Publications
Heavy metals and detoxifying enzymes in spiders from coal and metallurgic dumps near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 1997
abstract in proceedings

High temperature chlorophyll fluorescence rise within 61 - 67 C. Spectroscopic study with intermittent light grown barley leaves
Petr Ilík, Daniel Cigánek, Jan Nauš, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Pavel Pospíšil
Year: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Hodnocení mutagenity půd po jejich biologické dekontaminaci
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1997
abstract in proceedings

Hornictví a jeho trvalé následky v poddolované karvinské části Ostravské pánve
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Informační systémy o území-geografické informační systémy-geoinformatika
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Year: 1997
abstract in proceedings

IX. seminář "GIS ve státní správě".
Jaromír Kaňok
Year: 1997
abstract in proceedings

Jehličnany (biogeografie)
Vladimír Baar
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K otázce vlhkosti pevných paliv při stanovení spalného tepla
Boleslav Taraba
Year: 1997
abstract in proceedings

K výskytu Emus hirtus na území České republiky (Coleoptera: Staphylinidae). On the occurrence of Emus hirtus in the territory of the Czech Republic (Coleoptera: Staphylinidae).
Petr Kočárek
Year: 1997, Klapalekiana
journal article

Kartografie, GIS a DPZ na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Year: 1997
abstract in proceedings

Kinetics of adsorption of oxygen on a coal surface
Dalibor Dvořák
Year: 1997
abstract in proceedings

Komplexní sloučeniny niklu s kombinací derivátů THIQ a PHEA s diaminy
Pavel Kopel, Roman Štarha, Zdeněk Šindelář
Year: 1997
abstract in proceedings

Koncepce přípravy učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1997
abstract in proceedings

Lineární algebra. Příručka pro distanční studium.
Juraj Kostra, Marek Pomp
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Locally linear fuzzy models
Jiří Močkoř
Year: 1997
abstract in proceedings

Logické základy umělé inteligence 2. Formalizace a automatizace dedukce
Alena Lukasová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Magisterské studium oboru Regionální rozvoj a správa
Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Malé vodní nádrže Moravskoslezských Beskyd
Vladislav Kříž
Year: 1997
abstract in proceedings

Maxwellovy zákony - historie a současnost
Vladimír Lysenko
Year: 1997
abstract in proceedings

Measure Density On Dedekind Domains
Milan Paštéka
Year: 1997, Ricerche Di Mathematica
journal article

Mechanical systems with non-holonomic constraints
Olga Krupková
Year: 1997, J. Math. Phys.
journal article

Měření na střídavém můstku Wheatstoneova typu
Daniel Hrivňák
Year: 1997
abstract in proceedings

Metody a techniky diagnostikování
Hana Svobodová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies
Václav Krpeš
Year: 1997
abstract in proceedings

Mezinárodní aspekty ekologie
Lubomír Müller
Year: 1997
abstract in proceedings

Modelování a simulace s využitím celulárních automatů
Ivan Křivý
Year: 1997
abstract in proceedings

Možnosti integrace obecné didaktiky a oborových didaktik
Marie Solárová
Year: 1997
abstract in proceedings

Multivitamine prophylaxis versus exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Lubomír Dobiáš
Year: 1997, Mutation Research
journal article

Mutagenní účinek komplexních směsí látek kontaminujících ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1997, Ochrana ovzduší
journal article

Negativní vlivy důlní činnosti na Karvinsku na přírodní prostředí v období 1960 - 95
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

New and interesting records of Neuroptera and Raphidioptera from Moravia and the Czech part of Silesia
Jan Ševčík
Year: 1997, Klapalekiana
journal article

Noether theorem and first integrals of constrained Lagrangean systems
Olga Krupková
Year: 1997, Math. Bohemica
journal article

Nová lokalita krátkonožky evropské v SR
Petr Kočárek, Alena Palochová
Year: 1997, ŽIVA
journal article

Nové regionální učebnice
Jaroslav Vencálek
Year: 1997, Geografické rozhledy
journal article

Nukleové kyseliny a proteosyntesa
Helena Marková
Year: 1997
abstract in proceedings

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Ohmův zákon historie a současnost
Vladimír Lysenko, Daniel Hrivňák
Year: 1997
abstract in proceedings

On Fitting Operations
Radko Mesiar, Vilém Novák
Year: 1997
abstract in proceedings

On Model Theory in Fuzzy Logic in Broader Sense
Vilém Novák, Irina Perfilieva
Year: 1997
abstract in proceedings

On the certain subsets of space of metrics
S. Čeretková, J. Fulier, János Tóth
Year: 1997, Acta Acad. Paed. Agriensis XXIV
journal article

Opava srediště české Šleske
Jaroslav Vencálek
Year: 1997, Hrvatski zemljopis
journal article

Optimal selection of topology of nevral network
Eva Volná
Year: 1997
abstract in proceedings

Ostravsko ve svrchním karbonu
František Řehoř
Year: 1997, Geografické rozhledy
journal article

Pavúky (Araneae)
Jaroslav Svatoň, Martin Pilař, Zdeněk Majkus, Mikuláš Rozložník
Year: 1997, Slovenská agentúra životného prostredia Košice
specialist book chapter

Pflanzen und Tiere Europas, Rostliny a živočichové
Věra Sobotková, Jan Havrlant, Josef Vondřejc, Harry Garms
Year: 1997
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Počítačem podporovaná laboratoř fyziky a chemie
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Povodňová situace v červenci 1997 na severní Moravě a ve Slezsku
Tomáš Řehánek, Vladislav Kříž
Year: 1997
abstract in proceedings

Problem of the Neural Network Architecture
Eva Volná
Year: 1997
abstract in proceedings

Problémy rozvoje česko-slovensko-polského regionu Beskydy, jako oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings


