Publications
Integrujaca rola dydaktyki fizyki w ksztalceniu nauczycieli fizyki
Erika Mechlová
Year: 1991
abstract in proceedings

Irrationality and Transcendence of Infinite Sequences
Jaroslav Hančl
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Irrationality and Trnscendence
Jaroslav Hančl
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K něktorym voprosam socialnoj i ekonomiko geografičeskoj podgotovki učitelej v ČSSR
Jaroslav Vencálek
Year: 1991
abstract in proceedings

K otázce hraničních věd didaktiky geografie
Arnošt Wahla
Year: 1991
abstract in proceedings

K výskytu rodu Cordulegaster (Leach, 1815) v ČSFR
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Year: 1991
abstract in proceedings

Kauzální deterministické myšlení žáků v oblasti Newtonových zákonů
Erika Mechlová
Year: 1991
abstract in proceedings

Laboratorní technika
Petr Pánek, Rudolf Peter, Martin Holý
Year: 1991, Ostravská univerzita
specialist book

Mapa: Plán města Ostravy pro účastníky 16. letní československé universiády
Jaromír Kaňok
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metody určení velikosti antropogenně neovlivněných průtoků na příkladu řeky Odry
Jaromír Kaňok
Year: 1991
abstract in proceedings

Modely v populační biologii a ekologii
Ivan Křivý
Year: 1991, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Modifikované grafitové pastové elektody
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1991
abstract in proceedings

Nástin změn průtokového režimu řek a vodní bilance ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Year: 1991
abstract in proceedings

Nízkoteplotní oxidační procesy jako zdroj tepla uhelných dolů
Boleslav Taraba
Year: 1991
abstract in proceedings

On the existence of an normal basis generated by a unit in prime extensions of rational numbers
Stanislav Jakubec, Juraj Kostra, Karol Nemoga
Year: 1991, Math. of Computation
journal article

Osmium tetroxide reactivity of DNA bases in nucleotide sequencing and probing of DNA structure.
František Jelen, Petr Karlovský, Eva Makaturová, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 1991, General Physiology and Biophysics
journal article

Plaveninový režim v povodí bystřiny Lomná v letech 1987-1989 ve srovnání se střední části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Year: 1991
abstract in proceedings

Plaveninový režim v povodích horských bystřin střední a východní části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Year: 1991
abstract in proceedings

Populace a geografický prostor
Jaroslav Vencálek
Year: 1991, Nika
journal article

Porovnání změn trendových složek průtoků jako metoda pro odhalování antropogenního ovlivnění průtoků
Jaromír Kaňok
Year: 1991
abstract in proceedings

Problematika srovnávání ekonomické a životní úrovně ve výuce geografie zahraničních zemí
Vladimír Baar
Year: 1991
abstract in proceedings

Problematika srovnávání ekonomické a životní úrovně ve výuce geografie zahraničních zemí
Vladimír Baar
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prostorové aspekty ekonomické diferenciace v rozvojových zemích
Vladimír Baar
Year: 1991
research reports and final reports of opposed grants

Reversible and Irreversible Interaction of Oxygen with Coal of Various Rank
Boleslav Taraba
Year: 1991
abstract in proceedings

Rychlosti a trajektorie tuhých částic při dvoudimenzionálním pohybu pod hladinou roztaveného kovu
Jaroslav Hančl
Year: 1991,
journal article

Sedmé Severomoravské demografické kolokvium
Jaroslav Vencálek
Year: 1991, Demografie
journal article

Socioekonomická geografie I
Jaroslav Vencálek
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Socioekonomické uzly, sítě a povrchy kulturní krajiny
Jaroslav Vencálek
Year: 1991
abstract in proceedings

Srednije i vysšeje učebnyje zavedenija v stoli ci oblastnych i rajonnych centroch Českoj respubliky
Arnošt Wahla
Year: 1991
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR. IV. Infračervená a Ramanova spektroskopie
Petr Pánek
Year: 1991
abstract in proceedings

The Hall effect anomaly in single phase Bi based ceramics
Petr Vašek, Ivan Janeček, Vladimír Plecháček
Year: 1991, Solid State Communications
journal article

Třetí Hydrologické dny
Vladislav Kříž
Year: 1991, Sborník Československé geografické společnosti
journal article

Úvod do teorie fyziky pevných látek. Díl I
Ivan Křivý, Dalibor Dvořák
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv imisí na lesy v jesenické oblasti
Jan Havrlant
Year: 1991
abstract in proceedings

Vztahy mezi reliéfem, zemědělstvím a lesnictvím
Ladislav Buzek
Year: 1991, Geografické rozhledy
journal article

Wody kopalniane z Ostrawsko-Karwińskiego Zaglębia Węglowego odprowadzane Odra do Morza Baltyckiego
Jaromír Kaňok
Year: 1991
abstract in proceedings

Wydajność cieplna ścieków przemyslowych
Vladislav Kříž
Year: 1991
abstract in proceedings

Zarovnané povrchy západní části Moravskoslezských Beskyd a jejich vztah k tektonickým liniím
Ladislav Buzek, Jan Prášek
Year: 1991
abstract in proceedings

Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - Evropa (1. vydání)
Vladimír Baar
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

zkušenosti s hodnocením mutagenity chemických látek a jejich směsí SOS chromotestem
Kateřina Malachová
Year: 1991
abstract in proceedings

Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
Vladislav Kříž
Year: 1991, Vodní hospodářství
journal article

Znečištění ovzduší a stav lesních porostů v oblasti Jeseníků z hlediska předpokladů dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace
Jan Havrlant
Year: 1991
abstract in proceedings

A Use of the Laplace Method in Differential Equations
Jaroslav Hančl
Year: 1990,
specialist book

A Use of the Laplace Method in Differential Equations
Jaroslav Hančl
Year: 1990, Acta Univ. Palac. Olomouc
journal article

Aplikace mikroelekroniky ve vyučování přírodopisu na ZŠ a biologie na gymnáziu
Zdeněk Majkus
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Buněčné reparační mechanismy a jejich úloha v mutagenezi a karcinogenezi
Kateřina Malachová
Year: 1990
abstract in proceedings

Causality in Thinking of pupils
Erika Mechlová
Year: 1990
abstract in proceedings

Characterization of Czechoslovak Coals from Ostrava-Karviná Basin by means of Solid State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Petr Pánek, Gustav Scheler, Jan Neiser
Year: 1990, Fuel
journal article

Chemical proabing of the DNA polymorphic structure in vitro and in situ.
Emil Paleček, Pavla Boublíková, František Jelen, Alena Krejčová, Eva Makaturová, Karel Nejedlý, Petr Pečinka, Marie Vojtíšková
Year: 1990, Adenine Press
specialist book chapter

Chemically modified graphite paste electrode
Zuzana Navrátilová
Year: 1990
abstract in proceedings


