Publications
The Lack of Experience in Democratic Dialogue: Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians - distribution and ekology.
Vítězslav Plášek
Year: 2004, Sorus
specialist book chapter

The Role of Universities in the Strategic Development of the Moravian-Silesian Region
Šárka Zapletalová
Year: 2004
abstract in proceedings

The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
Tomáš Pánek
Year: 2004, Acta universitatis carolinae
journal article

The 1st central European symposium on orthopteroid insects
Peter Fedor, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Miroslav Krumpál, Lubomír Vidlička
Year: 2004
organizing conference, workshop

Theoretical branches in teaching computer science
Hashim Habiballa
Year: 2004, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
journal article

Three-body Interactions in Rare Gases.
René Kalus, František Karlický, Michal Jadavan
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transverse voltages and reciprocity theorem in magnetic fields for high Tc superconductors
Ivan Janeček, Petr Vašek
Year: 2004, Physica C
journal article

Trivium z optiky
René Kalus
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Třicet instancí třídy Programování_Tvorba_Softwaru
Josef Tvrdík
Year: 2004
abstract in proceedings

Třikrát evoluce versus stvoření
Jan Kantorek, J.P. Moreland
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tvorba projektů s využitím ICT
Eva Burianová
Year: 2004
abstract in proceedings

Tvorba systémových modulů pro podporu řízení v operačním systému MS Windows NT
Cyril Klimeš, David Fojtík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Umělá inteligence
Hashim Habiballa
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Université de Bretagne Sud, Institut universitaire de professionalisation
Evžen Kindler
Year: 2004
work experience abroad

University of Augsburg
Petra Konečná
Year: 2004
work experience abroad

University of Central Lancashire
Šárka Zapletalová
Year: 2004
work experience abroad

University of Crete, Department of Mathematics
Petra Konečná
Year: 2004
work experience abroad

Univerzální metoda návrhu distribuovaných řídicích systémů s programovatelnými automaty
Cyril Klimeš, Jiří Koziorek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Univerzita Roskilde, Dánsko
Martin Kovář
Year: 2004
work experience abroad

Using MDA for Integrated Development Tool QI Builder (in Czech)
Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka
Year: 2004
abstract in proceedings

Utilisation of miniaturized biotests for assessment of genotoxic effects of surface and waste waters
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2004
abstract in proceedings

Úvod do operačních systémů
Cyril Klimeš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do speciální teorie relativity
Ladislav Sklenák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Územní specifika vývoje maloobchodní sítě v Česku po roce 1989
Pavel Bednář, Zdeněk Szczyrba
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Validation of a PCR - Based Method for Detection of Food- Borne Thermotolerant Campylobacters in Multicenter Collaborative Trial
M.H. Josefsen, N. Cook, M.D. D´Agostino, F. Hansen, M. Wagner, Kateřina Demnerová, A.E. Heuvelink, P.T. Tassios, H. Lindmark, M. Barbanera, P. Fach, S. Loncarevic, J. Hoorfar
Year: 2004, Applied and Environmental Microbiology
journal article

Variabilita zmien režimu odtoku vybraných tokov Slovenska
Milan Trizna
Year: 2004, Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica
journal article

Vážky a ropný odpad - o atraktivitě černých lesklých ploch pro zástupce řádu Odonata.
Aleš Dolný, Jiří Štěpán
Year: 2004
abstract in proceedings

Vers une simulation reflective en ingenerie des systemes transitiques
Pascal Berruet, Thierry Coudert, Evžen Kindler
Year: 2004
abstract in proceedings

Visibility criterion for planar faces in 4D
Alexej Kolcun
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu
Radek Dušek
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv tuhosti listu hostitelské rostliny na potravní preferenci hmyzích herbivorních polyfágů.
Martina Lubojacká, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Výběr a implementace firewallu pro společnost Orkla Foods International
František Huňka
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Vybrané aspekty inovativních rozvojových konceptu území
Petr Rumpel
Year: 2004
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z analytické chemie I
Zuzana Navrátilová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané problémy z obecné chemie. Stavba atomu.
Dana Kričfaluši
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU
Šárka Cimalová, Tomáš Tureček
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Výukový kurz Didaktika informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití databází ve studijní agendě
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití programovacích metod při výuce teoretické informatiky (disertační práce)
Hashim Habiballa
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vývoj databázových aplikací
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj demokracie a transformace ve vybraných zemích
Tibor Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Vývoj druhého bydlení v Moravskoslezských Beskydech
Jan Havrlant, Jan Havrlant
Year: 2004, PřF Univerzity Karlovy
specialist book chapter

Vývoj vzdělávacích multimediálních programů v e-learningovém prostředí
Erika Mechlová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkum migrantů z jiného kulturního prostředí - šance pro humánní geografii
Vladimír Baar
Year: 2004
abstract in proceedings

Výzkum migrantů z jiného kulturního prostředí - šance pro humánní geografii
Vladimír Baar
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam a využití nových ekologických poznatků pro ochranu přírody.
Pavel Drozd
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR.
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Blanka Shaw
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR.
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzácné a ohrožené druhy plevelů regionu - revize lokalit a založení semenné banky
Šárka Cimalová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants


