Publications
Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields
Petra Konečná
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields
Petra Konečná
Year: 2003, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica
journal article

Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields
Petra Konečná
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polynomial orbits in finite commutative rings
Petra Konečná
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polynomické cykly v konečných komutativních algebraických strukturách
Petra Konečná
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. (Hepaticophyta, Porellaceae) in Bialowieża Primeval Forest (Poland).
Adam Stebel, Henryk Klama, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2003, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Position of eLearning in Education
Martin Malčík, Erika Mechlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Potenciál, projekty a možnosti rozvoje cestovního ruchu v pohraničním regionu Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2003
abstract in proceedings

Povodňové revitalizace v Rožnovské Bečvě
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
journal article

Povodňový a predpovedný systém (POVAPSYS). Rizikovosť územia : Morfometrický a geoekologický potenciál pre vznik povodní na území SR v mierke 1 : 500 000
Jozef Minár, A Kol.
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Poznámky k článku Výpočetní statistika 2003
Josef Tvrdík
Year: 2003, Statistika
journal article

Praktikum z ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Přemysl Soldan
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Prameny Slezských Beskyd
Tomáš Rozehnal
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny Slezských Beskyd
Tomáš Rozehnal
Year: 2003
abstract in proceedings

Právo Evropských společenství
Petr Rumpel
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Právo Evropských společenství a problematika jeho aplikace v ČR v kontextu přistoupení k EU
Monika Šumberová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference.
Dana Kričfaluši
Year: 2003
editorial and language revision

Prešov
Olga Krupková
Year: 2003
work experience abroad

Problematika evropské integrace v geografickém vzdělávání.
Petr Rumpel
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika trvale udržitelného rozvoje území města v podmínkách útlumu průmyslové činnnosti.
Petr Šindler, Jana Pletnická
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Problemy narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROGRAMÁTORSKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY VE VÝUCE TEORETICKÉ INFORMATIKY (rigorózní práce)
Hashim Habiballa
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Programovací nástroj Pascal
Eliška Treterová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Programování pro internet
David Bražina
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Programování v jazyce C
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projekt FRVŠ 468/2002: Výuka paralelních algoritmů na bázi OpenMP
Tomáš Sochor, Ondřej Jakl
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Projekt Phare2000 a Virtuniv
Erika Mechlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Projektování informačních systémů 1
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PROLOG (distanční studijní opora)
Hashim Habiballa
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prostor a displacement. Sociologické přemýšlení.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2003
abstract in proceedings

Představa a realita učitelského povolání
Marie Solárová
Year: 2003, Pedagogická orientace
journal article

Příprava eLearningových kurzů
Erika Mechlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Příroda severního Norska - čas probuzení.
Jan Hradecký
Year: 2003, Geografia
journal article

Příspěvek k mapování rozšíření vážek ve slezské části ČR
Aleš Dolný
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Pustkovecký bludný balvan
Jarmila Vašíčková, Tomáš Rozehnal
Year: 2003
abstract in proceedings

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Year: 2003
abstract in proceedings

Rational functions and realization theory: the hyperholomorphic case.
Baruch Schneider, Daniel Alpay
Year: 2003, CR MATH
journal article

Realizace profesní přípravy učitelů chemie v oblasti integrace ICT do vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Reciprocity theorem in high-temperature superconductors
Ivan Janeček, Petr Vašek
Year: 2003, Physica C
journal article

Reflective Simulation of Conveyors With SIMULA
Evžen Kindler
Year: 2003
abstract in proceedings

Reflective Simulation of Production/Logistic Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Reflective Simulation of Production/Logistic Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Regulární a bezkontextové jazyky I.
Hashim Habiballa
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Monika Šumberová
Year: 2003
work experience abroad

Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU)
Renata Sedláriková
Year: 2003
work experience abroad

Representation of Fuzzy Logic Functions by Normal Forms
Irina Perfilieva
Year: 2003
abstract in proceedings

Resampling structured grids into regular ones
Alexej Kolcun, Leonid Dimitrov, Miloš Šrámek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


