Publications
Instituto Politecnico Portalegre, Escola Superior de Tecnologia e Gestao
Tomáš Sochor
Year: 2005
work experience abroad

Instrumentální metody v analytické chemii I
Zuzana Navrátilová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Intelligent agent control using inductive-deductive and case based reasoning
Evžen Kindler
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Interactive PDF forms for multichoice testing in AHA!
Petr Šaloun, Zdeněk Velart, Marek Bober
Year: 2005
abstract in proceedings

Internet ve výuce chemie I
Dana Kričfaluši
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Introduction to Database Systems
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Investice do nemovitostí v českém účetnictví a v mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví
Hana Filipczyková
Year: 2005
abstract in proceedings

Investigating Diplomatic Culture
Monika Šumberová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Iontové klastry vzácných plynů
Ivan Janeček, Daniel Hrivňák, František Karlický, René Kalus
Year: 2005, Československý časopis pro fyziku
journal article

Irrational measure of sequences
Jaroslav Hančl, Ferdinand Filip
Year: 2005, Hiroshima Journal of Mathematics
journal article

IRRE Milani ITALY
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
work experience abroad

IRSAMC, Universite Paul Sabatier, Toulouse
René Kalus
Year: 2005
work experience abroad

ISAAR-F jako příklad elektronické služby
Petr Šaloun, Miroslav Beneš, Roman Szturc
Year: 2005
abstract in proceedings

Isotachophoretic separation of cetyltrimethylammonium bromide.
Petr Praus
Year: 2005, TALANTA
journal article

Je populační vývoj Moravskoslezska hrozbou regionálního rozvoje?
Jaroslav Vencálek, Ivan Šotkovský
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Juhoslovanská kríza - Slovania proti Slovanom
Robert Ištok
Year: 2005
abstract in proceedings

Kartograficzny obraz nierzeczywistych krain
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Przegląd Kartograficzny
journal article

Kartografie, vývoj mapového zobrazení Slezska a severní Moravy
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda, .. A Kol.
Year: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Keroplatidae
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Keroplatidae
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Year: 2005, Česká zemědělská univerzita
specialist book chapter

Kinetic studies of graphon and coal char reaction with NO and O2: Direct non-linear regression from TG curves.
Shaobin Wang, Václav Slovák, B. S. Haynes
Year: 2005, Fuel Processing Technology
journal article

Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Year: 2005
abstract in proceedings

Kinetika termických reakcí uhlíkatých materiálů z termogravimetrických dat
Václav Slovák
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Klasifikace modelů
Evžen Kindler
Year: 2005
abstract in proceedings

Kolabujúci štát ako realita súčasnosti
Robert Ištok
Year: 2005
abstract in proceedings

Kompletace laboratoře buněčné a molekulární biologie
Kateřina Malachová, František Štaud
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Konečná algebra a její aplikace v učivu SŠ
Petra Konečná
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritická teplota samovznícení - kalorimetrický pohled
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2005
abstract in proceedings

Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Space - Society - Economy
journal article

LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS)/ Vliv krajinného pokryvu na druhovou skladbu plevelové vegetace (metodika s využitím GIS)
Šárka Cimalová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Large null sets in metric spaces
Ladislav Mišík, Robert Tichy
Year: 2005, Journal of Math.Analysis and Appl.
journal article

Legislativa v oblasti havárií
Jana Bohdálková
Year: 2005
abstract in proceedings

Legislativa v oblasti havárií
Jana Bohdálková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leibniz Institut für Länderkunde Leipzig
Petr Rumpel
Year: 2005
work experience abroad

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), new species for the odonate fauna of Poland (Zygoptera: Lestidae)
Aleš Dolný
Year: 2005, Notulae Odonatologicae
journal article

Loajalita Poláků v době Pražského jara
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Logické základy umělé inteligence II
Alena Lukasová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lokální geodetické sítě v hornické krajině
Radek Dušek
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Makroekonomické prostředí České republiky
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Male infanticide in captive plains zebra (Equus burchelli).
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Year: 2005, Animal Behaviour
journal article

Male infanticide in captive plains zebra (Equus burchelli).
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Šárka Pospíšilová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Year: 2005, Animal Behaviour
journal article

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Year: 2005
organizing conference, workshop

Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education
Hashim Habiballa
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education
Hashim Habiballa
Year: 2005
abstract in proceedings

Mechorosty
Vítězslav Plášek
Year: 2005, BEK, Ostrava
specialist book chapter

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník).
Vítězslav Plášek
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Mechorosty NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Mechorosty PP Prameny Zrzávky (Hostašovixce, Moravskoslezský kraj)
Vítězslav Plášek
Year: 2005, Práce a Stud. Muz.. Beskyd (Přír. Vědy)
journal article

Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v CHKO Křivoklátsko.
Jan Kučera, Frank Müller, Vítězslav Plášek
Year: 2005, Bryonora, Praha
journal article

Mechorosty zaznamenané v průběhu 18. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Beskydech
Vítězslav Plášek, Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska
Year: 2005, Bryonora
journal article


