Publications
Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Využití testů mutagenity v hodnocení účinnosti biodegradačních procesů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Year: 2002
abstract in proceedings

Výzkum procesu společenské koheze regionu: inspirace pro třetí milénium
Jaroslav Vencálek
Year: 2002, Folia Geographica
journal article

Výzkumný pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2002, Ochrana přírody
journal article

Vztah studentů informatiky k teoretickým disciplínám
Hashim Habiballa
Year: 2002
abstract in proceedings

Whom do Czechs want?
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zahraniční investice v Česku a v Moravskoslezském kraji
Petr Wilam
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Základy matematické statistiky
Josef Tvrdík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy pedologie a pedogeografie
Ladislav Buzek, Tomáš Pánek
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy (zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2. upravené vydání)
Vladimír Baar, Josef Brinke, Václav Kašpar, Miluše Pollaková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy (zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2. upravené vydání)
Vladimír Baar, Josef Brinke, Václav Kašpar, Miluše Pollaková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zvláštnosti vodního režimu Ostravice a jejich význam
Vladislav Kříž
Year: 2002
abstract in proceedings

1. a 2. díl / 35 hesel/
Ladislav Buzek
Year: 2002, Encyklopedie Slezska
journal article

12th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
David Bartl, Jaroslav Hančl
Year: 2002
organizing conference, workshop

A Criterion for Linear Independence of Special Series
Jaroslav Hančl
Year: 2001, University of Istanbul Faculty of Science, The Journal of Mathematics
journal article

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Adsorpce fenolu a cyklohexanolu z vodných roztoků na alterovaném uhlí
Boleslav Taraba
Year: 2001, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis
journal article

Aktivní formy kyslíku a jejich působení na uhelnou hmotu
Rudolf Peter
Year: 2001
abstract in proceedings

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území ČR
Vladislav Kříž
Year: 2001, Geografie - sborník české geografické společnosti
journal article

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Analýza a návrh systému základních funkcí informačního systému ODS – Dopravních staveb Ostrava a.s
Cyril Klimeš
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Analýza politických regiónov v politickogeografickom a geopolitickom kontexte
Petr Šindler, Robert Ištok
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Analýza politických regiónov v politickogeografickom a geopolitickom kontexte. Habilitačná práca
Petr Šindler, Robert Ištok
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Analýza práce s textem jako jednoho zdroje učení
Marie Solárová, Marie Solárová
Year: 2001, UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Analýza žákovy práce s textem
Marie Solárová
Year: 2001, Pedagogická orientace
journal article

Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2001, Electroanalysis
journal article

Antonyms and Linguistic Quantifiers in Fuzzy Logic
Vilém Novák
Year: 2001, Fuzzy Sets and Systems
journal article

Aparatura pro sledávání průběhu reakce v systému plyn-pevná látka na základě změn dielektrika
Rudolf Peter
Year: 2001
abstract in proceedings

Application of mouse antibodies to somatic antigen for detection of Salmonella enteritidis by competitive ELISA
I. Hochel, G. Jeníková, C.F. Dursi, Jarmila Pazlarová, S. Girotti, Kateřina Demnerová
Year: 2001, Food and Agricult. Immunol
journal article

Aromanians - Emancipation of the Lost Minority
Vladimír Baar
Year: 2001, Revista Romana de Geografie Politica
journal article

Baia Mare Accident - Brief Ecotoxicological Report of Czech Experts
Přemysl Soldán, A Kol.
Year: 2001, Ecotoxicology and Environmental Safety
journal article

Bakteriální testy genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradací
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2001
abstract in proceedings

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant prostředí
Kateřina Malachová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant ŽP
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková, Jana Badurová , Zuzana Bodláková, Iva Doležílková, Jana Lešková, Martin Šušla
Year: 2001
abstract in proceedings

Big set of measure zero
Ladislav Mišík
Year: 2001, Acta Math. et Inf. Universitatis Ostraviensis
journal article

Bioindikace ekosystémů průmyslových krajin
Zdeněk Majkus
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Bioremediace půd znečištěných ropnými látkami a těžkými kovy.
Jan Prášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Bio-remeditation of polluted non-agricultural land by petroleum products.
Jan Hrubý, Božena Badalíková, Jan Prášek, Václav Ševčík
Year: 2001
abstract in proceedings

Bituminous Coal Seams Burning Out-Mathematical Model
Zdeněk Klika, Tomáš Kozubek, Zdeněk Dostál, Dalibor Dvořák, Petr Martinec
Year: 2001
abstract in proceedings

Breviář vyšší matematiky
René Kalus, Daniel Hrivňák
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Can ab initio calculations predict experimental data?
René Kalus
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

Chemická olympiáda
Marie Solárová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda - autorské řešení
Marie Solárová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemotaxonomic value of alkaloids in the genus Gymnocalycium Pfeiff
Roman Štarha
Year: 2001
abstract in proceedings

Chlorophyll a fluorescence response of Norway spruce needles to the long-term effect of elevated CO2 in relation to their position within the canopy
Michal Marek, Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek
Year: 2001
abstract in proceedings


