Publications
Zhodnocení práce spalovací pece na odpad na podkladě měřeného provozního experimentu.
Karel Obroučka, K. Borovec, J. Fiedor, R. Paluska
Year: 2005
abstract in proceedings

Zlatohlávek Glycyphana horsfieldi poprvé v chovu
Petr Kočárek
Year: 2005, Akvárium Terárium
journal article

Znalost genia loci krajiny jako základ podporám regionálního rozvoje
Jaroslav Vencálek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI
Josef Tvrdík
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI
Josef Tvrdík
Year: 2005
abstract in proceedings

Zřízení integrované infekční laboratoře
Kateřina Malachová, Karel Holada
Year: 2005
published expert opinions, reviews

11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa
Year: 2005
organizing conference, workshop

11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa
Year: 2005
organizing conference, workshop

15th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
David Bartl, Jaroslav Hančl
Year: 2005
organizing conference, workshop

17 Česká a Slovenská konference z Teorie čísel
Juraj Kostra
Year: 2005
organizing conference, workshop

2x2 pohledy na měřítko mapy.
Radek Dušek, Martin Adamec
Year: 2005
abstract in proceedings

3D visibility of 4D Convex Polyhedra
Alexej Kolcun
Year: 2005
abstract in proceedings

A Criterion for Linear Independence of Series
Jaroslav Hančl
Year: 2004, ROCKY MT J MATH
journal article

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2004
abstract in proceedings

Adiponectin and Its Role in the Obesity-Induced Insulin Resistance and Related Complications
Martin Haluzík, J. Pařízková, Michal Haluzík
Year: 2004, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
journal article

Agglutination. Collective identities and migration experience within Czech Romany families.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální otázky profesní přípravy učitelů biologie.
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
Vladislav Kříž
Year: 2004, Geografie - sborník ČGS
journal article

An Application of Semi-Infinite Linear Programming: Approximation of a Continuous Function by a Polynomial
David Bartl
Year: 2004, Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis
journal article

An Overview of Implemented Nested Simulation Models
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2004
abstract in proceedings

An Overview of Implemented Nested Simulation Models
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2004
abstract in proceedings

Analogie, metafory a humor ve výuce chemie na základních a středních školách
Jan Veřmiřovský
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné
Pavel Matějka, Aleš Dolný
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza teplotních stavů při rozběhu a chodu mlýnu na ustálené otáčky cca 15,4 ot /min
Dalibor Dvořák, J. Zapoměl, P. Šťáva
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Analýza teplotních stavů při rozběhu a chodu mlýnu na ustálené otáčky cca 15,4 ot/min - úvodní studie
Dalibor Dvořák, Dalibor Dvořák, Martin Malčík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Ankara
Olga Krupková
Year: 2004
work experience abroad

APLIKACE OVLÁDACÍCH PRVKŮ V EXCELU
Miroslav Liška
Year: 2004
abstract in proceedings

Application of Reflective Models of a Transitic System
Evžen Kindler, Thierry Coudert, Pascal Berruet
Year: 2004
abstract in proceedings

Aspektově orientované programování
Cyril Klimeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Atomová a jaderná fyzika
Ivan Janeček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biodegradace a biotechnologie
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Biodegradace trichlorethylenu imobilizovanými bakteriálními kulturami
Kateřina Malachová, Jan Růžička
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus under various growth conditions
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, A. Kasinath, P. Erbanová
Year: 2004, International Biodeter. Biodegr
journal article

Biologické testy toxicity v monitorování účinnosti biodegradačních procesů
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Denisa Lednická
Year: 2004, Chemické listy
journal article

Biologie a ochrana raků v ČR
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2004
organizing conference, workshop

Biomonitoring stupně znečištění prostředí olovem na území Ostravy využitím borovice černé (Pinus nigra Arnold)
Jan Veřmiřovský
Year: 2004
abstract in proceedings

Block sequences, dispersions and density
János Tóth
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Brouci jako bioindikátory prostorově funkční koncepce ÚSES: analýza funkčnosti lesních biokoridorů
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Martin Trubač
Year: 2004
abstract in proceedings

Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts
Jan Kučera, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jiří Košnar, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2004, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts.
Jan Kučera, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jiří Košnar, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2004, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

BRYOFLORA OF THE ÚPSKÁ JÁMA CIRQUE AND ADJACENT LOCALITIES OF THE
Jan Kučera, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2004, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Bryophyte of the glacial cirques in the Giant Mountains and Hrubý Jeseník Mts. (the Czech Republic)
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Cankaya University, Ankara
Olga Krupková
Year: 2004
work experience abroad

Changes in the use of second housing facilities in the Beskydy Mts.
Jan Havrlant
Year: 2004, Moravian geographical reports
journal article

Chelidura farkaci sp. n. (Dermaptera: Forficulidae) from China
Petr Kočárek
Year: 2004, Klapalekiana
journal article

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Year: 2004, Chemické rozhĺady
journal article

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemie XX.
Dana Kričfaluši
Year: 2004
published expert opinions, reviews


