Publications
Fracture Toughness of Ceramic Materials and its Relationship to Chipping Formation
Zdeněk Jonšta, J Horváthová, K Blažková, K Mazanec
Year: 2005, Key Eng. Mater
journal article

Fracture Toughness of Ceramic Materials and its Relationship to Chipping Formation
Zdeněk Jonšta, J Horváthová, K Blažková, K Mazanec
Year: 2005, Key Eng. Mater
journal article

Fragmentation dynamics of rare-gas trimer cations
Ivan Janeček, Daniel Hrivňák, René Kalus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2005
work experience abroad

Further evidence for male infanticide and feticide in captive plains zebra, Equus burchelli.
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Year: 2005, Folia Zoologica
journal article

Fuzzy Approach to Data Compression
Irina Perfilieva, Radek Valášek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy Approach to Data Compression
Irina Perfilieva, Radek Valášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Fuzzy Logic and Natural Language
Vilém Novák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy logic with countable evaluated syntax
Vilém Novák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy logic with countable evaluated syntax
Vilém Novák
Year: 2005
abstract in proceedings

Fuzzy Petri Nets of Education
Jaroslav Knybel, Cyril Klimeš
Year: 2005
abstract in proceedings

Fuzzy Petri Nets of Education
Jaroslav Knybel, Cyril Klimeš
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy Transforms
Irina Perfilieva, James F. Peters, Andrzej Skowron, Didier Dubois
Year: 2005, Springer-Verlag
specialist book chapter

Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic
Vilém Novák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic
Vilém Novák
Year: 2005
abstract in proceedings

Fylogeneze a systém hub a houbových organismů
Svatava Kubicová, Ján Gáper
Year: 2005
published expert opinions, reviews

FYZIOLOGIE PRÁCE A ERGONOMIE
Tomáš Sochor, Zdeněk Jirák
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Fyziologie živočichů
Petr Kočárek, Aleš Dolný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Generic View On Continuous T-Norms and T-Conorms
Irina Perfilieva, Bernd Reusch
Year: 2005, Springer
specialist book chapter

Genius loci jako sociálně kulturní hodnota krajiny
Jaroslav Vencálek
Year: 2005
abstract in proceedings

Geografia a karikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania
Jozef Minár
Year: 2005
abstract in proceedings

Geografia verejnej správy
Robert Ištok
Year: 2005
abstract in proceedings

Geografické aspekty ekologického zemědělství v ČR
Petr Žufan
Year: 2005, Euromagazín
journal article

Geografické aspekty vytvárania spoločných obecných úradov v kontexte mikroregionálnej medziobecnej spolupráce
Robert Ištok, Radoslav Klamár
Year: 2005
abstract in proceedings

Geografie maloobchodní sítě v polycentrickém městě
Pavel Bednář
Year: 2005, Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae
journal article

Geographical Differentiation of Religion and Religiosity in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Revista Română de Geografie Politică
journal article

Geometry of landform segments and their equilibrium
Jozef Minár
Year: 2005
abstract in proceedings

Geomorphological information system: idea and optiotns for practical inplementation
Jozef Minár
Year: 2005, Geografický časopis
journal article

Georeliéf a fyzickogeografické komplexy v JZ časti Malých Karpát
Mária Bizubová, Jozef Minár
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2005
organizing conference, workshop

Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hierarchical Multidimensional Modelling in the Concept-Oriented Data Model
Alena Lukasová, Alexandr Savinov
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Historie výroby kovů jako motivační prvek ve výuce
Marie Solárová
Year: 2005
abstract in proceedings

Horizontal and contact forms on constraint manifolds
Olga Krupková, Martin Swaczyna
Year: 2005, Supplemento ai Rendiconti del Circolo Mathematico di Palermo, Serie II, Numero 75, Proceedings of the 24 th Winter school Geometry and Physics
journal article

How to Construct Own Continuous T-Norm
Irina Perfilieva
Year: 2005
abstract in proceedings

How to Construct Own Continuous T-Norm
Irina Perfilieva
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hygiena výživy
Tomáš Sochor, Pavla Svrčinová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ichtyofauna vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

I-convergence and Šalát's conjecture
Ladislav Mišík, Georges Grekos, Miloš Ziman
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Year: 2005, Acta geodynamica et geomateralia
journal article

Ikony evoluce
Jan Kantorek, Jonathan Wells
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Informace o studiu. Akademický rok 2005-2006
Dana Kričfaluši
Year: 2005
editorial and language revision

Informační a znalostní management v praxi
Jan Vymětal
Year: 2005, LexisNexis CZ
specialist book

Informační systém SAP
Cyril Klimeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INITIAL STAGE OF COAL OXIDATION IN VIEW OF THRESHOLD TEMPERATURE
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2005
abstract in proceedings

Inovace mikroskopických témat ve výuce lékařské mikrobiologie
Kateřina Malachová, Ondřej Zahradníček
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek - případová studie Vsetín.
Petr Rumpel
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Institut für Gewerbezentren, Starnberg
Ondřej Slach
Year: 2005
work experience abroad

Institut für Gewerbezentren, Starnberg
Ondřej Slach
Year: 2005
work experience abroad

Institute of Education, Phnom Penh
Vladimír Baar
Year: 2005
work experience abroad


