Publications
Využití registru zhoubných nádorů ke zhodnocení diagnostické a léčebné péče
F. Beška, Josef Tvrdík, J. Lorenc
Year: 1999, Klinická onkologie
journal article

Vývoj a fungování Společné zemědělské politiky Evropské unie
Šárka Zapletalová
Year: 1999, Ekonomická revue
journal article

Vývoj trhu práce v České republice v období ekonomické transformace
Petr Šindler
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum hmyzích herbivorů v tropickém lese Papuy-Nové Guiney
Pavel Drozd
Year: 1999
abstract in proceedings

výzkumný pobyt
Marek Eliáš
Year: 1999
work experience abroad

Zastávka na tahové cestě, Novomlýnské nádrže. In: Vencálek J.e(ed.): Slovácko, geografie místního regiónu pro základní školy,115 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu IG PřF OU
Jan Havrlant
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Zmiany wydajnośći wybranych żródeł na terenie czeskiej cześći dorzecza górnej Odry
Jaromír Kaňok, M. Matysik
Year: 1999
abstract in proceedings

A Comparison of Simple Heuristics for Optimization
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Year: 1998
abstract in proceedings

Activation energies for depinnig of vortices from intrinsic and extrinsic pinning centres in high Tc superconductors
Petr Vašek, Ivan Janeček, Vladimír Plecháček
Year: 1998, Physica C Superconducvity
journal article

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Antioxidační vlastnosti fenolických kyselin vůči oxidativnímu stresu vyvolaném hydroperoxidem v kulturách potkaních a lidský
Jitka Psotová, Helena Marková
Year: 1998, Chemical papers
journal article

Antropogenic changes in discharges of the upper Oder catchment rivers in area of Czech and Polish
Andrzej Jankowski, Darja Jarošová, Vladislav Kříž, Andrzej Jankowski, Rostislav Sochorec
Year: 1998, Lajos Kossuth University, University of Silesia
specialist book chapter

Antropogenní specifický odtok v povodí Odry
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Apel aneb pozor na kartografii. (Umíte vytvořit mapu správně podle všech kartografických pravidel?)
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Year: 1998, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
journal article

Aplikace počítačové techniky v pregraduální přípravě učitelů chemie na PřF Ostravské univerzity
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Asymptotic density of and density of the ratio set R(A)
O. Strauch, János Tóth
Year: 1998, Acta Arithmetica LXXXVII
journal article

Backpropagation for interval patterns
Radim Bělohlávek
Year: 1998, Journal on Neural and Mass-parallel comp. and. inf. systems
journal article

Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soils
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Lubomír Dobiáš
Year: 1998, Biológia
journal article

Bariéry a potřeby rozvoje cest. ruchu v česko-sl. - polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Benchmarking - možná cesta ke zkvalitnění služeb finančních institucí
Šárka Zapletalová
Year: 1998
abstract in proceedings

Botanická pozorování
Svatava Kubicová, Eva Macháčová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Brouci jihomoravské lužní oblasti
Pavel Drozd
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder
Vítězslav Plášek, Stanislav Hrabovský
Year: 1998, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Calorimetric Studies on Low Temperature Oxidation of Coal
Boleslav Taraba
Year: 1998
abstract in proceedings

Cartography and geoinformatics at Ostrava University
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Charakteristiky multimediálních vzdělávacích programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Chemické výpočtové úlohy
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Citlivost bezdotykového měření teploty
Vladimír Lysenko
Year: 1998, Jemná mechanika a optika
journal article

Citlivost poměrového měření teploty
Vladimír Lysenko
Year: 1998, Jemná mechanika a optika
journal article

Creation of small regional atlases by GIS technology
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Cvičení z genetiky
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cvrčci rodu Sciobia v insektáriu
Petr Kočárek
Year: 1998, Akvárium terárium
journal article

Činnost průmyslových podniků ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí
Vladislav Kříž
Year: 1998
abstract in proceedings

Definícia a význam elementárnych foriem georeliéfu, [The definition and importance of elementary forms of the georelief]
Jozef Minár
Year: 1998
abstract in proceedings

Definícia mapovacích geoekologických jednotiek, [The definition of mapping geoecological units]
Jozef Minár
Year: 1998
abstract in proceedings

Dělení dvou signálů v měřících systémech
Vladimír Lysenko
Year: 1998, Sdělovací technika
journal article

Demographical analysis of the Czech-Polisch borderland during the period 1950-1991
Jaroslav Vencálek
Year: 1998
abstract in proceedings

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV
Václav Holuša, Monika Mulková
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Monika Mulková
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Disertační práce v oboru Fyzická geografie: Variabilita poklesové fáze odtoku
Vladislav Kříž, Jiří Stehlík, Arnošt Wahla, D. Krublová
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Disertační práce v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu: Analýza vlivů antropogenních činností na krajinu a možnosti jejich minimalizace v dobývacím prostoru Dolu Staříč
Vladislav Kříž, Arnošt Wahla, Roman Beck, M. Axman
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Distanční formy studia
Zdeňka Telnarová
Year: 1998
abstract in proceedings

Dizertační práce v oboru Fyzická geografie: Identifikácia a hodnotenie povodňovej hrozby a povodňového rizika
Vladislav Kříž, Milan Trizna, L. Nováková
Year: 1998
published expert opinions, reviews

DNA tetraplex formation in the control region of c-myc.
Tomas Simonsson, Petr Pečinka, Mikael Kubista
Year: 1998, Nucleic Acids Research
journal article

Dvojí role vody při utváření hodnot tepelných efektů oxidace uhlí
Boleslav Taraba
Year: 1998
abstract in proceedings

Dynamika srážek monometru adimeru argonu
René Kalus
Year: 1998
abstract in proceedings

Eastern Europe, Minorities and Territorial Autonomy
Vladimír Baar
Year: 1998
abstract in proceedings


