Publications
Projevy neotektoniky v reliéfu vybraných zlomových zón 4eského masivu..
Jan Prášek, P. Štěpančíková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Prvky elektronických počítačů
Cyril Klimeš
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

První elastický informační systém:QI
Cyril Klimeš
Year: 2002
abstract in proceedings

První elastický informační systém:QI
Cyril Klimeš
Year: 2002
abstract in proceedings

První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)
Michal Živný
Year: 2002, Pravěk
journal article

Přednáškové pobyty hostujících profesorů
Lubomír Müller
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Přehled vážek zjištěných na důlních odkalištích Karvinska
Aleš Dolný
Year: 2002
abstract in proceedings

Příklady map z navrhovaného hydrologického atlasu povodí horní Odry
Jaromír Kaňok
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Architektura počítačů
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C++
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava multimediálního textu z mechaniky
Libor Koníček, Ladislav Sklenák
Year: 2002
abstract in proceedings

Realizace projektu "Chemie a automobilismus" na základní škole
Marie Solárová
Year: 2002, Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis
journal article

Realizace projektu "chemie a automobilismus na ZŠ"
Marie Solárová
Year: 2002
abstract in proceedings

Recent results in the geometry of constrained systems
Olga Krupková
Year: 2002, Reports on Math. Phys.
journal article

Recent results in the nonholonomic mechanical systems
Martin Swaczyna
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze: Analytické a syntetické mapy v klasifikácii máp.
Jaromír Kaňok, Ján Pravda
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Recenze: Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu.
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek, .. A Kol.
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Reflective Simulation of Logistic and Production Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2002
abstract in proceedings

Reflective Simulation of Logistic and Production Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2002
abstract in proceedings

Regionální a strukturální politika EU - studijní příručka.
Petr Rumpel
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Regionální aspekty světového hospodářství (učebnice pro obchodní akademie a jiné SŠ, 1. vydání)
Vladimír Baar
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do Evropské unie
Tibor Paulík, A Kolektiv
Year: 2002, OPF SU Karviná
specialist book

Regulation of p53 binding to natural binding elements in supercoiled DNAs by monoclonal antibodies
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2002
abstract in proceedings

Research on Norway Spruce Growth /Picea abies/ under Difficult Circumstances of the Beskydy Mts.Climate
Václav Krpeš
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Revitalizace složišť a neúrodné půdy ozeleňováním
Jan Hrubý, Božena Badalíková, Jan Prášek
Year: 2002, Úroda, Časopis pro rostlinnou produkci
journal article

Rezervace
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská Univerzita,Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Role of tumor suppressor p53 domains in supercoil-selective binding to DNA and p53-DNA filament formation
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Year: 2002
abstract in proceedings

Role of tumor suppressor p53domains in selective binding to supercoiled DNA.
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Miroslav Fojta, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Year: 2002, Nucleic Acids Research
journal article

Role proteinových domén nádorového supresoru p53 při selektivní vazbě na superhelikální DNA a při tvorbě DNA-proteinových filament
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Year: 2002
abstract in proceedings

Růst smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v ohroženém pásmu oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Semigroup homomorphisms and fuzzy automata
Jiří Močkoř
Year: 2002, SOFT COMPUT
journal article

Sets of positive integers with prescribed values of densities
Ladislav Mišík
Year: 2002, Mathematica Slovaca
journal article

Small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) in Central European lowland ecosystem: seasonality and habitat preference.
Petr Kočárek
Year: 2002, Acta Societas Zoologicae Bohemicae
journal article

Sociálně-difuzní procesy a mikroregionální struktury
Jaroslav Vencálek
Year: 2002
abstract in proceedings

Software for Simulation of Anticipatory Production Systems
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Year: 2002, International Journal fo Anticipatory Systems
journal article

Software for Simulation of Anticipatory Production Systems
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Year: 2002, International Journal fo Anticipatory Systems
journal article

Software pro tvorbu on-line kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Some Experience with Converting Epidemics Model into CIM Implementation
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2002
abstract in proceedings

Some Experience with Converting Epidemics Model into CIM Implementation
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2002
abstract in proceedings

Some measures of sets of positive integers
Ladislav Mišík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Some properties of the Cauchy?type integral for the time?harmonic relativistic Dirac equation
Baruch Schneider, Michael Shapiro
Year: 2002, Mathematical Methods in the Applied Sciences
journal article

Spolupráce při tvorbě elektronických výukových materiálů
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2002
abstract in proceedings

Strategic Approach to Management of Mineral Resources
Vladimír Zamarský, Helena Čížková, Miroslav Palas
Year: 2002
abstract in proceedings

Strategické plánování - studijní příručka.
Petr Rumpel
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strukturovaný text jako prostředek samostatného učení
Marie Solárová
Year: 2002
abstract in proceedings

Studijní pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Systémová dynamika a její modelování
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Systémy veřejné správy v zemích EU.
Petr Rumpel
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


