Publications
Obchodní právo
Marie Sciskalová
Year: 2002
abstract in proceedings

Object Oriented Modeling in Cluster Analysis
František Huňka
Year: 2002, Proceedings of 28th ASU Conference. The Simulation Languages
journal article

Objektivní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech
Josef Tvrdík
Year: 2002, Informační Bulletin České statistické společnosti
journal article

Objektově orientované modelování v manažerském rozhodování
František Huňka
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

On cycles of polynomials with integral rational coefficients
Zuzana Václavíková
Year: 2002, Mathematica Slovaca
journal article

On density of block sequences
János Tóth
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On large sets of measure zero
Ladislav Mišík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On measures of sets of positive integers
Ladislav Mišík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On orbits in ambiguous ideals
Juraj Kostra
Year: 2002, Acta Acad. Paed. Agriensis
journal article

On the block sequences of positive integers and (R)-density
János Tóth
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On the limits of determination of QB-non-reducing PSII centers from fluorescence rise
Pavel Tomek, Petr Ilík, Michal Štroch, Jan Nauš
Year: 2002
abstract in proceedings

On the limits of determination of QB-non-reducing PSII centers from fluorescence rise
Pavel Tomek, Petr Ilík, Michal Štroch, Jan Nauš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ON TRANSFORMATION MATRIX CONNECTED TO NORMAL BASES
Zuzana Václavíková
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On transformation matrix connected to normal bases in cubic fields
Zuzana Václavíková, Juraj Kostra, Marek Pomp
Year: 2002, Acta Acad. Paed. Agriensis
journal article

On transformation matrix connected to normal bases in orders
Juraj Kostra
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ON-LINE geografie v geografickém vzdělávání
Arnošt Wahla, Martin Kovář
Year: 2002
abstract in proceedings

ON-LINE Geografie v geografickém vzdělávání
Arnošt Wahla, Martin Kovář
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

oponentní posudek
Zdeněk Majkus, Jaromír Hajer
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Oponentní posudek projektu FRVŠ 1265/2002 Využití diplomových prací pro přípravu a vedení úloh v etologickém praktiku.
Jan Kantorek, František Sedláček
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Oponentní posudek: Prostorové analýzy s aplikacemi na trhu práce. Habilitační práce
Jaromír Kaňok, Jiří Horák
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Parallel Random Rank Roam Method in MATLAB
Dana Majerová, Ivan Křivý, Jaromír Kukal
Year: 2002
abstract in proceedings

Pavúky Slovenského krasu
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektywy ochrony wazek (Odonata) w czeskiej i polskiej cześci Górnego Ślaska
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2002
abstract in proceedings

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002
abstract in proceedings

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počítačové sítě
Cyril Klimeš
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Počítačové systémy, periférie, operační systémy
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Politickoekonomický cyklus a jeho vliv na tvorbu a realizaci hospodářské politiky.
Tibor Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Politickoekonomický cyklus pohledem ekonomické teorie.
Tibor Paulík
Year: 2002, Acta oeconomica
journal article

Polynomial cycles in finite extension fields
Petra Konečná, Franz Halter-Koch
Year: 2002, Mathematica Slovaca
journal article

Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet
Irena Jansová, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2002
abstract in proceedings

Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace
Josef Tvrdík
Year: 2002
abstract in proceedings

Postavení a perspektivy etnických menšin ve středoevropském prostoru
Vladimír Baar
Year: 2002
abstract in proceedings

Posudek pro závěrečné oponentní řízení Projektu 1285/2002 FRVŠ Využití prostorových nik rvbami údolních nádrží. Řešitel Mgr. Martin Čech.
Jan Kantorek
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Potenciální požadavky na kartografické dílo na příkladu souřadnicových systémů pro regionální hydrologický atlas
Radek Dušek
Year: 2002
abstract in proceedings

Použití diagnostických metod ve výzkumu poškození lesů
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktikum z mikrobiologie I
Kateřina Malachová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Právní aspekty primárních emisí akcií
Karel Kořený
Year: 2002
abstract in proceedings

Právo vybrané kapitoly
Marie Sciskalová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Predictably simple: assemblages of caterpillars (Lepidoptera) feeding on rainforest trees in Papua New Guinea
Vojtěch Novotný, Scott Everet Miller, Yves Basset, Lukáš Čížek, Pavel Drozd, K. Darrow, Jan Lepš
Year: 2002, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
journal article

Pregraduální příprava učitelů k projektové výuce
Marie Solárová
Year: 2002
abstract in proceedings

Prejavy katastrofických geomorfologických procesov v reliéfe Devínskej Kobyly, [Manifestations of catastrophic processes in landforms of the Devínska Kobyla Mt.]
Jozef Minár
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

Principy operačních systémů
Cyril Klimeš
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Principy systematiky a taxonomie
Pavel Drozd
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problém zvaný "Vnímání demografických procesů"
Jaroslav Vencálek
Year: 2002
abstract in proceedings

Problematika antropogenního ovlivnění řek povodí Odry a jeho vizualizace v návrhu
Jaromír Kaňok
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problematika intraorogenní a trans orogenní údolní sítě v Moravskoslezských Beskydech
Tomáš Pánek
Year: 2002, Geomorphologica Slovaca
journal article

Profil budoucího absolventa oboru informatika
Cyril Klimeš
Year: 2002
abstract in proceedings

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje
Ivo Martiník, Erika Mechlová, Dana Bauerová
Year: 2002
abstract in proceedings

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje
Ivo Martiník, Erika Mechlová, Dana Bauerová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


