Publications
Logické obvody a systémy elektronických počítačů
Cyril Klimeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lokální a regionální rozvoj - Část 3. Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje
Petr Rumpel
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lokální a regionální rozvoj. Část 2. - Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU.
Petr Rumpel
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení České republiky k Evropské unii
Monika Šumberová, Petr Rumpel
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení České republiky k Evropské unii, 1. část
Petr Rumpel
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ludwig Maximilians Universität München, Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Seminar für sozialwissenschaftliche Geographie
Petr Rumpel
Year: 2003
work experience abroad

Mají indexy diverzity využití v ochraně přírody?
Pavel Drozd
Year: 2003
abstract in proceedings

Marketing služeb a kvalita (1)
Šárka Zapletalová
Year: 2003, Marketingové noviny
journal article

Marketing služeb a kvalita (2)
Šárka Zapletalová
Year: 2003, Marketingové noviny
journal article

Marketing vzdělávání
Kateřina Malachová, Rostislav Svoboda
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Matematická analýza 1
Jaroslav Hančl, Jan Šustek
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematický a výukový software
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematika I
Daniel Hrivňák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematika II
Daniel Hrivňák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mechanika
Ladislav Sklenák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mechorosty karových území Vysokých sudet v České republice
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty karových území Vysokých sudet v České republice.
Vítězslav Plášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty karových území Vysokých sudet v České republice.
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty krkonošských a jesenických karů
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty krkonošských a jesenických karů.
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě (NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce).
Vítězslav Plášek
Year: 2003, Kučera, J., Müller, F., Buryová, B., Voříšková, L., Hradílek, Z., Plášek, V., Zmrhalová, M., Staniaszek, M., Wierzcholska, S., Košnar, J. & Novotný, I. (2003): Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě
journal article

Mediální aktivita čelných politiků - mezinárodní a regionální komparace: specifická situace v ČR? (projekt interního grantu r. č. 234/2003/B-GEO)
Vladimír Baar, Jiří Tomeš
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Medzinárodná spolupráca v oblasti mierového využívania jadrovej energie (dizertačná práca)
Vladimír Baar, Peter Terem
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Melbourne
Olga Krupková
Year: 2003
work experience abroad

Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2003, Chemické listry
journal article

Mezi přírodovědou a lidmi ? úloha indikátorů hospodaření v krajině.
Zbyněk Ulčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Mezinárodní konference didaktiků chemie "Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie"
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Year: 2003
organizing conference, workshop

Mezinárodní konference o anticipujících systémech
Evžen Kindler
Year: 2003, Automatizace
journal article

Mezinárodní konference o simulaci v průmyslu
Evžen Kindler
Year: 2003, AUTOMA
journal article

Mezinárodní účetnictví
Hana Filipczyková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry
František Jelen, René Kizek, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2003
abstract in proceedings

Místní regiony a územní identita
Jaroslav Vencálek
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Mixed state Hall effect in the multiphase superconductors
Ivan Janeček, Petr Vašek
Year: 2003, Physica C
journal article

Modelling of Kr+n clusters (n=2-20). I. Structures and energetics
René Kalus, I. Paidarová, Daniel Hrivňák, Petr Paška, F.X. Gadéa
Year: 2003,
journal article

Modelování průmyslových sběrnic v distribuovaných systémech řízení
Cyril Klimeš, Jiří Kotzian
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Modelování znalostí
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
abstract in proceedings

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

MODULARITA NEURONOVÝCH SÍTÍ
Eva Volná
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Morfostruktuní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
Tomáš Pánek
Year: 2003
abstract in proceedings

Morfostruktury východní části Západních Beskyd
Tomáš Pánek
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Motivační prvky ve výuce chemie
Marie Solárová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2003
abstract in proceedings

Možnosti denudačnej chronológie pri výskume prírodných katastrof (Prípadová štúdia Devínska Nová Ves)
Jozef Minár
Year: 2003
abstract in proceedings

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Year: 2003, Geodetický a kartografický obzor
journal article

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mutagenita a účinnost biodegradace vybraných textilních syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Iva Doležílková, Čeněk Novotný
Year: 2003
abstract in proceedings

Mutagenní účinky emisí organických látek vznikajících spalováním biomasy a uhlí
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Milan Dej, Zuzana Pavlíčková
Year: 2003
abstract in proceedings

Mykológia. Systém, vývoj a ekológia húb
Ján Gáper, I. Pišút
Year: 2003, Univerzita Mateja Bela
specialist book


