Publications
Prunella Vulgaris L. extract and its main components as potent antioxidants in vitro models
Jitka Psotová, Jaromír Soušek, Helena Marková
Year: 1998
abstract in proceedings

Příprava rybí S9 frakce pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 1998, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska
Zdeněk Majkus
Year: 1998
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání síťokřídlých (Neuroptera) Hrubého Jeseníku
Jan Ševčík
Year: 1998, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Pstruží námluvy
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
librettos, screeplays

Pylové alergie dětí ve vztahu k místu bydliště
Evženie Tietzeová, Jana Juřicová
Year: 1998
abstract in proceedings

Quantitative analysis of the water supply in the region of the Ostrava
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1998
abstract in proceedings

Quenching by Water as Process Leading to Increase in Spontaneous Combustion Liability of Coal
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 1998
abstract in proceedings

Regionální politika ve světle předpokládaného vstupu České republiky do Evropské unie
Petr Šindler, Martina Halásková
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Regionální rozvoj a regionální politika
Petr Šindler
Year: 1998, OU
specialist book

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Year: 1998
abstract in proceedings

Relation between (R)-density and the lower asymptotic density
János Tóth
Year: 1998, Acta Mathematica 3, Nitra
journal article

Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce
Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Year: 1998
abstract in proceedings

Riziko genotoxických faktoru v provozech hutnictví železa
Lubomír Dobiáš
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Rošíření raků na Zemi
Zdeněk Ďuriš, Martin Smutný
Year: 1998, Bulletin VÚRH Vodňany
journal article

Rozvíjení aktivního využívání informačních technologií u posluchačů učitelství fyziky a chemie integrací počítače jako měřícího, modelovacího a řídícího systému
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Rozvíjení schopnosti aktivního využívání ICT u posluchačů učitelství chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Rozvoj regionu severní Moravy a Slezska v kontextu vstupu České republiky do EU
Petr Šindler
Year: 1998
abstract in proceedings

Rozvoj regionu severní Moravy a Slezska v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie
Petr Šindler
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ryby okresu Karviná
Bohumír Lojkásek, Jan Malura, Věra Koutecká, Věra Koutecká
Year: 1998, Okresní úřad Karviná
specialist book chapter

Sebereflexe jako vyučovací prostředek v přípravě budoucích učitelů
Marie Solárová
Year: 1998
abstract in proceedings

Sebereflexe v přípravě budoucích učitelů chemie
Marie Solárová
Year: 1998
abstract in proceedings

Seznam mechorostů sbíraných během bryologicko - lichenologických dnů v Huslenkách, okr. Vsetín (duben 1998)
Vítězslav Plášek
Year: 1998, Bryonora
journal article

Slezská Harta
Jan Prášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Slováci v České republice po roce 1945
Petr Šindler, Kolektiv Autorů, Radim Prokop, O. Šrajerová, K. Sommer, E. Gímeš
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu
Monika Mulková, V. Pavlíček, Jan Prášek
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Smisné ligandy niklových komplexu zahrnující deriváty THIQ a PHEA
Pavel Kopel, Roman Štarha, Zdeněk Šindelář
Year: 1998
abstract in proceedings

Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva
Josef Čech, Václav Holuša, J. Knob, Monika Mulková, V. Pavlíček, V. Štěpánek
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Specifický odtok celkový a antropogenní horního toku Odry
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Specifický odtok celkový a antropogenní horního toku Odry
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Specifika ve vývoji cest. ruchu a rekreace v česko-slovensko-polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Stochastic Optimization and Its Application in Regression
Ivan Křivý
Year: 1998
abstract in proceedings

Stochastic Optimization and its Applications in Regession
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 1998
abstract in proceedings

Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ
Eva Burianová
Year: 1998
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR X chromatografická frakcionace pyridonového extraktu pro degradaci uhlí chinolinem
Petr Pánek
Year: 1998
abstract in proceedings

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1998,
journal article

Styl učení z textu
Marie Solárová
Year: 1998, Biologie chemie zeměpis
journal article

Styl učení z textu u žáků gymnázií
Marie Solárová
Year: 1998
abstract in proceedings

Styly učení z textu žáků gymnázia
Marie Solárová, Vlastimil Švec
Year: 1998, Pedagogická orientace
journal article

Šance dalšího rozvoje nejen geografie obyvatelstva
Jaroslav Vencálek
Year: 1998
abstract in proceedings

The Bilovka case study ecotoxicological aspects in concept for the reclamation
Alexander Skácel
Year: 1998
abstract in proceedings

The contamination of the Bilovka river by heavy metals
Alexander Skácel
Year: 1998
abstract in proceedings

The geopolitical factors of development of the Czech-Polish border
Petr Šindler
Year: 1998
abstract in proceedings

The Problem of Network Design
Eva Volná
Year: 1998
abstract in proceedings

The Problems with the Territorial Autonomy in the Border Regions of Eastern Europe
Vladimír Baar
Year: 1998
abstract in proceedings

The Problems with the Territorial Autonomy in the Border Regions of Eastern Europe
Vladimír Baar
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Using Toys at Secondary School
Erika Mechlová
Year: 1998
abstract in proceedings

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Year: 1998
abstract in proceedings


