Publications
Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy logic
Vilém Novák
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy Logic
Vilém Novák, Pierre D'Hondt, Irina Perfilieva, Etienne Kerre, Siegfried Gottwald
Year: 2002, World Scientific
specialist book chapter

Fuzzy Transformation
Irina Perfilieva, Elena Khaldeeva
Year: 2002
abstract in proceedings

Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím vybraných dřevin a zemědělských plodin
P. Tlustoš, Jan Prášek
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Geografia pre 1. ročník gymnázií : 1. diel
Ľudovít Mičian, Jozef Minár, Milan Trizna, Aj.
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografie v reformované škole = rozvoj schopností orientace ve změnách a trvání regionů
Jaroslav Vencálek
Year: 2002, Nowoczesna szkola
journal article

Geomorfologické apórie ako logicky riešiteľné rozpory a staronový pohľad na stredohorskú roveň, [Geomorphological aporias as a logically negotiable contradictions and rehashed look at the midmountains level]
Jozef Minár
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

Geomorphic research in areas affected by a disaster = Geomorfologický výskum v katastrofou postihnutých územiach
Jozef Minár
Year: 2002
abstract in proceedings

Gravitational and aeolian gradient in the forming geomorphosystems (on example of Devínska Kobyla Mountains)
Ivan Barka, Jozef Minár
Year: 2002
abstract in proceedings

Hamiltonian field theory
Olga Krupková
Year: 2002, J.Geom.Phys.
journal article

Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků.
Jan Hradecký
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

HODNOCENÍ ČASOVÝCH ZMĚN MORFODYNAMIKY BESKYDSKÝCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ HISTORICKÝCH MAP A LETECKÝCH SNÍMKŮ
Jan Hradecký
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

Hodnocení stavu plevelových cenóz v ostravském regionu jako sezónně dynamické složky
Šárka Cimalová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Hory severního Řecka
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2002, Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy
journal article

Hospodářská geografie
Vladimír Baar, Ivan Šotkovský
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Hospodářská politika
Tibor Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství
Jan Havrlant
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Host specialization of leaf-chewing insects in a New Guinea rainforest
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, Pavel Drozd, Lukáš Čížek
Year: 2002, Journal of Animal Ecology
journal article

How large can a set of measure zero be ?
Ladislav Mišík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ichtyofauna říční sítě řeky Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

ICT and DSS in Conditions of School Management
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Image měst. SWOT analýza vybraných měst Moravskoslezského kraje
Petr Šindler
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementation of the non-clausal resolution theorem prover in education of theoretical computer science
Hashim Habiballa
Year: 2002
abstract in proceedings

Indický oceán, průvodce korálovými útesy
Zdeněk Ďuriš, Helmut Debelius, Adam Petrusek
Year: 2002
editorial and language revision

Individuality and universality in perception of border line
Jaroslav Vencálek
Year: 2002
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy
Erika Mechlová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Information and Communication Technology in Education
Erika Mechlová
Year: 2002
organizing conference, workshop

Interactive Clustering Using Object Oriented Perspective
František Huňka
Year: 2002
abstract in proceedings

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Year: 2002
abstract in proceedings

Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat
Ivona Horká
Year: 2002
work experience abroad

Irrational Rapidly Convergent Series
Jaroslav Hančl
Year: 2002, Rendiconti del Seminarion Matematico della Universita di Padova
journal article

Joint consistency of fuzzy theories
Vilém Novák
Year: 2002, Mathematical Logic Quaterly
journal article

K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
Tomáš Pánek
Year: 2002, Geomorfologický Sborník
journal article

K otázce velikosti vnitřního povrchu rigidních a nerigidních uhlíkatých látek
Boleslav Taraba
Year: 2002, Chemické listy
journal article

K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu
Zdeněk Ďuriš
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2002
abstract in proceedings

Kam směřuje politická geografie na prahu 21. století?
Petr Šindler
Year: 2002
abstract in proceedings

Learning rule base in linguistic expert systems
Radim Bělohlávek, Vilém Novák
Year: 2002, Soft Computing
journal article

Leasing z pohledu US GAAP
Hana Filipczyková
Year: 2002
abstract in proceedings

Libellula fulva (Odonata) na důlním kališti v Karviné
Aleš Dolný
Year: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
journal article

Life of (the new Journal) the "Podravina"
Jaroslav Vencálek
Year: 2002, Podravina
journal article

Linear Independence of Continued fractions
Jaroslav Hančl
Year: 2002, J. Théor. Nombres Bordeaux
journal article

Liouville sequences and application
Jaroslav Hančl
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Logical Approximation
Irina Perfilieva
Year: 2002, Soft Computing
journal article

Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 416: 841-844.
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, George D. Weiblen, B. Bremer, Lukáš Čížek, Pavel Drozd
Year: 2002, Nature
journal article

Mají bakteriální testy mutagenity perspektivu?
Kateřina Malachová
Year: 2002
abstract in proceedings

Makroekonomie
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


