Publications
Vegetation of the Landfill Supíkovice (Olomouc Region, Czech Republic)
Šárka Cimalová
Year: 2016, Acta Musei Silesiae
journal article

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Vliv délky expozice živé návnady na intenzitu predace herbivorního hmyzu
Ondřej Dorňák, Pavel Drozd
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Burda
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltametrické chování Bromazepamu a Alprazolamu a jejich stanovení v léčivech Lexaurin a Xanax na uhlíkové pastové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetric study of bromazepam and its simple determination in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, L´ubomír Švorc
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetry of benzodiazepines on meniscus-modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, Jan Fischer
Year: 2016, MONATSH CHEM
journal article

Vyskytují se hálky více uvnitř, nebo na okraji lužního lesa?
Denisa Bazsóová, Petr Pyszko, Pavel Drozd
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Využití DMR4G ve výzkumu sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
Michal BŘEŽNÝ, Tomáš Pánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití DMR4G ve výzkumu sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
Michal BŘEŽNÝ, Tomáš Pánek
Year: 2016
abstract in proceedings

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje
Jan Miklín
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
abstract in proceedings

Využití SPE při HPLC analýze glukosinolátů v řepce olejce
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Andrea Rychlá
Year: 2016, Úroda
journal article

Využití stanovení metallothioneinů pro hodnocení kontaminace půdních vzorků sloučeninami kovů
Tereza Stachurová
Year: 2016
abstract in proceedings

Vývoj a použití inteligenčních testů v Číně
Jana Škrabánková
Year: 2016
abstract in proceedings

Výzkumná stáž
Jiří Červeň
Year: 2016
work experience abroad

Výzkumná zpráva k projektu za rok 2015: Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků
Martin SUCHARDA, Pavel Kožený
Year: 2016
research reports and final reports of opposed grants

Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání
Jana Prášilová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání
Jana Prášilová, Josef Kundrát, Jakub Doleček
Year: 2016
abstract in proceedings

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Waste poly(vinyl chloride) pyrolysis with hydrogen chloride abatement by steelmaking dust
Jakub Korpas, Václav Slovák, Kamil Wichterle
Year: 2016, CHEM PAP
journal article

Wazzup? Canopy research of insect trophic interactions using aerial working platform
Pavel Drozd, Jan Šipoš, Martin Volf, Martin Šigut, Petr Pyszko, Nela KOTÁSKOVÁ, Jiří Hodeček, David Kaspřák, Hana Platková, Ondřej Dorňák, Markéta Kirstová, Lucie Vavrošová, Vojtěch Novotný
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wazzup? Výzkum trofických interakcí hmyzu pomocí vysokozdvižné plošiny
Pavel Drozd, Martin Volf, Martin Šigut, Jan Šipoš, Petr Pyszko, Nela Kotásková, David Kaspřák, Jiří Hodeček, Hana PLATKOVÁ, Ondřej Dorňák, Markéta KIRSTOVÁ, Vojtěch Novotný
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wazzup? Výzkum trofických interakcí hmyzu pomocí vysokozdvižné plošiny
Pavel Drozd, Jan Šipoš, Martin Volf, Martin Šigut, Petr Pyszko, Nela KOTÁSKOVÁ, Jiří Hodeček, David Kaspřák, Hana Platková, Ondřej Dorňák, Markéta Kirstová, Lucie Vavrošová, Vojtěch Novotný
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Weather-dependent microhabitat use by Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)
David MUSIOLEK, Petr Kočárek
Year: 2016, NATURWISSENSCHAFTEN
journal article

Which physical traits of weed seeds determine food preferences of granivorous ground beetles (Coleoptera: Carabidae)
Martin Bitomský, Šárka Cimalová
Year: 2016
abstract in proceedings

Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach okresu komunistycznego
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

XXIII. ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÁ MATEMATICKÁ KONFERENCE
Petra Konečná, Josef Molnár
Year: 2016
organizing conference, workshop

Yet another proof of the Ado theorem
Pasha Zusmanovich
Year: 2016, J LIE THEORY
journal article

Základní pravidla pro psaní článků
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zastoupení a funkční význam rostlinných polyfenolů za různých radiačních podmínek
Jakub Nezval
Year: 2016
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zastúpenie a ekologické aspekty práchnovca Fomes fomentarius (L.) Gillet v CHKO-BR Poľana a v Podpoľaní
Martin Šebesta, Svetlana Gáperová, Ján Gáper, Terézia Gašparcová
Year: 2016, Acta Facultatis Ecologiae
journal article

Zaveďme už Czechia do praxe
Vladimír Baar
Year: 2016
others

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Lukáš Čížek
Year: 2016, Thayensia (Znojmo)
journal article

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Geografie
journal article

Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013
Ondřej Slach, Jan Ženka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
Eva Burianová
Year: 2016
abstract in proceedings

Živočichové
Hana Mikulanková, Daniel Ševčík, Petr Kočárek
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

120 years of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Year: 2016
editorial work

22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2016
organizing conference, workshop


