Publications
Úvod do problematiky distančního vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do systémové dynamiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do vyšší matematiky III
Daniel Hrivňák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh
Radek Dušek
Year: 2003
abstract in proceedings

Vacant niche in alpine habitat: the case of an introduced population of the butterfly Erebia epiphron into the Krkonoše Mountains
O. Čížek, A. Bekešová, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička
Year: 2003, Acta Oecol.
journal article

Variational first - order partial differential equations
Olga Krupková, Alžběta Haková
Year: 2003, J.Diff. Equations
journal article

Variational metric structures
Olga Krupková
Year: 2003, Publ.Math. Debrecen
journal article

Vážky v hornické krajině Karvinska - výzkum druhu Libellula fulva.
Aleš Dolný
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Virtuální prostor v geografii
Tadeusz Siwek
Year: 2003, Geografie. Sborník České geografické společnosti
journal article

Vnější vztahy Evropské unie - 1. díl: Africké, karibské a tichomořské státy
Vladimír Baar
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnější vztahy Evropské unie - 2. díl: Středomořské, arabské a asijské státy
Vladimír Baar
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnější vztahy Evropské unie - 3. díl: Postkomunistické, západotichomořské a americké státy
Vladimír Baar
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané environmentální problémy a zásobování vodou ostravského regionu
Lubomír Müller
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie - charakteristika výuky
Marie Solárová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba
Dana Kričfaluši
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zabřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lokásek
Year: 2003
abstract in proceedings

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek
Year: 2003
abstract in proceedings

Výsledky výzkumu SITES - důležité podněty pro vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Vytvoření databáze lokalit Orchideaceae v jižních a západních Čechách. č.: FRVŠ G4:1291
Šárka Cimalová, Michal Střítezský
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Výuka kartografie a geoinformatiky na Ostravské univerzitě v Ostravě
Radek Dušek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka makroekonomie na OPF SU v Karviné
Tibor Paulík
Year: 2003
abstract in proceedings

Využití aplikačních programů ve výuce
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití klasifikačních principů v systémech na podporu rozhodování
František Huňka
Year: 2003
abstract in proceedings

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2003, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
journal article

Využití vážek k hodnocení přirozenosti rašeliništních biotopů
Aleš Dolný
Year: 2003
abstract in proceedings

Využitie informačných a komunikačných technológií v niektorých metodách a formách vyučovania chémie
Dana Kričfaluši, Mária Kredátusová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj demokratizačního procesu a ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy a v bývalých zemích Sovětského Svazu
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2003, Národohospodářský obzor
journal article

Vývoj objektových aplikací I
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj objektových aplikací 2
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj politického a společenského kapitálu v období transformace české ekonomiky
Tibor Paulík
Year: 2003, Perspective, vědecký časopis
journal article

Výzkum biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Year: 2003, Průmyslové technologie a životní prostředí
journal article

Výzkum využití alternativního paliva na bázi uhlíku a kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Year: 2003
abstract in proceedings

výzkumný pobyt
Marek Eliáš
Year: 2003
work experience abroad

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Vztah obecné a oborové didaktiky v pregraduální příravě učitelů chemie
Marie Solárová
Year: 2003
abstract in proceedings

Ważki (Insecta: Odonata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) - wyniki wstępnych badań
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2003, Natura Silesiae Superioris
journal article

Ważki w rezerwatach przyrody województwa Śląskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wirtualna historia Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2003
abstract in proceedings

Základní pojmy z operačních systémů
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy počítačové grafiky
Alexej Kolcun
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zapletal Ladislav
Vladislav Kříž, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Year: 2003, Ostravská univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Zkušenosti s Internetovým prodejem služeb
Tomáš Sochor
Year: 2003
abstract in proceedings

Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
Vladislav Kříž
Year: 2003, Geografie
journal article

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Kateřina Malachová
Year: 2003
organizing conference, workshop

Zpětná vazba v eLearningu
Erika Mechlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zpracování trvalých preparátů metodou botanické mikrotechniky v ekofyziologii
Václav Krpeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Židovské identity ve světle diskursivních změn
Eleonóra Hamar
Year: 2003, Sociální Studia
journal article


