Publications
Oxidace vločkového grafitu v kyselině chloristé
Roman Štarha
Year: 1994
abstract in proceedings

Pásmový pyrometr s optickým spojovacím modulem
Vladimír Lysenko
Year: 1994
abstract in proceedings

Piezoelektrický detektor tepelného záření
Vladimír Lysenko
Year: 1994
abstract in proceedings

Plemena psů
Jan Kantorek, Hans Raber
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
Boleslav Taraba, Helena Pavlíková, E. Šebestová, V. Machovič
Year: 1994
abstract in proceedings

Point independent sets in the incidence structures
Marek Pomp
Year: 1994
abstract in proceedings

Poměrový pyrometr s dvoumateriálovým fotodetektorem
Vladimír Lysenko
Year: 1994
abstract in proceedings

Posouzení predispozice k samovznícení vzorků uhlí z vrtu NP 903 Dětmarovice
Petr Martinec, Boleslav Taraba
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Postbreeding Migration of the Sedge Warbler Acrocephalus Schoenobaenus in the Czech Republic
Ivan Literák, Marcel Honza, Drahomír Kondilka
Year: 1994, Ornis fennica
journal article

Postup při objektově orientovaném návrhu ve Smalltalku
František Huňka
Year: 1994
abstract in proceedings

Praktická cvičení z biologie člověka pro ZŠ
Jan Kantorek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktikum z fyzikální chemie
Boleslav Taraba
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prírodné hazardy - hrozby, niektoré postupy ich hodnotenia
Jozef Minár, Peter Tremboš
Year: 1994
abstract in proceedings

Problematika roztočů ve vlasech
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Year: 1994
abstract in proceedings

Projekt pětiletého magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě UP
Jaroslav Vencálek, Jaroslav Vencálek, Michael Behe
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Promeny a problemy soucasne Jihoafricke republiky
Miroslav Havrlant
Year: 1994, Geograficke rozhledy
journal article

Předplatitel cyklů divadelních představení a koncertů v pohledu kartografické analýzy
Jaromír Kaňok
Year: 1994, Regionální revue, časopis pro společenské vědy
journal article

Příklady z matematické analýzy
Jaroslav Hančl
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příprava studentů pro státní správu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
Jaromír Kaňok
Year: 1994
abstract in proceedings

Příprava učitelů přírodních věd a technologie
Erika Mechlová
Year: 1994
abstract in proceedings

Příspěvek k teorii porušení materiálu
Dalibor Dvořák
Year: 1994
abstract in proceedings

Příspěvek k výzkumu synantropní flóry a vegetace Karvinska
Věra Sobotková
Year: 1994
abstract in proceedings

Reakce fotosyntetických pigmentů smrku obecného Picea abies na náhlé změny teploty
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 1994
abstract in proceedings

Reciprocal connections of the principal demog raphics and centres tendencie in the region of the Northen Moravia and Czech Silesia
Jaroslav Vencálek
Year: 1994
abstract in proceedings

Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě
Věra Sobotková
Year: 1994, Zprávy České botanické společnosti
journal article

Rozmanitost písma
Vladimír Baar
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozmělňování uhlí jako zdroj vývinu oxidu uhelnatého
Boleslav Taraba
Year: 1994, Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
journal article

Rozpoznávání pomocí perceptronu
Eva Volná
Year: 1994
abstract in proceedings

Rozvoj geomorfologickej teórie a využitie geomorfológie v praxi
Jozef Minár
Year: 1994
abstract in proceedings

Rumunsko - minulost a přítomnost
Vladimír Baar
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sekvenční extrakce Cu,Zn,Cd a Pb z půd kontaminovaných průmyslovou činností
Petr Pánek
Year: 1994
abstract in proceedings

Shrnutí výsledků jednorázového mapování výskytu vydry říční na území CHKO Beskydy
Petr Grendziok, Bohumír Lojkásek
Year: 1994
abstract in proceedings

Some memories to our teacher living in our minds even now
Angeliki Kontolatou, Pavel Drábek, Jaroslav Francu
Year: 1994, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
journal article

Srpice (Insecta: Mecoptera) Slezska a severní Moravy - současný stav znalostí a přehled zjištěných druhů
Jan Ševčík, Jiří Hudeček
Year: 1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Strunatci, Ryby, Obojživelníci, Plazi. In:Vondřejc J.a kol.:Zoologické praktikum, Učební texty PřF Ostravské univerzity, 206 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studium učitelství fyziky na Ostravské univerzitě
Erika Mechlová
Year: 1994
abstract in proceedings

Svět hospodářství v číslech
Petr Šindler, M. Bursa
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Synergický přístup k některým geografickým problémům České a Slovenské republiky
Jaroslav Vencálek, Petr Chalupa, J. Chodur, Koloman Ivanička
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Terénní cvičení z fyzické geografie (na příkladu Jeseníků a okolí)
Jaromír Demek, Vladislav Kříž
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The elementary geomorphic regionalization and complex geomorphic maps
Jozef Minár
Year: 1994
abstract in proceedings

The investication of optics and technology of Education
Erika Mechlová
Year: 1994
abstract in proceedings

The logaritmic mean in the power mean of positive numbers
J. Bukor, János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1994, Octogon (Brasov) 2
journal article

The measurement of a Young`s modulus from a transverse vibration of a beam
Erika Mechlová, S. Ordelt, M. Široká
Year: 1994
abstract in proceedings

The national changes of Czech Tesin - region
Radim Prokop
Year: 1994
abstract in proceedings

The research of the antropogenous changes of water regime in the Czech republic
Vladislav Kříž
Year: 1994
abstract in proceedings

Tidal Zone Project 1994, Bjornoya. Arctic Ecology Group Report 1/95
Jan Marcin Weslawski, Jósef Wiktor, Marek Zajaczkowski, Zdeněk Ďuriš
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Tvorba standardů vzdělávání fyzice
Erika Mechlová
Year: 1994
abstract in proceedings

Typologie rozvojových zemí a makroregionální aspekty jejich ekonomické diferenciace
Vladimír Baar
Year: 1994, Atelier Milata
specialist book

Umea University, Dept. of Plant Physiology
Vladimír Špunda
Year: 1994
work experience abroad

Undecidability of Bisimilarity for Petri Nets and Related Problems
Petr Jančar
Year: 1994, Theoretical Computer Science
journal article


