Publications
Ecotoxicological Characteristic of Arachnofauna from a Coal Dump near Ostrava (Czech republik)
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Maria Augustyniak, Zdeněk Majkus
Year: 1998
abstract in proceedings

Efektivní vlnová délka- zdroj nejistoty bezkontaktního měření teploty
Vladimír Lysenko
Year: 1998, Jemná mechanika a optika
journal article

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek
Year: 1998
abstract in proceedings

Ekologické aspekty mezinárodních vztahů
Lubomír Müller
Year: 1998
abstract in proceedings

Eroze lesní půdy v Moravskoslezských Beskydech
Ladislav Buzek
Year: 1998, Veronica, zvl. číslo "Krajina a povodeň"
journal article

Evoluční algoritmy a odhad parametrů nelineárních regresních modelů
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Year: 1998
abstract in proceedings

Evropská dimenze v geografickém vzdělávání
Arnošt Wahla, Arnošt Wahla, Ivo Stolařík
Year: 1998
editorial and language revision

Excel, statistika, lokalizace a zmatek
Josef Tvrdík
Year: 1998, Informační Bulletin České statistické společnosti
journal article

Floristický a fytocenologický výzkum odvalu dolu Paskov
Věra Sobotková
Year: 1998
abstract in proceedings

Floristický a fytocenologický výzkum odvalu Nové huti v Ostravě
Věra Sobotková
Year: 1998
abstract in proceedings

Formation of argon dimers in ternary monomer collsions - A classical trajectory study
René Kalus
Year: 1998, Journal of Chemical Physics
journal article

Gegrafické informační systémy I. (Pojetí, historie, základní komponenty)
Jaromír Kaňok, Milan Trizna, Vít Voženílek
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Genotoxic air pollution of Ostrava city
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Year: 1998
abstract in proceedings

Geodezie 40
Radek Dušek, Josef Vlasák
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Georeliéf a geoekologické mapovanie vo veľkých mierkach
Jozef Minár
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Hlavní rysy hydrologického režimu horního toku Odry na území ČR
Vladislav Kříž
Year: 1998
abstract in proceedings

Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1998
abstract in proceedings

Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1998
abstract in proceedings

Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Hydrologické změny řek ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Year: 1998
abstract in proceedings

Ichtyocenóza řeky Morávky
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
abstract in proceedings

Identifikace alkaloidů v rostlinách rodu Gymnocalycium (Cactaceae)-III
Roman Štarha, Adéla Chybidziur
Year: 1998
abstract in proceedings

Identifikácia a hodnotenie povodňovej hrozby a povodňového rizika
Milan Trizna
Year: 1998
abstract in proceedings

Identita jako aktuální problém pojetí evropské dimenze
Jaroslav Vencálek
Year: 1998
abstract in proceedings

Industrial technologies with incomplete combustion - the source of complex mixtures of substances with genotoxic effects
Kateřina Malachová
Year: 1998, Central Europ. J. Publ. Health
journal article

Irrationality of Cantor Series
Jaroslav Hančl
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Irrationality of Cantor Series
Jaroslav Hančl
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Irrationality of special series
Jaroslav Hančl
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K hloubkovému rozšíření raků
Martin Smutný, Zdeněk Ďuriš
Year: 1998, Bulletin VÚRH Vodňany
journal article

K některým otázkám prostorové a funkční struktury Ostravského regionu
Petr Šindler, Radim Prokop
Year: 1998
published expert opinions, reviews

K niektorým problémom geomorfologického mapovania, [Towards some problems of geomorphological mapping]
Jozef Minár
Year: 1998, Geografický časopis
journal article

K 75. narozeninám Prof. RNDr. Miloslava Kincla, CSc.
Václav Krpeš
Year: 1998
abstract in proceedings

Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kartografická specificka regionu Severní Morava a České Slezsko
Radek Dušek
Year: 1998
abstract in proceedings

Kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Kartografie, GIS a DPZ na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Koncepce multimediálních výukových programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Koncepce řešení revitalizace středně velkého povodí na příkladu řeky Bílovky
Alexander Skácel
Year: 1998, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Kriteria hodnocení multimediálních vzdilávacích programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Kvantitativní experiment podporovaný počítačem
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Logistická regrese a vyhledávání modelů
Josef Tvrdík
Year: 1998
abstract in proceedings

Logistická regrese v analýze kategoriálních dat
Josef Tvrdík
Year: 1998
abstract in proceedings

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Year: 1998, Journal of Plant Physiology
journal article

Lovy beze zbraní
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
radio and televison broadcast

Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra L.)na rozhraní České republiky, Slovenska a Polska v zimě roku 1996
Petr Grendziok, Jan Korňan, Bohumír Lojkásek
Year: 1998
abstract in proceedings

Marketingový mix
Hana Svobodová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematická soutěž vysokoškoláků
Jaroslav Hančl
Year: 1998, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
journal article

Mathematisch-geographische Fakultät Katholische Universität in Eichstätt
Lubomír Müller
Year: 1998
work experience abroad

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Year: 1998, Plant Science
journal article

Měření magnetorezistence a Hallova jevu na vysokoteplotních supravodičích
Ivan Janeček
Year: 1998
abstract in proceedings


