Publications
Ekologické vzdělávání učitelů
Hana Vaňková, Jindřich Dluhoš, Zdeněk Jakubka, Petr Pánek, Berta Rychlíková, Vladimír Sýkora, Eva Šilerová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Erozní splachy v reliéfu centrální části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Year: 1995
abstract in proceedings

Estimation of the mean value of some arithmetical functions
J. Bukor, János Tóth
Year: 1995, Octogon (Brasov) 3
journal article

Etnické proměny Izraele a Palestiny
Vladimír Baar, Tadeusz Siwek
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
Vladislav Kříž
Year: 1995, Sborník České geografické společnosti
journal article

Experiences with MS-WORD at the University of Ostrava
Eva Volná
Year: 1995
abstract in proceedings

Expositions of paleontological collections in Museum of Ostrava
František Řehoř
Year: 1995
abstract in proceedings

Forming the Czech - Polish Boundary Region in the Territory of Northern Moravia and Czech Silesia
Petr Šindler
Year: 1995
abstract in proceedings

Formování česko-polského pohraničního regionu na území severní Moravy a českého Slezska
Petr Šindler
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fotodetektor - vliv teploty na parametry
Vladimír Lysenko
Year: 1995, Jemna mechanika a optika
journal article

Funkcje szkolnictwa wyzszego w rozwiazywaniu problemow regionalnych w swietle wspolpracy miedzynarodowej
Miroslav Havrlant
Year: 1995
abstract in proceedings

Genetic Synthesis of Neural Network Architecture
Eva Volná
Year: 1995
abstract in proceedings

Genetické algoritmy
Ivan Křivý
Year: 1995
abstract in proceedings

Geodézie (Návody na cvičení I)
Radek Dušek, Jan Ratiborský, František Skořepa
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografický prístup k výskumu teritoriálnej diferenciácie litosféry
Jozef Minár
Year: 1995
abstract in proceedings

Geomorfologický informačný systém : Komplexné geomorfologické informácie o území v prostredí GIS
Jozef Minár, Dagmar Kusendová
Year: 1995, GEOINFO
journal article

Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu
Michal Marek, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Globální problémy Země - globální změny klimatu
Vladislav Kříž
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy Země - Separatismus
Vladimír Baar
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy Země: Znečištění vod
Vladislav Kříž, Bohuslav Schneider
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Heslář terminologického slovníku fyziky
Erika Mechlová, Petr Smékal, Dalibor Dvořák
Year: 1995, Prometheus Praha
specialist book

Hlavní rysy hydrologického režimu beskydské části povodí Odry
Vladislav Kříž
Year: 1995
abstract in proceedings

Hospodářsky využívané rostliny tropů, 1. a 2. díl
Věra Sobotková
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Humic acids sorption onto the clay minerals: Influences on the clays - metals interactions
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1995
abstract in proceedings

Hydrologické předpovědi jako informace pro ochranu životního prostředí
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Identification of alkaloids of the cactus genus gymnocalycium
Roman Štarha
Year: 1995
abstract in proceedings

Informační technologie v geografii ´95
Lubomír Müller, Arnošt Wahla
Year: 1995, ČGS, OU
specialist book

Informační technologie v geografii 95
Arnošt Wahla, Lubomír Müller, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Integrovaný výskum krajiny
Peter Tremboš, Jozef Minár
Year: 1995
abstract in proceedings

Intramolecular TAT triplex in (dA)58.(dT)58. Influence of ions.
Petr Pečinka, Dori Huertas, Fernando Azorin, Emil Paleček
Year: 1995, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics
journal article

Intrinsic pinning and guided motion of vortices in high-Tc superconductors
Petr Vašek, Ivan Janeček, Vladimír Plecháček
Year: 1995, Physica C
journal article

Iterace a jejich aplikace v biologii
Ivan Křivý
Year: 1995
abstract in proceedings

Jak volit barvy v autorských originálech tematických map hydrologického atlasu povodí Odry
Jaromír Kaňok, R. Frucht
Year: 1995
abstract in proceedings

K demografickemu vyvoji Polaku na Ostravsku po roce 1920
Radim Prokop
Year: 1995
abstract in proceedings

K rozšíření vodních skokanů na severní Moravě a ve Slezsku
Drahomír Kondělka
Year: 1995
abstract in proceedings

Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kartografické spracovanie výsledkov komplexného geomorfologického výskumu v prostredí GIS-u
Dagmar Kusendová, Jozef Minár
Year: 1995
abstract in proceedings

Kdy a jak lze použít pro výstupy z GIS kartogram
Jaromír Kaňok
Year: 1995
abstract in proceedings

Komplexná geomorfologická mapa ako súčasť GIS-u, [A complex geomorphological map as a part of the GIS]
Jozef Minár, Dagmar Kusendová
Year: 1995
abstract in proceedings

Komplexní analýza nových učebnic geografie
Lubomír Müller, Arnošt Wahla, Pavel Pácl, M. Axman
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Komplexní řešení složek ŽP v obcích ostravské aglomerace
Václav Holuša, Jan Prášek, Josef Čech
Year: 1995
abstract in proceedings

Kvantitativní metody v estetických teoriích dvacátého století
Eva Křivá, Ivan Křivý
Year: 1995, Acta Fac. Paed. Univ. Ostrav., řada U
journal article

Kysuce a Kysučania
Jan Havrlant, Otto Obst
Year: 1995, Kysucké muzeum
specialist book chapter

Laboratorní práce z biologie člověka
Jan Kantorek
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laviny Hrubého Jeseníku, Kralického Sněžníku a Moravskoslezských Beskyd
Vladislav Kříž
Year: 1995
abstract in proceedings

Laviny v Moravskoslezských Beskydech
Vladislav Kříž
Year: 1995, Geografické rozhledy
journal article

Lidský faktor v aplikacích statistiky
Josef Tvrdík
Year: 1995
abstract in proceedings

Linear Independence of Sequences
Jaroslav Hančl
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LOGOS - a Training Object-Oriented Language for Discrete Event Simulation
Ivan Křivý
Year: 1995
abstract in proceedings


