Publications
Režim malých vodností v povodí Odry
Jana Bohdálková
Year: 2004
abstract in proceedings

Režim malých vodností v povodí Odry
Jana Bohdálková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2004
abstract in proceedings

Roskilde Universitetscenter
Petr Žufan
Year: 2004
work experience abroad

Rozvíjení informační gramotnosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvíjení informační gramtonosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Year: 2004
abstract in proceedings

Rozvíjení simulace v reálném socialismu
Evžen Kindler
Year: 2004
abstract in proceedings

Řeka ostravice - Hydrologické poměry a změny, vodohospodářské využití a revitalizační možnosti
Vladislav Kříž, Bohumír Lojkásek
Year: 2004
abstract in proceedings

Sceptonia pappi sp. n. from Hungary (Diptera: Mycetophilidae)
Jan Ševčík
Year: 2004, Folia entomologica hungarica
journal article

Seminar für Sozialwissenschaftliche Geographie im Ludwig-Maxmilians-Universität München
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2004
work experience abroad

Severní Amerika a Austrálie - Sociálně-ekonomické problémy
Tadeusz Siwek
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

SIMULA and Super-Object-Oriented Programming
Evžen Kindler, Olaf Owe
Year: 2004, Springer
specialist book chapter

Simulace a komponenty - co s tím?
Evžen Kindler
Year: 2004
abstract in proceedings

Simulace a modelování 2
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Simulace a modelování 2
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Situační analýza českého pohraničí
Petr Wilam, Milan Jeřábek
Year: 2004, Academia
specialist book chapter

Sledování aktivity studentů při online distanční výuce
Rostislav Fojtík
Year: 2004
abstract in proceedings

Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Some remarks on I-convergence of series
Miloš Ziman, Ladislav Mišík
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sorpční vlastnosti jílových minerálů
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2004, Chemické listy
journal article

Současný stav a perspektivy výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

SPECIFICKÁ ODBORNÁ TÉMATA VE VÝUCE INFORMATIKY
Hashim Habiballa
Year: 2004
abstract in proceedings

Spectrophotometrical determination of Rubisco activity - cheaper, more precision
Hana Chvojková, Jiří Kalina
Year: 2004
abstract in proceedings

Společenskogeografické problémy Asie a Ruska. 1. díl: Přírodní, populační a ekonomické problémy Asie
Vladimír Baar
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Společná zemědělská politika Evropské unie
Petr Žufan
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Spoločenstvá epigeických pavúkov zaplavovaných dunajských lužných lesov v oblasti Vodného diela Gabčíkovo
Zdeněk Majkus, Zuzana Krumpálová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Správní soudnictví
Marie Sciskalová
Year: 2004, Acta academica karviensia, č. 1, 2004
journal article

Stochastické algoritmy pro globální optimalizaci a jejich aplikace ve výpočetní statistice
Josef Tvrdík
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Stochastické algoritmy v odhadu parametrů regresních modelů
Josef Tvrdík
Year: 2004
abstract in proceedings

Strategický management
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stratifikace predačního tlaku na hmyz v temperátním lužním lese.
Jan Šipoš, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Moravskoslezského kraje)
Petr Žufan
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Zlínského kraje)
Petr Žufan
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Sławomir Sitek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Synchronization Abstraction in Simulation Framework
František Huňka
Year: 2004
abstract in proceedings

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia mniejszości polskiej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Školní pokusy z fyziky 1
Libor Koníček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školní pokusy z fyziky 2
Libor Koníček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2004
abstract in proceedings

Teoretická mechanika
Ladislav Sklenák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Territorial socio-economic system of borderland in the silesian region and Moravian-Silesian region and strategies of its development in the period of political and economic transformation
Petr Šindler, Franciszek Klosowski, Radim Prokop, Jerzy Runge
Year: 2004
published expert opinions, reviews

The ECO-LINE for the production of quick compost, biopellets (organic fertiliser or biofuel) - new alternative methods of waste treatment
Václav Holuša, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Year: 2004
abstract in proceedings

The geometry of variational equations
Olga Krupková
Year: 2004
abstract in proceedings

The impact of methods of fishery management on the diet of otters ( Lutra lutra )
Lukáš Poledník, René Mitrenga, Kateřina Poledníková, Bohumír Lojkásek
Year: 2004, FOLIA ZOOL
journal article

The indices of diversity in environment protection: Odonata model
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Year: 2004, Ekológia (Bratislava)
journal article

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Year: 2004, Ekológia (Bratislava)
journal article

The Influence of Developing Managerial Skills for Development Manager Enterprise
Šárka Zapletalová
Year: 2004
abstract in proceedings

The Influence of European Integration Process on Entrepreneurial Subjects Marketing Strategy
Šárka Zapletalová
Year: 2004
abstract in proceedings


