Publications
Měření malých proudů pomocí optronu
Vladimír Lysenko
Year: 1998, Jemná mechanika a optika
journal article

Měření malých proudů pomocí optronu
Vladimír Lysenko
Year: 1998
abstract in proceedings

Metric dimension and slowness of sequences
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Year: 1998
abstract in proceedings

Microbiotests for the evaluation of genotoxicity of surface water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová
Year: 1998
abstract in proceedings

Modelování vývoje nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Dílčí zpráva za rok 1996
Jana Hančlová, Ivan Křivý
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Modelování vývoje nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Závěrečná zpráva
Jana Hančlová, Ivan Křivý
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Modified electrodes: sorption of Hg on clay minerals
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1998
abstract in proceedings

Morfometrické změny Heřmanického rybníku
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Morfometrické změny Heřmanického rybníku
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Morphometric changes of Heřmanice pond
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Multiethnic Transregions as Real or Potential Riot Zones
Vladimír Baar
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multilayer neural networks with fuzzy signals - adaptation and some remarks
Radim Bělohlávek
Year: 1998
abstract in proceedings

Mutagenicity tests of the bacteria and the detection of genotoxicity of industrial complex mixtures containing PAHS
Kateřina Malachová
Year: 1998, Central European Journal of Public Health
journal article

Národy na konci 20. století
Vladimír Baar
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Následky důlní činnosti v regionu Karvinska
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Názory studentů učitelství na pregraduální přípravu
Erika Mechlová
Year: 1998
abstract in proceedings

Nejvýznamnější vědecké a odborné práce a přehled pedagogické činnosti - posudek pro profesorské řízení
Vladislav Kříž, Pavel Prošek, Kolektiv Autorů
Year: 1998
published expert opinions, reviews

O významu učebnic "Geografie místního regionu pro základní školy" na konci druhého tisíciletí
Jaroslav Vencálek
Year: 1998
abstract in proceedings

Obrnění rytíři moře
Zdeněk Ďuriš
Year: 1998
solo and collective exhibitions, realization

Occupational exposure by heavy metals in industry
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Michael Vít, Jaroslava Havránková
Year: 1998
abstract in proceedings

Occupational Exposure to Heavy Metals in Industry
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Michael Vít, Jaroslava Havránková
Year: 1998
abstract in proceedings

Od současné reality ke strategii rozvoje didaktiky geografie a geografického vzdělávání
Arnošt Wahla
Year: 1998
abstract in proceedings

Odhad parametrů 2.řádu v polohové síti
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Year: 1998, Geodetický a kartografický obzor
journal article

Ohrožení půdy vodní erozí.
Ladislav Buzek
Year: 1998, Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha.SPN
journal article

Okres Bruntál
Jaroslav Vencálek, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1998
editorial and language revision

Okres Bruntál
Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1998, Okresní úřad a Školský úřad v Bruntále
specialist book

Olomouc-kraljevski grand
Jaroslav Vencálek
Year: 1998, Hrvatski zemljopis
journal article

On completly dense sequences
J. Bukor, János Tóth
Year: 1998, Acta Mathematica et Informatica Unversitatis Ostraviensis 6
journal article

On metrics for which the convergence is equivalent with the pointwise convergence
J. Fulier, János Tóth
Year: 1998, Acta Mathematica 3, Nitra
journal article

On the Approximation by Algebraic Numbers with Bounded Degree
Jaroslav Hančl, Y. Bugeaud
Year: 1998
published expert opinions, reviews

On the diophantine equation
J. Bukor, P. Filakovszky, János Tóth
Year: 1998, Annales Mathematicae Silesiane 12
journal article

On the existence of a normal basis for an ambiguous ideal
Stanislav Jakubec, Juraj Kostra
Year: 1998, Atti del Seminario Matematico e Fisicodell`Universita di Modena
journal article

On the Existence of a Normal Basis for an Ambiguous Ideal
Juraj Kostra, Stanislav Jakubec
Year: 1998, Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena
journal article

Oponentní posudek závěrečné zprávy úkolu GAČR reg. č. 404/96/0923
Petr Šindler, Radim Prokop
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Optimalizace hraničních úprav
Radek Dušek, František Švehla
Year: 1998, Pozemkové úpravy
journal article

Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika) s hodnocením vlivu povodní z července 1997
Petr Kočárek
Year: 1998, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Ostravsko a jeho zázemí - Beskydy - návrh transformace česko-slovensko-polské pohraniční oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Peripetie s územní autonomií menšin ve východoevropských státech
Vladimír Baar
Year: 1998
abstract in proceedings

Personální expozice obyvatel mista Ostravy polycyklickými aromatickými uhlovodíky v zevním ovzduší
Lubomír Dobiáš, Ronald Williams, Deborah Walsh, Randall Watts, Jaromíra Kůsová
Year: 1998, Ochrana ovzduší
journal article

Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 - 1997
Ladislav Buzek
Year: 1998
abstract in proceedings

Podmínky pro realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání
Arnošt Wahla
Year: 1998
abstract in proceedings

Podniková diagnostika. Ostrava: TANDEM 1998. 332 s.
Hana Svobodová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Politická mapa dnešního světa (zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. vydání)
Vladimír Baar
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Potřebuje škola učitele geografie "nové generace"?
Arnošt Wahla
Year: 1998
abstract in proceedings

Problematika TKO v okrese Jeseník
Jakub Černoch, Jan Prášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Problematika vymezení a měření kvality služeb v kultuře
Šárka Zapletalová
Year: 1998
abstract in proceedings

Profesní příprava budoucích učitelů geografie pro předpokládanou společenskou realitu po roce 2000
Arnošt Wahla
Year: 1998
abstract in proceedings

Prof.RNDr.Jose Vondřejc, CSc.sedmdesátníkem
Zdeněk Majkus
Year: 1998
abstract in proceedings

Protective function of carotenoids
Václav Krpeš
Year: 1998
abstract in proceedings

Protisměry územní identity
Jaroslav Vencálek
Year: 1998, Olza
specialist book


