Publications
Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova
Zdeněk Majkus
Year: 1996
abstract in proceedings

Příspěvek k rozšíření Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera, Silphidae) v Jeseníkách (Česká republika). Contribution to the distribution of Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera, Silphidae) in Jeseníky Mts. (Czech Republic).
Petr Kočárek
Year: 1996, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Pulse flow investigation of coal oxidation
Boleslav Taraba
Year: 1996
abstract in proceedings

Relatively (R)-dense universal sequences for certain classes functions
B. László, János Tóth
Year: 1996, Real Anal. Exchange 21 (1)
journal article

Requisiti standard di conoscenza in fisica all'uscita dalle scuoíle secondarie nella Repubblica Ceca
Erika Mechlová
Year: 1996, La Fisica nella Scuola
journal article

Rozbor ovlivněných a neovlivněných průtoků v povodí řeky Rudy v Polské republice
Jaromír Kaňok
Year: 1996
abstract in proceedings

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí v 1. polovině 90. let
Jan Havrlant
Year: 1996
abstract in proceedings

Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
Boleslav Taraba, Zdeněk Klika, Radislav Hájek
Year: 1996, Uhlí-rudy-geologický průzkum
journal article

Severna Moravska a česko Slezijo
Jaroslav Vencálek
Year: 1996, Geografski obzornik
journal article

Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
Boleslav Taraba, Petr Kula, Petr Konečný, Petr Martinec, B. Závada
Year: 1996, Uhlí-rudy-geologický průzkum
journal article

Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
Boleslav Taraba, Petr Kula, Petr Konečný
Year: 1996, Uhlí-rudy-geologický průzkum
journal article

Something about Lindemonns Theorem
Jaroslav Hančl
Year: 1996, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
journal article

Stochastic Algorithms in Estimating Regression Models
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 1996
abstract in proceedings

Studentova práce s textem na střední škole
Marie Solárová
Year: 1996
abstract in proceedings

studijní pobyt
Petr Pečinka
Year: 1996
work experience abroad

Studium pevných oxidačních produktů grafitu v kyselině sírové
Roman Štarha, J. Košťál
Year: 1996
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR IX. Vztah mezi uhlíkovou a vodíkovou aromaticitou
Petr Pánek
Year: 1996
abstract in proceedings

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1996
abstract in proceedings

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií
Marie Solárová
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií
Marie Solárová
Year: 1996
abstract in proceedings

Štramberk - významné středisko cestovního ruchu
Vladimír Baar
Year: 1996, Geografické rozhledy
journal article

Tendencje zmian obiegu wody w zlewni górnej Odry. + 1 mapa
Damian Absalon, Stanislaw Czaja, Andrzej Jankowski, Jaromír Kaňok, Vladislav Kříž, Mieczyslaw Lesniok
Year: 1996, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
specialist book

The Cantor series of polyadic numbers
Milan Paštéka
Year: 1996, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
journal article

The first information on the age composition and the growth of Pike Esox lucius Linnaeus, 1758 in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

The first information on the age composition and the growth of Roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

The geopolitical factors of development of the Czech-Polish border
Petr Šindler
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The GIS support for the landscape revaluation swot analysis from the tourism point of wiew
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1996
abstract in proceedings

The matematical modelling of multidimensional data with help of GIS
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1996
abstract in proceedings

The Science and Society Aspects of Material Science
Erika Mechlová, Dalibor Dvořák, Stanislaw Bukovanský
Year: 1996
abstract in proceedings

The SWOT Analysis of Landscape with help of GIS
Lubomír Müller
Year: 1996
abstract in proceedings

Transcendental Sequences
Jaroslav Hančl
Year: 1996, Mathematica Slovaca
journal article

Uhlíkové pastové elektrody modifikované jílovými minerály
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1996
abstract in proceedings

University of Debrece
Jaroslav Hančl
Year: 1996
work experience abroad

University of Liverpool
Jaroslav Hančl
Year: 1996
work experience abroad

Úvod do studia demografie
Vladimír Baar, Ivan Šotkovský
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část I
Stanislaw Wika, Ladislava Saganová
Year: 1996
abstract in proceedings

Vegetativní rostlinné orgány. Soubor barevných transparentních fólií pro výuku přírodopisu na ZŠ
Zdeněk Majkus
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Voltammetric copper(II) determination with a montmorillonite-modified carbon paste electrode.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1996, Fresenius Journal of Analytical Chemistry
journal article

Vybrané environmentální aspekty ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Year: 1996
abstract in proceedings

Výskyt racka tříprstého (Rissa tridactyla) ve Slezsku a na severní Moravě
Drahomír Kondělka, Jiří Hudeček
Year: 1996, Časopis Slezského zemského muzea, série A, vědy přírodní
journal article

Využití metody průtokové pulzní kalorimetrie ke studiu mikroporézních uhlíkatých sorbentů
Boleslav Taraba
Year: 1996
abstract in proceedings

Využitie metódy multikriteriálneho hodnotenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
Peter Tremboš, Jozef Minár
Year: 1996
abstract in proceedings

Vývoj druhové diverzity ichtyocenózy vodárenské nádrže Morávka v průběhu 30 let
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

Vývojové tendence sídlení struktury česko-polského pohraničí na příkladu severní Moravy a českého Slezska
Petr Šindler
Year: 1996, Geografické rozhledy
journal article

Zájem Slováku o práci na Ostravsku nadále trvá
Miroslav Havrlant
Year: 1996, Geografické rozhledy
journal article

Základy laboratorní techniky
Petr Pánek, Rudolf Peter, Roman Štarha, Zuzana Slaná
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy obecné ekologie. 4. díl- Základy ekologie rostlin
Ladislava Saganová
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Závěrečná zpráva ke Smlouvě o dílo mezi OU a MUS Most, a.s.
Boleslav Taraba, Roman Štarha
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva ke Smlouvě o dílo mezi OU a VŠB-TU
Boleslav Taraba
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA OU č.3706
Boleslav Taraba
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants


