Publications
Cvičení z obecné mikrobiologie
Kateřina Malachová
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dynamika změn vybraných charakteristik lesních ekosystémů pod vlivem průmyslových imisí a vápnění půdy
Václav Krpeš
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Fibrogenita umělých binárních směsí minerálních prachů a křemene v pokuse na zvířeti
Jaroslava Havránková, Václav Škoda, Josef Tvrdík
Year: 1990, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení genotoxické aktivity dehtu a dehtových olejů SOS chromotestem a Amesovým testem
Kateřina Malachová, J. Soška
Year: 1990, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení lesních porostů a jejich změn v oblasti Jeseníků ve vztahu k cestovnímu ruchu a rekreaci (Závěrečná výzkumná zpráva VÚ SPZV II-7-4/03
Jan Havrlant
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Investigation of concepts of matter and body in 13-years-old pupils in classes specialising in mathematics and natural science
Erika Mechlová
Year: 1990
abstract in proceedings

Jak rostou ryby v beskydských vodárenských nádržích
Bohumír Lojkásek
Year: 1990, Rybářství, časopis Českého rybářského svazu
journal article

K výskytu vážek rodu Leucorrhinia Brittinger, 1850 v ČSFR
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Year: 1990
abstract in proceedings

Mikropočítačový výukový systém
Jiří Pavlíček, Josef Tvrdík
Year: 1990, Učební pomůcky, Komenium
journal article

On some properties of the metric dimension
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Year: 1990, Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
journal article

Politickogeografické problémy v kartografické tvorbě
Vladimír Baar
Year: 1990
abstract in proceedings

Primární produkce vybraných přítoků přehradní nádrže Šance
Zdeněk Ďuriš
Year: 1990
abstract in proceedings

Problematika tvorby českých vlastních jmen států a území
Vladimír Baar
Year: 1990, Přírodní vědy ve škole
journal article

Protonated triplex DNA in E. coli cells as detected by chemical probing.
Petr Karlovský, Petr Pečinka, Marie Vojtíšková, Eva Makaturová, Emil Paleček
Year: 1990, FEBS Letters
journal article

Příspěvek k hodnocení přírodních podmínek karvinského okresu ve vztahu k potřebám krátkodobé rekreace
Jan Havrlant
Year: 1990
abstract in proceedings

Raci z Ussuri.
Zdeněk Ďuriš, R. Butovskij
Year: 1990, Živa
journal article

Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flow calorimetry
Boleslav Taraba
Year: 1990, Fuel
journal article

Rychlosti a trajektorie tuhých částic pod hladinou roztaveného kovu při vertikálním pohybu v gravitačním poli
Jaroslav Hančl
Year: 1990,
journal article

Rychlosti a trajetkorie tuhých částic pod hladinou roztaveného kovu při vertikálním pohybu v gravitačním poli
Jaroslav Kalousek, Jaroslav Hančl, G. Kalousková, J. Skála
Year: 1990, Metal Materials
journal article

Specifika zemědělské činnosti v ostravské průmyslové oblasti
Vladimír Baar
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Srovnání validity SOS chromotestu a Amesova testu
Kateřina Malachová
Year: 1990
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR. III. Distribuce kyslíku v organickém podílu uhlí
Petr Pánek
Year: 1990
abstract in proceedings

Studium využití pastové grafitové elektrody modifikované 1,5-difenylkarbazidem ke stanovení stopových množství Hg(II)
Zuzana Navrátilová
Year: 1990
abstract in proceedings

Sukcese a ekologická charakteristika arachnocenóz žijících na antropomorfogenních útvarech vzniklých důlní činností v OPO a v rekreačním zázemí
Zdeněk Majkus
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Transformation based on the list of values in data
Josef Tvrdík, Jiří Pavlíček
Year: 1990
abstract in proceedings

Two new species of the commensal shrimp genus Periclimenaeus Borradaile, 1915 (Decapoda, Palaemonidae) from the Maldive Islands
Zdeněk Ďuriš
Year: 1990, Journal of Natural History
journal article

Two new species of the palaemonid shrimp genus Periclimenes from the Maldive waters (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae).
Zdeněk Ďuriš
Year: 1990, Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae
journal article

Visiting Scientist (DFG)
Ján Gáper
Year: 1990
work experience abroad

Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách
Zdeněk Majkus
Year: 1990
abstract in proceedings

Vývoj rybí obsádky nádrže Šance
Bohumír Lojkásek, Alexandr Skácel, Kolektiv Autorů
Year: 1990, Dům techniky ČSVTS Ostrava
specialist book chapter

Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky při zkoušení a hodnocení výsledků zkoušky
Josef Malach, Kateřina Malachová
Year: 1990
abstract in proceedings

Znečištění ovzduší SM kraje v létech 1985-88 - analýza údajů hygienické služby
Josef Tvrdík, Libor Janča
Year: 1990, Ochrana ovzduší
journal article

Analýza dat v hygienické službě
Josef Tvrdík
Year: 1989, Československá hygiena
journal article

Analýza tendencí vývoje ekonomiky nově industrializovaných zemí východní Asie
Vladimír Baar
Year: 1989, Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst
specialist book

Ekonomická integrace v rozvojových zemích
Vladimír Baar
Year: 1989
research reports and final reports of opposed grants

Freshwater-crayfish (Crustacea Decapoda) distribution on the Ostravice River drainage area (northern Moravia), and its preliminary ecological evaluation.
Zdeněk Ďuriš
Year: 1989
abstract in proceedings

Gelfonds Method
Jaroslav Hančl
Year: 1989
abstract in proceedings

Gelfonds Method
Jaroslav Hančl
Year: 1989, 9th Czechoslovak Colloquium on Number Theory
journal article

Informační systémy v mikrobiologii
Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Year: 1989, Československá hygiena
journal article

Informační systémy v mikrobiologii
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Year: 1989, Československá hygiena
journal article

Interní informační systém ovzduší - automatické zpracování v krajské hygienické stanici
Josef Tvrdík, Libor Janča
Year: 1989, Čskoslovenská hygiena
journal article

Interní informační systém ovzduší - automatizované zpracování v krajské hygienické stanici
Libor Janča
Year: 1989, Českolslovenská hygiena
journal article

Irrationality and transcendence
Jaroslav Hančl
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metallotropic forms of zinc, copper and cadmium carbonic-anhydrases and zinc carboxypeptidase reflected in differential pulse polarography.
Marie Studničková, Jana Pitřincová, Jan Kovář, Petr Pečinka, Jaroslav Turánek, Oldřich Fischer
Year: 1989, Bioelectrochemistry and Bioenergetics
journal article

Novyi vid roda Munidopsis /Crustacea, Anomura/ iz severo-vostotchnoi Atlantiki.
Irina V. Khodkina, Zdeněk Ďuriš
Year: 1989, ZOOL ZH
journal article

On integral normal bases over intermediary fields
Juraj Kostra
Year: 1989, Czechoslovak Math. Journal 39 (114)
journal article

On normal basis of ambiguous ideals.
Juraj Kostra
Year: 1989
abstract in proceedings

Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek
Aleš Dolný, Jaroslav Ašmera
Year: 1989
abstract in proceedings

Regionální geografie světadílů a oceánů II - Amerika, Antarktida, Oceány. 2. část
Vladimír Baar, Petr Šindler
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Regionální geografie světadílů a oceánů II - Amerika, Antarktida, Oceány. 2. část
Vladimír Baar, Petr Šindler
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


