Publications
Parallel universe or puppet show? The relations between post-Soviet de facto states
Vincenc Kopeček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parallelization of fuzzy logic analysis for pattern recognition
Matěj Hireš, Hashim Habiballa, Vilém Novák
Year: 2016
abstract in proceedings

Pattern Recognition and Classification in Time Series Data
Eva Volná, Martin Kotyrba, Michal Janošek
Year: 2016
editorial work

Pattern recognition using linguistic fuzzy logic predictors
Hashim Habiballa
Year: 2016
abstract in proceedings

Pécsi Tudományegyetem, Kvantitatív Management Intézet
David Bartl
Year: 2016
work experience abroad

Personalization of Foreign Language Education in the LMS Moodle Environment
Vladimír Bradáč, Pavel Smolka, Cyril Klimeš
Year: 2016
abstract in proceedings

Photocurrent spectra of semi-insulating GaAs M/S/M diodes: Role of the contacts
F. Dubecky, J. Oswald, D. Kindl, P. Hubik, Matúš Dubecký, E. Gombia, A. Sagatova, P. Bohacek, M. Sekacova, V. Necas
Year: 2016, Solid-State Electronics
journal article

Phylogeography of the Alpine shrew, Sorexalpinus (Soricidae, Mammalia).
Magda Starcová, Vladimír Vohralík, Boris Kryštufek, Barbora Černá Bolfíková, Pavel Hulva
Year: 2016, FOLIA ZOOL
journal article

Pitfalls of the Geographic Population Structure (GPS) Approach Applied to Human Genetic History: A Case Study of Ashkenazi Jews
Pavel Flegontov, A. Kassian, M. G. Thomas, V. Fedchenko, Piya Changmai, G. Starostin
Year: 2016, GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION
journal article

Plenární přednáška - ADSORPCE PLYNŮ: STANDARDNÍ METODA K CHARAKTERIZACI PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ
Tomáš Zelenka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora udržitelné dopravy a cyklodopravy v programovém období 2014-2020: příležitosti a bariéry
Tomáš Merta
Year: 2016
abstract in proceedings

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Year: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
specialist book chapter

Political institutions in the post-Soviet de facto states in comparison: Abkhazia and Nagorno-Karabakh
Vincenc Kopeček
Year: 2016, Annual of Language & Politics and Politics of Identity
journal article

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Jan Hradecký, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina
Year: 2016, Springer International Publishing
specialist book chapter

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Poohlédnutí za působením profesora Ivana Křivého nejen na Přírodovědecké fakultě OU
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
editorial work

Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
Jan Miklín, Jiří Kmet
Year: 2016, RegioM
journal article

Possibilities of Control and Optimization of Traffic at Crossroads Using Petri Nets
Jakub Gaj, Martin Kotyrba, Eva Volná
Year: 2016
abstract in proceedings

Postřehy ze světových konferencí k problematice nadání (Dubai, Peking, Louisville)
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Veroniky Zámečníkové
Dana Kričfaluši
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Potřebuje Evropa dohodu s Tureckem o uprchlících?
Vladimír Baar
Year: 2016
radio and televison broadcast

Použití grafů v úlohách vícekriteriální analýzy variant
Radim Farana
Year: 2016
abstract in proceedings

Poznáváme redoxní děje
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Year: 2016, Acta Technologica Dubnicae
journal article

Practise of selected activation teaching methods in chemistry teacher?s education.
Jana Prášilová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preference minujících motýlů v lužním lese, aneb okupují mineři okraj nebo vnitřek lesa?
Veronika Plocková, Petr Pyszko, Pavel Drozd
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2016
abstract in proceedings

Problematika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2016
Alexej Kolcun, Miroslav Lávička, Martin Žáček
Year: 2016
editorial work

Profil absolventů učitelství geografie v Česku
Barbara Baarová
Year: 2016
abstract in proceedings

Project - Based Teaching and Other Methods to Make Learning More Attractive
Libuše Švecová, Iva Vlková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč
Year: 2016
organizing exhibition (E)

Proposal of Expert System for Hotel Booking System
Bogdan Walek, Oldřich Hošek, Radim Farana
Year: 2016
abstract in proceedings

Proposal of the web application for selection of suitable job applicants using expert system
Bogdan Walek, Ondřej Pektor, Radim Farana
Year: 2016
abstract in proceedings

Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Year: 2016
abstract in proceedings

Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protist Collections: Essential for Future Research
C. M. dAvila-Levy, Vyacheslav Yurchenko, J. Votypka, P. Grellier
Year: 2016, TRENDS IN PARASITOLOGY
journal article

Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví.
Přemysl Mácha
Year: 2016, Filozofická fakulta Ostravská univerzita
specialist book chapter

Příklady dobré praxe v práci učitele s přírodovědně nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
abstract in proceedings

Přinese útlum těžby uhlí v OKR změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
abstract in proceedings

Přírodě blízký nepropustný výhon říčního břehu
Martin SUCHARDA, Pavel Kožený
Year: 2016
results with legal protection

Přírodě blízký polopropustný výhon říčního břehu.
Martin SUCHARDA, Pavel Kožený
Year: 2016
results with legal protection

Přírodopis 7 - Živočichové
Petr Kočárek
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přírodovědecká fakulta podpoří mladé vědce v mezinárodní soutěži Pohár vědy
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
editorial work

Přístroje stereovize
Věra Ferdiánová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Public perception of channelised and close-to-nature streams
Zuzana Poledníková, Tomáš Galia
Year: 2016
abstract in proceedings


