Aleš Dolný
Year: 2007, Actaea, CHKO Jeseníky
specialist book chapter

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution
Aleš Dolný, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša
Year: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
specialist book

Vliv globalizace na zapojení českých podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu
Šárka Zapletalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vliv globalizace na zapojení českých podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu
Šárka Zapletalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vlnění, akustika a optika
Daniel Hrivňák, Michaela Masná
Year: 2007, Ediční středisko CIT OU
specialist book

Vnější vztahy Evropské unie
Vladimír Baar, Petr Rumpel, A Kolektiv
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vnímání genia loci krajiny jako základ rozvoje regionální identity
Jaroslav Vencálek, Zuzana Beňušková
Year: 2007, Ústav etnológie SAV Bratislava, Centrum pre európsku politiku Bratislava, Katedra etnológie a muzikológie Nitra
specialist book chapter

Vnořená simulace demografických procesů
Ivan Křivý, Petr Bulava
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vnútorná štruktúra mesta z hladiska kvality života - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Ivan Andráško
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Voltametrie
Zuzana Navrátilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybraná témata socioekonomické geografie
Pavel Bednář, Petr Wilam
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybraná témata z historické geografie
Martin Kovář
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané aspekty dlouhodobých tendencí vývoje sňatečnosti a porodnosti v podmínkách České republiky - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Ludmila Fialová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba II
Dana Kričfaluši
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemické reakce I
Dana Kričfaluši
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


